A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Savaşın Yakıtı - 1 Mart bildirisi

From anki anarki <ank_aa@yahoo.com>
Date Mon, 3 Mar 2003 15:18:45 +0100 (CET)


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

Çeşitli kentlerden gelen anarşistlerin oluşturduğu
Kara Blok'un Ankara'daki (1 Mart) savaş-karşıtı
eylemde dağıttığı bildiri:

SAVAŞIN YAKITI

Sadece kurşunla, barutla, bombayla yaşayamaz savaş.
İnsanları da ister o...
ve besler bunlarla kendi adamlarını.

Yitirilen kahramanların hazin akıbetlerine dair
destanlar okur resmi ağızlar.

Bilgisini siahı süperleştirmeye vakfedenler elbet onu
denemeyi gerektirecek nedeni ve fırsatı da icat eder.

Şiddet tekelinin olanaklarını kullanmaktan kaçınmayan
modern devlet, karşı tarafın askerleriyle beraber
kendi askerlerini de katleder.

Bu sapına kadar resmi ve toplu devlet cinayeti her
insan evladına yeter.

Ata mirası yardımsever katliam seferberliği
geleneğiyse ölmek bilmez.

Savaşları sona erdirecek bir savaş hiçbir zaman
gerçekleşmez.

ANARŞİSTLER*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center