A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ TŁrkÁe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(misc)(nl) In verzet tegen de wereldwijde oorlog

From eurodusnie <info@eurodusnie.nl>
Date Sat, 22 Mar 2003 06:23:31 +0100 (CET)


________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________
De oorlog tegen Irak is begonnen. De oorlogsmachine is weer aan het werk.
Mensen sterven en anderen worden verminkt. Weer anderen zullen sterven aan
honger of gebrek aan medicijnen. Dagelijks hoorden we op het nieuws over de
onvermijdelijkheid van de oorlog. De Verenigde Staten en zijn bondgenoten
proberen ons ervan te overtuigen dat het een oorlog is tťgen tirannie en
vůůr vrede en democratie. Maar het verhaal is anders en meer ingewikkeld.
We zullen een tipje van de sluier proberen op te lichten.

Waarom deze oorlog?

De controle over olie is altijd al een belangrijk punt geweest. Irak in het
bijzonder en het Midden Oosten in z?n algemeen zijn rijk aan olie. Er zijn
veel en verschillende politieke en economische belangen in het spel, olie
verklaard maar een deel van de situatie. Het lijkt erop dat de oorlog
onlosmakelijk deel uitmaakt van ons politieke systeem. Na 11 september en
sinds de ?Oorlog tegen Terrorisme?, is een hele waslijst van landen
bedreigd met een aanval door de VS. Afghanistan was slechts het begin van
een nieuwe serie oorlogen, met mogelijk Iran en Noord-Korea als de volgende
doelwitten. Het is misselijk makend om te zien hoe oorlog telkens de
economie weer omhoog stuwt. Zo schoten de financiŽle markten omhoog toen de
Verenigde Staten het ontwapeningsproces van de VN, en daarmee ook de
laatste kans op een vreedzame oplossing, definitief opbliezen.

De gevolgen van oorlog

De gevolgen van de oorlog zullen vernietigend zijn. We denken dan niet
alleen aan de velen die zullen sterven, maar ook aan al diegene die
voortaan verminkt door het leven zullen gaan. We denken dan ook aan de
kinderen die, ten gevolge van de door de oorlog veroorzaakte
milieuverontreiniging, met ziektes en afwijkingen zullen worden geboren.
Net als de vele mensen op de Balkan, die nog steeds lijden aan de gevolgen
van de NAVO bombardementen (1999), met verarmd uranium verrijkte munitie.
Hoe ver we ook van het slagveld verwijderd zijn, we zullen er allemaal door
beÔnvloed worden, doordat repressie en uitbuiting zullen toenemen. Zo heeft
Nederland, net als zoveel andere Europese landen, de gebeurtenissen van 11e
september en de daarop volgende ?Oorlog tegen het Terrorisme?, aangegrepen
om nieuwe wetten in te voeren tegen burgerlijke vrijheden zoals het recht
op demonstreren en organiseren, maar ook tegen etnische minderheden en
vluchtelingen.

Is de VS de boeman en de EU goed?

Ongeacht de pogingen van de Europese leiders ons anders te doen geloven,
nemen de Europese landen deel aan de oorlog tegen Irak. Zo heeft de
Europese oorlogsindustrie op grote schaal wapens verkocht aan de Irak. De
Duitse premier SchrŲder mag zich dan in het begin verzet hebben tegen een
oorlogsscenario, maar hij maakte ook duidelijk dat als de oorlog komt,
Duitsland de coalitie van de VS zal steunen. De Nederlandse regering neemt
een soortgelijk standpunt in. Bovendien zijn het Europese legereenheden die
de Amerikaanse troepen in de Balkan vervangen, zodat zij zich naar de Golf
regio kunnen verplaatsen. Britse troepen zijn allang in de regio, Grieks en
Nederlandse oorlogsschepen patrouilleren in het gebied. De Nederlandse
regering laat het Amerikaanse leger Schiphol, de haven van Rotterdam en de
spoorwegen gebruiken. Zelfs ?tegenstander? Frankrijk heeft zijn luchtruim
opengesteld. Het is dus meer dan duidelijk dat de Europese regeringen
meedoen aan de oorlog, ondanks het gegeven dat een grote meerderheid van de
Europese bevolking tegen een oorlog is.
Is het een oorlog voor democratie?

De Verenigde Staten en haar coalitiegenoten proberen ons ervan te
overtuigen dat de oorlog tegen Irak legitiem is. Zij beroepen zich op het
internationaal recht, maar het internationaal recht is niets meer dan wat
de machtige staten willen dat het is. Zij praten over de Verenigde Naties,
maar opnieuw, dit is niet meer dan een arena waar zij onderling kunnen
beslissen hoe en waar oorlog en vrede zal worden opgelegd en hoe de ?buit?
zal worden verdeeld. Deze oorlog maakt ook duidelijk dat de internationale
politiek niet veel meer is dan een marktplaats. Rijke landen proberen
openlijk steun te kopen in plaats van anderen met argumenten te overtuigen.
Is dit de democratie die zij zeggen te verdedigen?

Hoe kunnen we de oorlog stoppen?
Wat kunnen we doen, nu de oorlog is begonnen, om het tij te keren richting
een vreedzame en duurzame toekomst? Nu eens te meer is gebleken dat niet de
kracht van argumenten maar omkooppraktijken het beleid bepalen en dat er
middels parlementaire wegen niets wezenlijks is te bereiken roepen wij op
tot directe actie.
Wat nodig is, is directe actie met z?n tienen, honderden, duizenden en met
z?n honderdduizenden. Natuurlijk, we kunnen niet allemaal elke dag
actievoeren, maar we kunnen wel allemaal en elke dag van ons laten horen in
de steden en buurten waar we wonen, waar we werken, in de universiteiten,
op school, overal. We kunnen de oorlog saboteren, door te demonstreren en
te staken, maar we kunnen ook burgerlijk ongehoorzaam zijn en ons
organiseren buiten de poldermarges van onze parlementaire democratie. We
kunnen de oorlog niet stoppen door alleen maar actie te voeren. Wanneer we
deze oorlog willen stoppen en volgende oorlogen willen voorkomen is het
noodzakelijk om onze levens leren te organiseren zonder de politieke en
economische elite?s en zonder de instituties die ze hebben gecreŽerd om hun
macht te legitimeren. Laten we ons daarom organiseren voor een
basisdemocratisch alternatief in het hier en nu. Laten we de straat opgaan
om de oorlog te stoppen, maar laten we tegelijkertijd ook onze levens weer
in eigen hand nemen.


Mondiale werkgroep van het Eurodusnie collectief
Postbus 2228, 2301 CE in Leiden, Nederland. Tel: 0715173019
email: infopgaconferentie@eurodusnie.nl
website: http://eurodusnie.nl

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center