A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(nl) Frankrijk, AANVAL OP HET CNT AIT KANTOOR IN TOULOUSE (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Mon, 16 Jun 2003 20:39:08 +0200 (CEST)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

De sociale situatie in Frankrijk is eigenlijk een beetje speciaal. Sinds
vele maanden puilen demo's en stakingen overal uit, voornamelijk in de
publieke sector en in het bijzonder in de onderwijssector.

De lokale vakbond van de CNT-AIT in Toulouse is actief betrokken bij
de stakingsbewegingen en de demo's die nu sinds vele maanden
plaatsvinden in de "Rozenstad". Bij de demonstraties brengt de
verenigde libertaire mars - op het initiatief van de CGA (*) en de CNT-
AIT - gewoonlijk tussen de 100 en 300 mensen tezamen, die oproepen
tot "een algemene staking tegen het Kapitaal".

Vijf juni besloten de Algemene vergaderingen van stakende arbeiders
en de vakbonden de stad te blokkeren: het zou een "dode stad" moeten
zijn. Pickets werden georganiseerd bij de toegangspunten van de stad.
Maar de reactionaire krachten kunnen dat niet accepteren, en
organiseerden de dag voor de blokkade vele provocaties tegen de
stakers, om de blokkade te laten uitlopen op geweld. Ze organiseerden
een tegen-demonstratie, die probeerde de demo van de stakers te
duwen. Ook reed een vrachtwagen die beledigende leuzen riep tegen
stakers de hele dag in de stad rond. De atmosfeer werd meer
gespannen.

In de nacht tussen de blokkades werden vernielingen aangericht aan
ons kantoor. Een plakkaat op onze deur beweerde "dat is wat gebeurde
met degenen die het land verlammen".

Maar we staan niemand toe ons te intimideren! CNT AIT en haar
militanten zullen doorgaan met het actief meedoen aan algemene
vergaderingen, stakingsbewegingen en demonstraties.

Pensioen, sociale zekerheid, bezuinigingen op de begroting:
Niets om over te onderhandelen, alles afgewezen!

Algemene staking!

----------------------------------------
(*) Confederatie van Anarchistische Groepen, die de Franse
Anarchistische federatie verliet nadat sommige groepen hiervan in 2002
oproepen op Chirac te stemmen.

*************************************

CNT-AIT
Confédération Nationale des Travailleurs
Association Internationale des Travailleurs

7 rue ST REMESY 31000 TOULOUSE

Toulouse, woensdag 4 juni 2003-06-15

Persbericht

Op de dag voor de Actie Dag op 5 juni kan de bevolking van Toulouse
veel provocerende manoeuvres registreren.

Terwijl in het centrum van de stad een vrachtwagen, bedekt met
beledigende woorden tegen stakers, een oproep tot haat tegenover
arbeiders, reed, vond direct geweld plaats tegen stakers en degenen
die hen steunen. Ons kantoor onderging bijvoorbeeld een serieuze
beschadiging. Deze misvorming werd opgeëist met een anoniem anti-
stakers plakkaat.

Niemand hoeft illusies te hebben over de oorsprong van deze
verschrikkelijke feiten. We kunnen daarvoor zoeken in de richting van
de para-statelijke agentschappen die problemen veroorzaken, die dicht
bij het milieu van de werkgevers liggen, die bereid zijn iedere provocatie
en ieder geweld te gebruiken om deze beweging te verslaan.
-------------------------------------------------------

SYNDICAT INTERCORPORATIF DE LA REGION TOULOUSAINE

TEL/FAX: +33 5 61 52 86 48

Geregistreerd onder het nummer 1286 bij het gemeentehuis van
Toulouse.


*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center