A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Uşaklı Anarşistlerin Beraatine ilişkin resmi Yargıtay İlamı

From "kapkarakedi" <kapkarakedi@mynet.com>
Date Sun, 1 Jun 2003 20:51:44 +0200 (CEST)


________________________________________________
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

[Uşak Anarşist Otonomu adlı "yasadışı" örgütün üyesi oldukları iddiasıyla
yargılanan ve beraat eden anarşistlerle ilgili olarak DGM savcısının
yaptığı temyiz başvurusuna yargıtayın verdiği yanıt]
Uşaklı Anarşistlerin Beraatine ilişkin resmi Yargıtay İlamı
---------------

"Yargıtay ilamı 'aynen' aktarılmıştır."
YARGITAY 9.CEZA DAİRESİ

YARGITAY İLAMI Esas No : 2003/434
Karar No : 2003/601
Tebliğname No : 9/148737
Yaşadışı örgüt üyesi olmaktan sanıklar Muammer Özgür Küçüktekin,Sami
Serkan Kazak,Onur Ayaz ve Rahmi Tırıl'ın yapılan yargılamala
sonucunda;Beraatlerine dair İZMİR 1 Nolu Devlet Güvenlik Mahkemesinden
verilen 25.07.2002 gün ve 2001/421 esas,2002/207 karar sayılı hükmün
Yargıtayca incelenmesi C.Başsavcılığından tebliğname ile daireye
gönderilmekle incelenerek gereği düşünüldü : Sanıkların eylemlerinde
atılı suçun unsurlarının bulunmadığı gerekçeleri gösterilerek mahkemece
kabul ve takdir kılınmış olduğundan Cumhuriyet Savcısının sübuta
yöneltilen,takdire ilişen ve yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının
reddiyle hükmün tebliğnamedeki düşünce gibi ONANMASINA, 17.04.2003
tarihinde oybirliği ile karar verildi.

Başkan
H.Gerçeker

Üye
A.İ.Hekimoğlu

Üye
Ö.Onuk

Üye
A.Özer

Üye
E.Ertuğrul

"Bilindiği gibi Dava savcı tarafından temyize gönderilmişti.Otonom
örgütlenme suç kabul edilmedi."*******
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center