A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(nl) Japan; repressie in anti-oorlogsbeweging (en)

From Rob@ainfos.ca, Visser@ainfos.ca, rvisser@antenna.nl
Date Sun, 4 May 2003 15:58:43 +0200 (CEST)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Na 20 maart, de dag dat de aanval op Irak begon, zijn anarchisten en
autonomen uit Japan die energiek betrokken waren bij anti-
oorlogsbewegingen onderdrukt. De Japanse regering toont haar steun
aan de oorlog en heeft ons continu onderdrukt op 20 maart, 5 april en
13 april, om de anti-oorlogsbewegingen tot zwijgen te brengen zonder
na te denken over haar wetten.
Op dit moment zitten twee van onze kameraden nog gevangen. De
Japanse politiecel is berucht als een zaadbed van valse
beschuldigingen. Omdat het waarschijnlijk is dat de periode van
detentie langer wordt, beginnen we met een anti-oorlogs/anti-
onderdrukingscampagne en roepen alle krachten in ons op om terug te
vechten tegen de onderdrukking.

Hier bieden we de achtergrond van de politieonderdrukking en een
verklaring over anti-oorlog/anti-onderdrukking aan.

We vragen je om een gunst.

Kun je deze verklaring met je naam/de naam van je groep
ondertekenen? Zou je ons je solidariteitsappel kunnen geven? We
hebben het nodig voor onze campagne en voor de gearresteerde
kameraden (De naam van groepen/individuen en solidariteitsappels
zullen op onze website/pamfletten komen).

Bij voorbaat onze dank.

In Solidariteit,
Masakazu NAKAJIMA

Achtergrond

Op 20 maart 2003 lanceerden de VS en Groot Brittanië een aanval op
Irak. Nadat de aanval was begonnen, stelden veel speciale politieauto's
en politieagenten zich op voor de ambassade van de VS in Japan.
Tijdens die avond werden onze kameraden die naar de ambassade
gingen om hun protest te tonen gearresteerd. Ze gingen alleen maar in
de richting van de ambassade. Ondanks dat werden ze gearresteerd
vanwege het tegenwerken van agenten tijdens het uitoefenen van hun
functie, ze werden 11 dagen gevangen gezet en de politie deed invallen
in hun woningen. Onze kameraden werden vrijgelaten in de ochtend
van de dag waarop werd geacht 's middags een proces plaats te vinden
over de onthulling van de gronden voor hun detentie.

Op 4 april verzamelden zich ongeveer 18000 mensen bij een anti-
oorlogsmars in Tokyo, Japan. We verzamelden ons rond zwarte en
rood-zwarte vlaggen en om ons heen waren veel politieagenten die ons
zeer stricte regels gaven.
Toen we daar tegen bezwaren uitten, begonnen ze ons verbaal aan te
vallen en vielen ons met een extra politie-eenheid aan. Uiteindelijk
trokken ze een jongere neer en arresteerden hem zonder reden. Hun
reactie op ons protest tegen zijn arrestatie was "Jullie zullen worden
gearresteerd". Ondanks een proces over de onthulling van de redenen
voor hun detentie op 16 april, besloot de rechtbank tot de verlenging
van zijn detentie tot 7 extra dagen. Hij zit nu nog steeds gevangen.

Op 13 april, onder deze omstandigheden, hadden we een anti-oorlog en
anti-onderdrukking demonstratie. Hoewel zo'n honderd kameraden zich
verzamelden waren er veel meer politieagenten. Ze volgden ons
nauwlettend en regelden onze mars. Voor het kruispunt van het Shibuya
Station dat zeer dicht bij het einde van de demonstratie was, viel de
politie ons aan, trapte enkele van ons, en arresteerde een kameraad
wegens het overtreden van wetten tegen het zich bemoeien met een
overheidsfunctionaris tijdens de uitoefening van zijn functie.

Plaatjes en commentaren
http://www.infoshop.org/inews/stories.php?story=03/04/21/
http://mypage.naver.co.jp/antiwar/demo413

Verklaring over anti-oorlog en anti-onderdrukking

De aanvallen van de VS en Groot Brittanië zijn massamoorden en de
bezetting die er op volgde is niet een proces van wederopbouw, maar
een militaire regering die de democratisering van het land onderdrukt.
Daarvoor bestaat geen rechtvaardiging. We keren ons tegen deze
onrechtvaardigheid en de Japanse regering die deze
onrechtvaardigheid steunt.

Tot dusverre waren veel mensen in de wereld betrokken bij de
grootschalige anti-oorlogsbewegingen en hier in Japan deden veel
mensen mee aan de beweging. Echter, de Japanse regering en het
ministerie van politie hebben mensen die hun anti-oorlogsberichten
bleven uitdrukken gecontroleerd, hen nauwgezet gereguleerd, en hen
voortdurend gearresteerd. Bovendien deed de politie dingen die
vergaand afweken van wat wettelijk geregeld is.

Anti-oorlogsactivisten zijn in Japan voortdurend gearresteerd en
bedreigd.
We accepteren de vele onrechtvaardige daden van de politie, in het
bijzonder de arrestatie en detentie van anti-oorlogsactivisten, NIET. We
keren ons tegen deze onrechtvaardige daden terwijl we onze stemmen
verheffen tegen deze oorlog zonder toe te geven aan vormen van
intimidatie van de politie.

We zijn er zeker van dat de ontvoerde anti-oorlogsjongeren terugkeren,
door alles te doen wat we kunnen, en blijven met elkaar in contact.

17 april 2003
Anti-War Youth Solidarity Center

Anti-War Youth Solidarity Center
Contact: c/o Kyuen Renraku Center, #14 Ishida Bldg.4F
2-8-16 Shinbashi Minato-ku, Tokyo 105-0004 Japan
URL: http://mypage.naver.co.jp/antiwar/english/
E-mail: antiwar@naver.co.jp
Fax: +81-3-6780-1244

Forward door Nicolas
Secretaris voor internationale relaties
Federation anarchiste (Frankrijk en België)
145, rue amelot 75011 Parijs
E-mail: relations-internationales@federation-anarchiste.org


*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center