A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(nl) Verenigd Koninkrijk, Organise #60 - Revolutionaire Portretten: Senna Hoy (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Wed, 4 Jun 2003 22:08:03 +0200 (CEST)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

> Volledige pdf of html versie op www.af-north.org/organise.htm
Senna Hoy werd in 1882 geboren als Johannes Holzmann in een
gegoede Joodse familie. Hij wordt in Berlijn in 1903 genoemd als een lid
van de Helen Blavatsky's Theosofische kring, toen hij achttien was. Het
volgende jaar brak hij definitief met het compromisbeleid van de Sociaal
Democraten en hun aanpassing aan het Duitsland van de Keizer. Hij
nam de naam Senna Hoy (zijn eerste naam min of meer naar achteren
gespeld) aan en begon een anarchistisch weekblad Kampf (Strijd) uit te
brengen. Kampf bereikte een circulatie van 10.000 in 1905, wat voor
een politiek weekblad uit deze tijd geen gemiddelde was.

Kampf was een verbazingwekkende publicatie. Naast de agiterende
artikelen waren pleidooien voor sexuele vrijheid, bovenal vrijheid voor
homo's. Hoewel hij zelf niet homosexueel was, was Senna Hoy een
pioneer in het opkomen voor tolerantie voor de homosexuele leefwijze.
In 1903 bracht hij, in samenwerking met Adolf Brand, een pamflet De
Derde Sekse uit over het onderwerp. Hiernaast waren er artikelen van
artiesten, schrijvers en dichters. Erich Muhsam, die een bekend
anarchist zou worden en eindigde door brutaal om het leven te worden
gebracht in Hitler's concentratiekampen, begon mee te werken en was
een nauwe samenwerkingspartner van Hoy. Gustav Landauer, een
andere bekende anarchist die zou worden vermoord tijdens de
repressie van de arbeidersraden van Munchen in 1919, werkte ook
mee. Pionierende artiesten en dichters begonnen mee te werken, zoals
Paul Scheerbart, die "gezonde gedichten" uit vond en de begaafde
dichteres en schrijfster Else Lasker-Schuler (zij had zijn nieuwe naam
bedacht). Hoy had een vergaande invloed op Franz Pfemfert die het
blad Aktion zou uitbrengen, wat revolutionaire ideeën in politiek en kunst
verenigde. Pfemfert zwaaide Hoy lof toe toen hij hem "een twintig jaar
oud politieke geweten in Berlijn. Hij begaf zich niet tevergeefs in het
gevecht om vrijheid" noemde.
Kampf voorspelde een komende oorlog met het Britse Rijk, en ook dat
de Sociaal Democraten zo'n oorlog zouden steunen. Het voorspelde
ook dat zo'n oorlog rampzalig zou zijn voor de Duitse massa's. Senna
Hoy pleitte voor arbeiderszelforganisatie en tegen de vakbonden die
werden gecontroleerd door de Sociaal Democraten. Anarchisten van
Kampf gingen naar de industriële regio van de Ruhr om deze
boodschap in 1905 te verspreiden, en hun inspanningen legden de
basis voor een sterke anarchistische arbeidersklasse traditie daar. Een
nationaal netwerk rond het blad begon zich te ontwikkelen, wat zich
verspreidde door heel Duitsland.

Repressie
De Berlijnse politie begon dit op te vallen, en repressie tegen Kampf
dwong Hoy van Duitsland naar Zwitserland te vertrekken, waar hij het
anarchistische blad Der Weckruf (De Dageraad) uit gaf. Een groots
revolutionair tumult vond tussen 1905-1907 plaats binnen het Russische
Rijk en Hoy voelde zich hier door aangetrokken. In Polen en Litouwen,
deel van het Rijk van de Tsaar, was de anarchistische beweging jong
en levendig. Een geheime conferentie van anarchistisch-
communistische groepen uit deze twee landen vond plaats in juni 1907
en een Federatie van Anarchistisch Communistische Groepen werd
opgezet. Tijdens de repressie die volgde werden 24 anarchisten
gearresteerd, waaronder Senna Hoy, die in Moskou gevangen werd
genomen. Ze werden voor een lange tijd onder een vreselijke situatie
gevangen gezet. Hoy werd gemarteld en daarna veroordeeld tot
gevangenisstraf met hard werken. Sommige van de kameraden werden
gek als gevolg van de slechte behandeling die ze kregen. In 1911 werd
Senna Hoy overgebracht naar de bekende Citadel gevangenis in
Warschau, en van daar naar de afdeling voor criminele gekken (wat
echo's vertoont van de behandeling van dissidenten onder het Sovjet
regiem).
Doordat hij leed aan TBC die werd veroorzaakt door uitputting was hij in
een vreselijke situatie. Else Lasker-Schuler, die verliefd op hem was,
kwam in 1913 naar Rusland om te pleiten voor zijn vrijlating. Maar het
was al te laat, omdat Senna Hoy enkele maanden later zou sterven op
28 april 1914 op de leeftijd van 29. Zijn lichaam werd teruggebracht
naar Berlijn. Else Lasker-Schuler schreef een ontroerend gedicht als
eerbetoon aan haar gevallen geliefde. Maar laat Senna Hoy het laatste
woord hebben in een gedicht dat in het laatste jaar van zijn leven de
gevangenis uit werd gesmokkeld.

Wat betekent het te hebben geleefd, gevoeld, geweten, gewild, gezaaid,
geoogst?
Spoedig zal ik er niet meer zijn en de wereld - wie weet - zal nog lang
voortgaan.
Daden zijn er, die ik niet heb verricht, gedachten branden-die nog niet
rijp zijn geworden.
Pijn, zwepen, die niet hebben gemarteld, lachen klinkt opnieuw, wat ik
niet heb gelachen.
Daar gaan mijn grafdelvers naar hun werk met pijpen, grappen.
De laatste gedachte smelt in het brein, laatste verlangens schrompelen
ineen in het hart.
Ik betreur iedere misdaad in mijn leven die ik niet heb begaan.
Iedere wens die ik tijdens mijn leven niet heb bereikt.

Senna Hoy had een belangrijke rol te spelen in zijn actie en zijn invloed
op anderen tijdens de groei van de Duitse anarchistische beweging, en
zijn vergetelheid is niet gerechtvaardigd.

Een tekening van Senna Hoy die dit artikel toelicht kan worden
gevonden op www.antiquari.at/Postkarten/richter_hoy.htm


*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center