A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Yunanistan, Selanik, ÜNİVERSİTENİN YENİ FELSEFE BİNASININ

From "Ankara Anarsi Inisiyatifi" <ank_aa@yahoo.com>
Date Thu, 19 Jun 2003 11:05:25 +0200 (CEST)


İŞGALİ (en)
Sender: worker-a-infos-tr@ainfos.ca
Precedence: bulk
Reply-To: a-infos-d-tr

________________________________________________
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

16 Haziran 2003 gecesi saat 11 :00'de yaklaşık 400
anarşist ve antiotoriter ; gösterilerin ve
tartışmaların düzenleneceği ; böylece mücadele eden
insanların Avrupa Birliği zirvesi sırasında
eylemlerini koordine edebilecekleri ve yoldaşların
barınabilecekleri bir yer sağlamak amacıyla
üniversitenin yeni felsefe binasını işgal etti.
17 Haziran 2003'ten beri yapılan birçok tartışma
sonucunda ; bu binada kalmaya karar vermiş veya
verecek olan yoldaşlar bundan sonra yukarda saydığımız
amaçlar için binanın zemin ve bodrum katlarını
kullanacaklar.

BARİKATLARIN KURULDUĞU GÜNLER SONA ERMEDİ

18-6-2003
anarşistler-antiotoriterler

http://athens.indymedia.org/front.php?lang=el&article_id=116351


Çeviri : pırıl


*******
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center