A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Anarşist Kara Blok

From "Kara Kapkara" <dreamnymph@hotmail.com>
Date Mon, 3 Mar 2003 08:16:45 +0100 (CET)


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

ANARŞİST KARA BLOK

Ankara An'Kara' olalı böyle anarşist görmemiştir eminim.Çeşitli
kentlerden gelen
(Ankara,İstanbul,Antalya,Uşak,Denizli,Malatya,İzmir,Bolu,Sakarya)yaklaşık 450-500 kişilik bir anarşist grup Savaş Karşıtı Eylemde ki en
renkli gruptu bence.Anarşistlerin kendine özgü bulduğu sloganlar çeşitli
gruplar tarafından da atılması güzeldi.Mesela "zıpla..zıpla..zıplamayan
askerdir" sloganlarımıza öğrenci kortejleri de katıldı. "Savaşın savaşın
bok var" ve "Savaş boktan birşeydir" sloganlarının şenlikli atılmasına
çevreden eylemi izleyen halkta katıldı.Türkiye'li Anarşistlerin bu
eylemden sonra daha kitlesel eylemlere imza atacağını ve KARA BLOK'un
bundan sonra da devam edeceğini umut ediyorum...

Alanda atılan sloganlar :

Çıkarsa Tezkere Meclis Gitsin Askere

Bedrettin..bir dahaa,Paris komünü..bir daha,68...bir daha,Kronştad..bir
daha,Ukrayna...bir daha,İspanya...bir daha...Her yer devrim her yer
anarşi

Öldürmiycez,Ölmiycez,Kimsenin Askeri Olmıycaz

Katil Devlet Yıkacağız Elbet

Susma Haykır Savaşa Hayır

Bütün Devletler Katildir

Savaşa Karşı Anarşist İsyan

Reddet! Diren! Hayır de! Askere Gitme!

Biz..anti..antimilitaristiz

Devrim Yapılmaz,Satın Alınmaz,Ya Ruhunuzda,Ya Hiçbiryerde

Layla layla layla layla lay lay A-NAR-Şİ

Not: Anarşistlerin tecrit ve teşhirine maruz kalan bir grubun sürekli
bizimle birlikte yürümeye çalışmasını anlamakta güçlük çektim

<snip>

Sevgilerle...*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center