A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Anarşist Çalışmalar Enstitüsü Radikal Yazarlara $4000 Ödül

From worker-a-infos-tr@ainfos.ca (Flow System)
Date Fri, 1 Aug 2003 01:20:06 +0200 (CEST)


Verdi (en)From: Institute for Anarchist Studies <info@anarchist-studies.org>
Date: Fri, August 1, 2003 1:18 am
To: a-infos-tr@ainfos.ca
Sender: worker-a-infos-tr@ainfos.ca
Precedence: bulk
Reply-To: a-infos-d-tr

________________________________________________
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________
Yılda iki kere, Anarşist Çalışmalar Enstitüsü dünyanın
her yerinden mali desteğe ihtiyacı olan radikal
yazarlara $4000 ödül veriyor. AÇE'nin hibe programı
kanalıyla antiotoriter konulardaki radikal çalışmaları
destekleyebiliyoruz ve özgür bir dünya için mücadeleyi
ilerletiyoruz. Anarşist Çalışmalar Enstitüsü yaz 2003
AÇE hibesinin alıcılarını duyurmaktan mutluluk
duyuyor.


Küresel Finans Kapitali ve Kalıcı Savaş:
Dolar, Wall Street ve Irak'a Karşı Savaş
Kolya Abramsky - $1000
Bu çeviri projesi Ramon Fernandez Duran'ın aynı
isimdeki İspanyolca çalışmasını İngilizce erişilebilir
hale getirecek. Küresel Finans Kapitali ve Kalıcı
Savaş'ta, Duran, Dolar'ın ve Wall Street ve IMF gibi
finans kurumlarının, küresel kapitalizmi uluslararası
pazarın hegemonik kontrolünü sürdürmesi için kalıcı
bir savaş durumuna zorladığını gösteriyor. Bu çalışma
kapitalist güçler arasında ortaya çıkan gerginlikleri
gösterirken uluslararası antikapitalist direnişe
komünel ve demokratik bir şekilde kontrol edilen
dayanışma ekonomilerinin ilerletilmesiyle katkıda
bulunuyor.

19 ve 20:
Yeni Sosyal Oyunculuk için Notlar
Nate Holdren - $1000
Bu çeviri projesi Arjantinli grup Colectivo
Situaciones'un 19 ve 20 Aralık 2001'deki patlamalar
üzerine İspanyolca kitabını erişilebilir yapacak. Bu
grubun, dünyayı sallayan bu önemli günler üstüne
sunduğu kavrayışlar özellikle önemli çünkü CS bu
olaylara katılan ve Arjantinli antikapitalist
hareketlerde aktif olmayı sürdüren militan
entellektüellerden oluşan bir kollektif. CS'nin
otonomist marxist politikalarının otonomist geleneğin
içindeki başkalarına yük olan hiyerarşik ve öncücü
ağırlıktan kurtulma denemesi günümüz anarşizmine çok
yaklaşıyor. CS'nin teorik kavrayışları anarşistlerin
kapitalist dünyayı anlama ve meydan okumakta
kullanabileceği zengin materyaller sunuyor.

Yataycılık:
Arjantin'de Popüler Gücün Sesleri
Marina Sitrin - $2000
Bu kitap uzunluğundaki proje röportajlar yoluyla
Arjantinli otonom sosyal hareketlerle haşır neşir
çeşitli aktivistleri bir araya getiriyor. Hareketler
yaratmanın politikaları konusunda en yenilikçi ve
ilerigörüşlülerden, iktidar, hiyerarşi ve demokrasi
konusunda yeni bir politik diyalog icad ediyor.
Mahalle toplulukları, işsiz işçilerin hareketleri ve
işgal edilmiş fabrikalar hareketlerinin hepsi,
bilinçli bir şekilde doğrudan demokratik ve otonom
yollarla organize oluyor, bu politikaya horizontalidad
ismini veriyorlar. Bu röportajlar kolleksiyonu hem bu
hareketleri temsil etmeye yardımcı oluyor hem de
direniş yöntemleri konusundaki küresel tartışmaya
katkıda bulunuyor.


AÇE hakkında

Anarşist Çalışmalar Enstitüsü anarşizmin gelişimini
desteklemek için 1996'da kurulmuş bir kurluş, kar
amacı gütmeyen, birincil olarak radikal yazarlara hibe
verme organizasyonu. Bugüne dek, yazarları Arjantin,
Kanada, Şili, İrlanda, Nijerya, Almanya, Güney Afrika
ve ABD dahil olmak üzere dünyanın her yerinden, kırkın
üzerinde projeye kaynak sağladık. Aynı zamanda yılda
iki kez anarşizmin gelişimine ilgi duyanlar arasında
ortaklaşalık yaratmak ve destekleyenlere
başarılarımızı bildirmek için Anarşist Teori üzerinde
Perspektifler diye bir haber bülteni yayınlıyoruz. AÇE
aynı zamanda toplumu radikal şekilde dünüştürmek
amacındaki daha büyük bir hareketin parçası. İçimizde
demokratiğiyiz ve dünyanın her yerinde değerlerimizi
paylaşanlar ile dayanışma içinde çalışıyoruz.


Radikal Çalışmaları Destekle

2003 Yaz hibe celsesi için yapılan başvurularda önemli
artış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Her zamanki
gibi, hibe programımızın finansal sınırları mücadele
eden antiotoriter yazarların tüm ihtiyaçlarını
karşılamaya yetmiyor. AÇE ve programları tamamen
uluslararası anarşist cemaatin desteğine bağlı. Lütfen
bu önemli işi ilerletmemize yardım etmek için bağış
yapmayı düşünün.


Anarşist Çalışmalar Enstitüsü

http://www.anarchist-studies.org/

[En > Tr çeviri: O.D.]*******
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center