A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ TŁrkÁe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(nl) Athene, Het anarchistische blok en de rellen bij de anti-oorlogsdemo op 21 maart

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Sun, 30 Mar 2003 14:03:32 +0200 (CEST)


________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________
Het anarchistische/anti-autoritaire blok en de rellen op de weg naar - en rond
de ambassade tijdens de anti-oorlogsdemonstratie op 21 maart.
De ontmoetingsplek voor het anarchistische blok was aan het einde van
Stadiou str., Syntagma plein. Kameraden begonnen zich te verzamelen rond
11.30 uur, terwijl duizenden scholieren al op het plein waren, waarbij ze
kleine blokken vormden en leuzen riepen.
De sprekers van het Griekse Sociaal Forum, die een PA systeem gebruikten,
vroegen de mensen menselijke kettingen te vormen, tegen het anarchistische
blok, en riepen scholieren op naar voren te lopen. Maar niemand vormde deze
kettingen, noch scheen enige scholier de worsteling van de demo-
organisatoren te delen om het pacifistisch te houden. Integendeel, ze stonden
helemaal niet vijandig tegenover de aanwezigheid van anarchisten en namen
zeer positief anarchistische flyers, en ander tegen-informatiemateriaal dat op
het plein werd verspreid, aan.

De demo begon rond 1.00 in de middag en men zei dat er 200.000 mensen aan
deel namen. Anarchisten, antiautoritairen, autonomen en jongeren die zich
verzamelden achter een spandoek met de tekst OORLOG AAN DE OORLOG
VAN DE BAZEN waren 800-1000 personen. De voornaamste leuzen die men
kon horen waren: SOLIDARITEIT IS HET WAPEN VAN HET VOLK-
OORLOG AAN DE OORLOG VAN DE BAZEN, EEN ANDERE OORLOG
IS MOGELIJK-SOCIALE/ANTI-STAATS OORLOG, ONGELUKKEN OP
HET WERK & POLITIEKOGELS-WE LEVEN HIER IEDERE DAG IN
OORLOG!, DE HARTSTOCHT VOOR VRIJHEID IS STERKER DAN ALLE
GEVANGENISSEN etc?

Toen de blok het luxe gerenoveerde hotel "Megali Bretania" passeerde, werden
eieren en rode verf naar de ingang gegooid. Ook werden enkele stenen gegooid
tegen het Parlement en de smerissen die het bewaakten, evenals tegen enkele
camera's.

Voor de Franse ambassade werden het bewakershuis en de bewakingscamera's
ingeslagen. Rode verf werd gegooid naar het gebouw van de Europese Unie,
terwijl iedereen van het blok op de plek leuzen bleef roepen. Een symbolische
aanval werd ook ondernomen tegen de Italiaanse ambassade, waar stenen en
molotov cocktails er in slaagden over het hoge hek te "vliegen". De Portugese
ambassade kreeg ook wat stenen ? Daarna was er een volgende symbolische
aanval op het Ministerie van Binnenlandse Zaken, met molotov cocktails en
stenen bij de ingang. Even later, voor de Britse ambassade, kwamen groepen
oproerpolitie die tot dan vanwege de massa's van de demo vanaf een afstand
hadden toegekeken, van beide kanten van de straat naar het blok toe.

Een deel van het anarchistische blok vormde een menselijke ketting aan de
kant van de weg om veilig aan de voorkant van de Britse ambassade te kunnen
passeren en ze liepen, gevolgd door veel oproerpolitie, vooruit zij aan zij met
blokken van scholieren, linkse organisaties en massa's mensen die spontaan
naar de demo waren gekomen, zonder bij een specifiek politiek blok te horen.
De rest van de kameraden volgde op dezelfde manier en bijna iedereen kwam
weer vlakbij het Oorlogsmuseum bij elkaar, terwijl de demo continu passeerde
en oproerpolitie sporadisch stenen ontving. Voor het 'Evagelismos' ziekenhuis
viel een groep demonstranten de oproerpolitie met molotov cocktails en andere
objecten aan. In het begin raakte de politie in de vlammen in paniek maar
nadat ze waren hersteld van de verrassing begonnen ze mensen achterna te
rennen, met charges met traangas en andere chemicalieŽn. Ergens rond het
Hilton hotel splitste het blok zich op in kleine groepen, lopend in de richting
van de ambassade van de VS onder de rest van de demo.

De ambassade van de VS was het voornaamste doel voor het grootste deel van
de demonstranten. Gedurende al de uren dat de demo plaats vond waren
mensen, vooral de scholieren, aan de voorkant van het gebouw en de smerissen
en politiewagens die het bewaakten, bittere sinaasappelen, eieren, rode verf en
stenen naar ze aan het gooien. De wagens en de smerissen zaten onder de verf
en eieren! Een keer kregen ze tussen het andere materiaal dat naar hen toe
werd gegooid, 4-5 molotov cocktails van een echt kleine afstand ? Daarna
begonnen ze met een algemene aanval, met een regen van traangas en
chemicalieŽn die mensen dwongen zich terug te trekken en velen van hen
verlieten kleine straten om zichzelf tegen het gas te beschermen. Daar vonden
enkele conflicten plaats tussen anarchisten en leden van politieke partijen,
maar de chemicalieŽn waren zo sterk dat iedereen zich terugtrok. Een beetje
symboliek: het gas bij de ambassade was zo verstikkend dat een duif die
overvloog dood neer viel, naast een kameraad ?

Aan de straat parallel aan de ambassade werd een NOVA bank in brand
gestoken. Velen van degenen die weg trokken om het traangas te ontlopen
begonnen terug te keren aan de voorkant van de Music Hall, aan dezelfde laan
als de ambassade, een blok er vandaan. In de straat tussen de Hall en de
ambassade waren massieve botsingen van demonstranten tegen de smerissen,
waaraan honderden scholieren mee deden. Veel mensen, woedend vanwege de
oorlog, op de oproerpolitie omdat die de ambassade veilig stelde en vanwege
het verstikkende traangas, begonnen een tegenaanval, waarbij ze alles
gebruikten wat ze konden vinden: houten stokken, flessen, stenen uit het
trottoir, bittere sinaasappelen van de bomen, molotov cocktails ? In de hele
straat werden barricades in brand gestoken om enige bescherming tegen het
gas te bieden. Veel leuzen, vooral SMERISSEN, VARKENS,
MOORDENAARS!

Geleidelijk terugtrekkend onder het gas en de druk van de oproerpolitie,
bereikten de mensen die aan de rellen deelnamen het 'Eleftherias' Park. Alleen
al de aanwezigheid van een groep oproerpolitie die daar was veroorzaakte een
spontane aanval door 200 scholieren en anderen. Nadat veel objecten naar ze
waren gegooid begonnen de smerissen terug te rennen en werden slechts gered
van een algemene terugtocht toen andere groepen vanuit het park kwamen om
ze te steunen. Nieuwe en continue botsingen volgden, waarbij groepen
demonstranten vanuit alle richtingen stenen gooiden naar de politie. Onder de
wolken van traangas en de aankomst van meer groepen van de kant van de
ambassade begonnen de demonstranten die deelnamen aan de botsingen zich
achteruit te bewegen, naar het Hilton hotel, waarbij ze zich zo veel mogelijk
verzetten tegen de politie die charges tegen hen inzette. Anderen splitsten zich
in zijstraten, waarbij barricades werden verlicht.

Een terugtrekkende groep van ongeveer 100 mensen bereikte het
Oorlogsmuseum en stak enkele militaire vliegtuigen die in de hal van het
Museum waren tentoongesteld, in brand en vielen na afloop het gebouw aan
dat de Staats Radio-Televisie (ERT) huisvest. Maar omdat deze groep
geisoleerd was van de hoofdmoot van de demo, werd het een gemakkelijk
doelwit voor de oproerpolitie die charges tegen hen inzette, waarbij ze hen
achtervolgden in de straten van de Kolonaki buurt.

Ondertussen gingen andere blokken, aan de achterkant van de hoofdmoot van
de demonstratie, nog steeds in de richting van de ambassade en daar werden
continu objecten gegooid tegen het gebouw en de politie-bewakers. De politie
arresteerde ongeveer 40 personen die, volgens getuigen, werden mishandeld.
Onder de gearresteerden zijn Irakezen en Koerden die aan de voorkant van de
ambassade van de VS bleven toen de demo was afgelopen, en ze werden
zonder enige reden aangevallen en geslagen door de politie.

A-Nemus

SOLIDARIOS
www.geocities.com/anar_gr

Photos:
www.geocities.com/anar_gr/gr/s_21.3.03.htm

www.geocities.com/a_books2002/gr/f_21.3.03.htm

www.athens.indymedia.org/front.php?lang=el&article_id=80669

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center