A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ TŁrkÁe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(misc)(nl) Acties tegen oorlog eindigen slecht in Timisoara- RoemeniŽ. ABC start.

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Fri, 21 Mar 2003 21:31:25 +0100 (CET)


________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________
> Collective aactivistcollective@yahoo.com
ACTIES TEGEN OORLOG EINDIGEN SLECHT IN TIMISOARA-ROEMENIE. ABC START.

Zoals ik al zei was er een mars voor vrede in de stad gepland, op 15 maart, en
de studentenorganisatie bedroog ons en kreeg geen toestemming. Hier staan
we dus voor een moeilijke beslissing. Zouden we naar een illegale demo
moeten gaan of niet? En het antwoord was, hel ja! Dus bereidden we ons voor
op de actie. In de voorgaande nacht waren er 4 geheime agenten bij een punk
concert, en dat was geen teken van hen dat ze daar niet zouden stoppen.

De goedgekeurde mars zou zijn begonnen om 13.00 uur, voor de universiteit,
en zou door de stad gaan. Dus besloten we dat we dat nog als een
verzamelplek houden, en daarna naar het centrum zouden gaan voor een
kleinere mars, zonder blokkades van auto's en alleen pamfletten uitdelen en
met spandoeken en vlaggen.

De ochtenduren waren moeilijk, omdat mensen van de studentenorganisatie
die door hoofden van de politie waren gebeld zo bang werden dat ze ons
continu aan de telefoon zouden houden.

We zeiden dat we nog steeds daar naar toe zouden gaan, maar omdat het
kookgedeelte moeizaam verliep, besloten we dat we zouden gaan en tegen de
mensen die bij de universiteit zouden komen zouden zeggen dat de demo zou
worden uitgesteld tot na de Food Not Bombs actie.

Toen we voor de universiteit kwamen zagen we tot onze verrassing dat het
daar wemelde van de politieagenten. We verspreidden ons zo dat we de
mensen konden laten weten dat de ontmoetingsplek was veranderd. We
slaagden er in dit bekend te maken aan sommige mensen, maar niet allemaal.
We ontmoetten ook een van de mensen van de studenten ngo die ons bedroog.
Hij zag helemaal bleek en hij zei dat hij via de telefoon langer dan een uur
gesprekken had gevoerd met politiehoofden . Hij smeekte ons niet te
protesteren, geen spandoeken te ontvouwen, niets te doen. Hij zei dat daar 3
belangrijke politiehoofden zouden zijn en dat er een grote mobilisatie van de
politie is.

In ieder geval maakten we het bekend aan zo veel mogelijk mensen, het leek er
op dat meer mensen naar de FNB actie dan naar de mars wilden gaan.

In ieder geval keerden we terug naar de kookplek om daar nieuwe strategieŽn
voor de actie te bespreken. Mensen van het CAF (Craiova Anarho Front) en de
groep van de revolutionaire winkel van Craiova boden hun hulp aan voor de
actie en de voorbereiding hiervan. Hun steun was voor ons allemaal hier
hartverwarmend. Daar discussieerden we en realiseerden ons dat er geen
manier was om de mars te houden en dat we ons zouden moeten richten op de
Food Not Bombs, wat samen met een week van pamfletten uitdelen zinvol zou
zijn en de materiŽle en financiŽle hulp waard zou zijn.

Op het plein waar we de Food Not Bombs actie zouden doen kwamen ongeveer
50 mensen voor de actie en ook ongeveer 20 straatkinderen/mensen die we
vanuit de straten hebben verzameld. We hingen de spandoeken op aan de
muren om ons heen en een vriend speelde de gitaar. Alles was o.k., tot het
eerste teken verscheen.

Het hoofd van een gendarmerie team kwam naar ons toe. Hij zei dat hij de
leider van de groep wilde spreken. We zeiden dat we geen leider hebben. Hij
zei dat het beter zou zijn als iemand die rol op zich zou nemen. Dus onze
hippie-gitaar vriend ging en gaf zijn id en vroeg wat er aan de hand was. De
discussies verliepen prima. De man van de gendarmerie zei dat hij blij was dat
we initiatief nemen en zelfs dat, zelfs als we geen toestemming hadden, hij
toch de jongens van zijn team zou sturen om ons te beschermen tegen de
eventuele woede die mensen die ons standpunt zouden haten mogelijk zouden
hebben. Hij zei dat als we zouden beginnen te schreeuwen of andere "domme"
dingen zouden doen die de orde en de buren zouden verstoren, hij en zijn team
onmiddellijk zouden ingrijpen.

We waren zo verbaasd over de dingen die we hoorden en we gingen verder
met het uitdelen van voedsel en ons goed voelen. Alles ging goed tot het
voedsel bijna op was, en een politiewagen (geen gendarmerie!!!) kwam. Deze
keren waren er 6 politiemannen, die uit de wagen sprongen en dezelfde vraag
stelden. Wie is onze leider? Dus verliep het verhaal bijna hetzelfde. De hippie
vriend zei wat hij de andere man had verteld, andere mensen gingen er ook
naar toe en verklaarden dat de actie bijna afgelopen was en dat we snel zouden
verdwijnen. De politieman zei dat ze ons wilden beschermen tegen eventuele
agressie van andere mensen die ons zouden lastig vallen, bijvoorbeeld
vanwege ons uiterlijk of wat dan ook. En dat hij hetgeen wij deden
respecteerde, maar dat we snel zouden moeten ophouden omdat ze veel missies
hebben en ze het werk op vrijwillige basis deden en bevroren (?!?).

Dus zeiden we dat we snel zouden ophouden en dat we naar huis zouden gaan
met een vijfde Food Not Bombs actie zonder problemen. Na enkele minuten
kwam er een andere politiewagen en een zeer hoog hoofd kwam er uit. Hij gaf
enkele orders en een politieman vroeg ons om onze id's. van iedereen. De
mensen die die niet bij zich hadden konden naar huis gaan. En ze waren er
niet blij mee dat zo velen van ons de id's aan ze gaven (misschien vanwege het
vele papierwerk voor hen!!!). In ieder geval kregen sommigen hun id's terug
en anderen niet.

Wat gebeurde er daarna? 19 mensen kregen boetes van 1.500.000 en een van
1.700.000, wat ongeveer 45 euro per persoon betekent. Dat komt in een
situatie waarin bijna iedereen werkloos is, student of wat dan ook zonder baan.
En dat in een land waarin het gemiddelde salaris 100 dollar is.

De actie was duidelijk een politieke actie, en terwijl lage politieagenten dit
begrepen en geen bezwaren maakten tegen het uitdelen van voedsel aan het
volk, kwam het hoofd naar ons toe met duidelijke orders van boven en besloot
wat mensen te straffen, zodat ze zich dit gedurende de rest van hun leven
zouden herinneren: "jullie hebben het recht van meningsuiting, als wij dit
willen!".

Na afloop verzamelden mensen zich in een cafť en bespraken het probleem, en
het ABC RoemeniŽ is officieel gestart bij deze actie. Nadat ze veel van hun tijd
en materiŽle en emotionele bronnen hadden besteed waren de mensen nog
steeds blij over de actie en hebben geen angst voor de boodschap van de staat.
De solidariteit onder de mensen nam toe door het aactiv-ist collectief en ze
zullen aan toekomstige actie meedoen. De politie repressie maakte ons niet
zwakker, maar sterker en we zullen niet ophouden.

De ABC bijeenkomst zal maandag plaatsvinden en daar zullen besluiten
worden genomen. We zullen de hele weg met alle legale methoden blijven
vechten en alleen als een laatste keuze zullen we de boetes betalen, die oplopen
tot 450 euro's (!). 2 personen die hun feit bij wijze van vergissing toe gaven
(het overtreden van de wet met de bedoeling de publieke orde te verstoren) en
omdat ze geen vertrouwen hebben in het roemeense recht hebben mogelijk
hulp nodig.

We zullen wat geld nodig hebben, omdat deze mensen studenten zijn en geen
baan hebben, dus, verspreidt dit nieuws en als mensen ons kunnen helpen bij
onze financiŽle moeilijkheden, neem contact met ons op.

Ook zijn er twee manieren om naar de rechtbank te gaan. De ene is
individueel en persoonlijke rechtszaken hebben, en op deze manier is er een
kans van 90% om de boetes zonder geld te laten verdwijnen. De tweede is dat
we gaan om een gemeenschappelijke klacht te uiten en naar de media e.d.
gaan. Dit zal leiden tot toekomstige complicaties die zouden kunnen eindigen
met meer moeilijkheden en meer geld dat wordt besteed aan advocaten e.d.

Als ABC groepen wat adviezen zouden kunnen geven, zou het fantastisch zijn
om contact te onderhouden en wat suggesties te geven.

AACTIV-IST COLLECTIEF
ABC ROEMENIE

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)



A-Infos Information Center