A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Manifesto: Bundan böyle cinsel tacize izin vermeyeceğiz!! (en)

From "Ankara Anarsi Inisiyatifi" <ank_aa@yahoo.com>
Date Thu, 19 Jun 2003 09:06:41 +0200 (CEST)


________________________________________________
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

Son iki gün içerisinde Selanik'teki üniversite
kampüsünde bazı cinsel taciz olayları yaşandı. Bu
tacizler kendilerini anarşist olarak tanımlayan
erkekler tarafından yapıldı. Bu olaylar sonrasında
kadınlar biraraya gelerek kampüs içerisinde ve
anarşist çevrelerde taciz olayları ve cinsiyetçilik
üzerine konuşmalar yaptılar. 17 Haziran gecesi
düzenlenen bir konser sırasında; kadınlar sahneyi
işgal etti ve manifestolarını okudu. Manifesto şöyle:

Selanik Anti-otoriter Kampında Sahneyi İşgal
Eden Kadınların
Manifestosu
17.6.2003

Bugün buradayız çünkü bu mekandaki kadınlar olarak
hepimiz rahatsızlık içindeyiz

Cinsel taciz olayları yaşandı ve ayrıca kadınlar
cinsiyetlerinden dolayı bastırıldı ya da ciddiye
alınmadılar

Bu kampta erkekler kadınlara cinsel küfürler etti ve
onları cinsel nesnelere indirgedi - ve bu durum devam
ediyor

İlaveten, kadınlar dinlenmedi, ciddiye alınmadı ve
onlara eşit kişiler olarak davranılmadı

Bir bütün olarak kamptaki atmosfer fazlasıyla
erkek-egemen

Bildiğimiz kadarıyla, bu kampın anti-otoriter ve
anti-hiyerarşik olduğu söyleniyordu, ancak bu kampta
toplum içerisindeki cinsiyetçilik yeniden üretildi

Cinsiyetçilik ırkçılığa eş-değer bir tahakküm
biçimidir

Bundan böyle bu kamp içerisinde kadınların tahakküm
altına alınmasına izin vermeyeceğiz!

****
Ayrıca; kampüsteki yerel anarşist radyoda birisi
ABD, San Francisco'dan diğeri Türkiye, Ankara'dan
gelen iki kadınla ülkelerindeki cinsiyetçilik ve yerel
anarka-feminist mücadele ve örgütlenmeler üzerine
bir söyleşi yapıldı.Selanik'teki anarka-feministlerin
eylemleri sürecek. bekleyin!


*******
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center