A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(pt) [Marea Negra #3] A debacle sindical

From a-infos-pt@ainfos.ca
Date Wed, 4 Jun 2003 15:58:11 +0200 (CEST)


______________________________________________________
A - I N F O S S e r v i ç o de N o t í c i a s
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

No século XIX, o sindicalismo era a propia clase traballadora organizada;
no século XX foi impoñendose a falacia de que os sindicatos eran os
representantes da clase traballadora; e no século XXI a tendencia é a que
os sindicatos sexan cada vez máis os capataces do empresariado. O seu
proceso de burocratización foi parello á interiorización da lóxica
económica do empresariado, de tal xeito que hoxe é corrente escoitar a
sindicalistas das máis diversas opcións falando dos sacrificios que a
clase traballadora ten que facer por "responsabilidade". Ao cabo, resulta
como se no sistema xudicial os abogados defensores remataran por
argumentar o mesmo que os fiscais e acusaran aos seus propios defendidos,
aducindo valores como a xustiza ou a paz social, en troques de facer
todolo posible pordefender os dereitos dos seus clientes.
A clase traballadora ten claro que os beneficios que podan lograr non van
ir en detrimento da "economía", do "país", da "estabilidade" ou do
"crecemento", senón que afectarán maioritariamente aos soldos
multimillonarios dos executivos, ao luxo superfluo das corporacións,aos increibles beneficios empresariais. Mais a nova "clase" sindical xa
non sabe nin con quén está….......................

Cupón de suscripción
Para suscribirte cubre os datos e envía o
cupón ó enderezo indicado.
Nome:
Enderezo completo:
Tfno. , Email:
A presente publicación foi
realizada empregando
exclusivamente software libre.
sobre o sistema operativo
GNU/Linux.
Podes enviar este cupón a:
Marea Negra, aptdo. 147, Narón
(A Coruña)
Preferentemente adxunta una copia de
ingreso a conta da aportación ou axuda
que queiras.
Nº de conta:
2091/ 0200/ 01/ 3001010460
CP, Localidade:
AXÚDANOS
A MEDRAR*******
********
****** Serviço de Notícias A-Infos *****
Notícias sobre e de interesse para anarquistas

******
ASSINATURAS: lists@ainfos.ca
RESPONDER: a-infos-d@ainfos.ca
AJUDA: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/org
INFO: http://www.ainfos.ca/org

Para receber a-infos numa língua apenas envie para lists@ainfos.ca
a mensagem seguinte:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
onde X= pt, en, ca, de, fr, etc. (i.e. o código de idioma)

A-Infos Information Center