A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(nl) Zal niet meer worden bijgetankt! Resistance #21 /AF (Ierland)

From Rob@ainfos.ca, Visser@ainfos.ca (rvisser@antenna.nl)
Date Sat, 22 Mar 2003 22:17:56 +0100 (CET)


________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________
In de week voorafgaande aan de actie op 1 maart trokken twee charter
bedrijven die Amerikaanse troepen vervoerden zich terug, vanwege
'bedreigingen van de veiligheid'. Sinds World Airways zich al terug trok is er,
volgens mediaberichten, nog maar een charter bedrijf over dat door het
Amerikaanse leger dat het vliegveld van Shannon gebruikt, evenals voor
directe militaire vluchten, wordt ingehuurd.

Tegelijkertijd, misschien bang om succesvol te zijn, trokken liberalen en links
activisten zich terug uit de demonstratie. Een persbericht dat door een lokaal
lid van de Green Party werd verstuurd berichtte over de 'dreiging van geweld',
en werd uitgebracht in de naam van de Vrede en Neutraliteit Alliantie (een
lobby groep) en in de naam van het Midden Westen Tegen Militaire Agressie
(een lokaal breed samengestelde anti-oorlogsgroep) - in beide gevallen
schijnbaar zonder overleg met de rest van de leden van deze groepen. De
Labour Party, de Green Party, en Sinn Fein trokken zich allemaal terug -
allemaal zonder overleg met de achterban - in ieder geval in de eerste twee
gevallen weigerden individuele partijleden het dictaat van hun leiders te
volgen.

De Socialist Party en de Socialist Worker's Party deden aan de mars mee in
een apart gedeelte dat niet mee deed aan de directe actie, maar zich naar het
laatste gebouw slingerde. De Green Party had hun nationale conferentie
gedurende 30 minuten op de weg waar Shannon hoog op de agenda voor
discussie stond!!!!!

Wat gebeurde er dus?

Ten eerste, zoals gezegd, trokken twee charter bedrijven zich terug. Ten
tweede was er geen geweld van de kant van de actievoerders. Ten derde kwam
het enige geweld van de politie - tien arrestaties en minstens een persoon
gewond, een geweld dat gemakkelijker werd gemaakt door het verbijsterende
gebrek aan solidariteit dat werd getoond tegenover de directe actie vleugel van
de anti-oorlogsbeweging. Evenals tijdens dit moment schijnen er anti-
oorlogsdemonstraties te zijn waar niets wordt gemeld over mensen die in de
gevangenis zitten vanwege verzet tegen de oorlog.

Waarom dus?

Een recent pamflet van de Labour Youth riep op tot geweldloze directe actie
bij Shannon. Nummers van 'Socialist Worker' hebben gepleit voor massale
directe actie. Het al genoemde lid van de Green Party is tijdens publieke
bijeenkomsten opgestaan en zei 'als directe actie nodig is dan is dat nodig'.
Ogra Sinn Fein hebben, hoe is het mogelijk, als hun symbool de Molotov
cocktail!!!!! Dus wanneer gaat het gebeuren? Al deze groepen zijn deel van de
'Ierse Anti-Oorlogsbeweging' - en als zodanig werden ze allemaal uitgenodigd
samen te werken met, en mee te doen aan, de organisatie van deze actie. Ze
weigerden allemaal.

Ondertussen is er geen empirisch bewijs dat 'de publieke opinie en
protestmarsen' de situatie zullen veranderen - en overtuigend bewijs dat directe
actie bij Shannon dingen heeft veranderd. Als jullie me niet geloven vraag dan
aan North American Airlines en Miami Airlines waarom ze zich van Shannon
terug trokken, of vraag het aan Jane Fort - hoofd van de ambassade van de VS
in Dublin.

Als je het offensieve geklets over 'geweld' en 'vernieling' van de
vertegenwoordiger van een staat die zich schuldig maakt aan massamoord (dat
moeten teksten zijn uit hetzelfde script als dat van de bovengenoemde linkse
organisaties) kunt verteren, lees dan wat ze in de zondagskranten vertelde.

'De moeilijkheid bij Shannon lijkt te zijn geweest dat mensen die zich voor
deden als vredelievend zich gewelddadig gedroegen? de combinatie van twee
incidenten van echte vernieling zou iedere ondernemer er toe brengen zich af
te vragen of het mensen schade zou mogen toebrengen, mensen die mogelijk
werken (!) op vliegtuigen? Als ik het correct heb begrepen waren de websites
van sommige van de activisten behoorlijk bedreigend: ze wilden over het hek
om het terrein lopen of daarmee gooien'.

Als alternatief zou je volgens de regels van het systeem kunnen spelen - doe
wat je is toegestaan om te doen - Jane Fort zal waarschijnlijk van jullie
houden, er zal geen controverse zijn, jullie zullen een leuk imago bij de media
hebben, geen politieke reactie en jullie zullen absoluut niets bereiken.

> Van de pagina's vam Resistance #21, regulier maandblad bulletin van de Anarchist Federation.

Om je te abonneren op Resistance kun je een blanco bericht sturen aan:

ResistanceIreland-subscribe@yahoogroups.com

Om het in je eigen omgeving te verspreiden kun je contact opnemen met:

Contact@afireland.cjb.net

http://www.afireland.cjb.net

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center