A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(sv) Om Europeiska toppmötet i Thessaloniki, juni 2003 (de, en)

From Worker <a-infos-sv@ainfos.ca>
Date Sun, 4 May 2003 16:00:27 +0200 (CEST)


________________________________________________
A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

Från: dr.woooo@ - http://www.resistance2003.gr/en
Besluten som har tagits av Antiauthoritarian Movement Salonika 2003
all-grekiska möte kring de aktioner som organiseras under det Europeiska
toppmötet i juni 2003 i Thessaloniki.
> Inkvartering
Bostadsbehovet för de kamrater som kommer tillgodoses i ett stort utrymme i
Aristotle's University of Thessaloniki som ligger i centrala delarna av
staden. Denna plats har kapaciteten att ta emot ett stort antal människor
och förverkligandet av evenemanget

Om support för demonstrationerna

Rättshjälp
Det finns redan grupp advokater som frivilligt kommer att vara på våran
sidan under dessa dagar så att det finns juridiskt förvar för de människor
som eventuellt blir arresterade under demonstrationerna.

Från mitten av maj kommer en webbsida på flera olika språk att finnas med
information om dessa rättshjälpsgrupper och om den juridiska situationen i
Grekland. När denna sidan är uppe kommer vi att skicka ut den elektroniska
adressen.

Dessutom så har personer från dessa rättshjälpsgrupper tagit på sig att
finnas vid Greklands gräns för att ta emot utrikes kamrater och vidta
nödvändiga rättsliga åtgärder i fall dessa inte kommer att släppas in i landet.

Medicinsk hjälp
En grupp av kamrater, läkare och medicinstuderande har skapats för att vara
i demonstrationerna med nödvändig utrustning för att kunna ge första
hjälpen när det behövs. Bland annat planerar den här gruppen även att ge
första hjälpen-kurser fram till toppmötet och också att publicera flygblad
med användbara instruktioner och råd.

Diskussioner och evenemang
Inkvarteringen kommer att vara öppen från 14/6 2003, en vecka före
toppmötet (20-21/6 2003). Under denna vecka kommer det att hållas en fyra
dagar lång festival för att utbyta idéer och bättre koordinera våra aktioner.

Under denna festival kommer, förutom allt annat (konserter, filmvisning,
utställningar etc.), fyra stora diskussioner att hållas. En för varje dag,
vilka även kommer att omges av andra mindre diskussioner.

Ämnet för dessa större diskussioner är:
Globalisering – Ny ordning – Krig
"Fort" Europa – Underkuvning – Immigranter
Arbete under modern kapitalism
Anti-globalisationsrörelsen som anti-auktoritära anarkister
Några av de ämnen som föreslagits för smågruppsdiskussioner är bland annat
utbildning, konst och massmedia.


Demonstrationerna
Vi har beslutat att på toppmötets första dag (20/6 2003) kommer vi att ha
en demonstration nära platsen för toppmötet. Denna plats är långt borta
från stadskärnan, så av denna anledning kommer vi troligtvis att ta oss dit
i bussar. På den andra dagen (21/6 2003) kommer vi att ha en demonstration
i centrala Thessaloniki.

Diskussioner om praktiska saker kring dessa demonstrationer kommer att
hållas på festivalens fjärde dag (19/6 2003), med andra ord, en dag före
den första demonstrationen.


Vad vi begär av dig

Om det är möjligt så skulle vi vilja ha ert svar före den 20 maj angående:

När ni planerar att komma och uppskattningsvis hur många ni kommer att bli,
så att vi vet hur stora behov vi behöver täcka när det gäller inkvartering.
Genom vilka länder och exakt när ni kommer att anlända till Grekland så att
våra kamrater och advokater kan vänta på er vid gränsen.
Om er grupp/organisation vill ha ett stånd där ni kan ställa ut material så
skulle det vara bra om ni meddelar det i god tid så att vi kan förbereda
utrymmet bättre.
Om er grupp/organisation vill göra ett uttalande av något slag under en av
våra större diskussioner, så skulle vi vilja veta det i förväg om det är
möjligt, så att vi kan fastställa ett bättre slutgiltigt program, beräkna
diskussionens längd och hitta rätt tolkar för varje diskussion.
Låt oss snabbt få veta om er grupp/organisation vill ha sitt namn på
affischen till festivalen.
Och så slutligen, låt oss få veta om du har några förslag på andra ämnen
som kan presenteras av er i de parallella smågruppsdiskussionerna så kan vi
även få det med i festivalprogrammet.

Vi förväntar era svar före 20 maj angående dessa saker, så väl som andra
frågor kring tillställningar mot det Europeiska toppmötet.


Information om handlingar av och skrifter från Antiauthoritarian Movement
Salonika 2003 kan man hitta på: http://www.resistance2003.gr


Om någonting nytt kommer upp så informerar vi er via e-post.


Kamratliga hälsningar,
Antiauthoritarian Movement Salonika 2003


*******
*******
****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
Nyheter av intresse för anarkister

Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
Info -> http://www.ainfos.ca/
Kopia -> vg och inkluderar dessa rad

A-Infos Information Center