A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(nl) VS, Voorstel voor een Netwerk van Anarchistische Mensen van Kleur (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Tue, 22 Jul 2003 22:50:52 +0200 (CEST)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

> Missie
Oplossingen moeten onze unieke problemen en mogelijkheden voor
strijd weergeven. Terwijl er "ismes" zijn waar we tegen vechten, is het
net zo belangrijk dat we vechten voor bevrijding. We begrijpen dat het
aan ons is om vrijheid te winnen, op onze voorwaarden. We hebben
een organiserend netwerk van anarchistische mensen van kleur nodig.
Zo'n netwerk zou moeten bestaan uit individuen en collectieven. Het
zou zich moeten inzetten voor de opbouw van een direct democratische
beweging die zich richt op het creëren van revolutionaire verandering.

Punten van eenheid

1)We erkennen dat onze onderdrukking politiek is. We verwerpen
beweringen uit de dominante hoek en de subcultuur dat we zelf schuldig
zijn aan onze eigen slavernij. We begrijpen dat witte suprematie en
kapitalisme in de kern liggen van de problemen waar we mee zitten.

2)We ondersteunen het organiseren aan de basis en op een anti-
autoritaire wijze en moedigen deze aan. We geloven in de macht van
het volk, niet door het volk

3)We erkennen de behoefte om ons onafhankelijk te organiseren en als
een beweging mensen van kleur te verenigen. Hoewel onze organisatie
slechts zou moeten bestaan uit mensen van kleur, begrijpen we het
belang van ons werk binnen de internationale verzetsbeweging. We
begrijpen dat alleen onze inzet kan helpen bij het opbouwen van verzet
tegen onze gemeenschappelijke vijanden.

4)We ondersteunen in ons werk actieve participatie van vrouwen,
evenals nieuwe en oudere generaties, en moedigen deze aan.

5)We erkennen de noodzaak van zelfbeschikking van alle
gekoloniseerde naties en volkeren, en we steunen strijd door
gekoloniseerde naties en volkeren in de hele wereld. We houden vast
aan het belang van autonomie voor mensen van kleur, en erkennen ook
het belang van multiraciale, multiculturele eenheid. We steunen vormen
van strijd tegen onze onderdrukkers.

6)We erkennen dat onze strijd ook is gericht tegen het racisme binnen
verschillende politieke bewegingen.

Verklaring over het doel

We leggen ons toe op onze sociale problemen door bewegingen en
gemeenschappen te organiseren die zich richten tegen witte suprematie
en kapitalisme, die aan de basis van deze problemen liggen. We
proberen alternatieven voor de huidige orde te creëren die
democratisch, rechtvaardig zijn en wederzijds respect, zelfbeschikking,
"empowerment" en bevrijding bevorderen.

We onderwijzen, organiseren organiserende vaardigheden in onze
gemeenschappen om de uitdagingen die we ondervinden het hoofd te
bieden, en kweken deze aan. Sommige van deze kwesties omvatten
sociale, politieke en culturele vormen van strijd die we ondervinden
zoals wangedrag van de politie, gevangenissen, huisvestingskwesties,
onderwijs, en gezondheidszorg, maar er zijn er nog veel meer. We
proberen te ageren op manieren die het meest strategisch zijn om een
einde te maken aan onze onderdrukking.

Structuur

De organiserende kathalysator die we beogen is een los netwerk van
groepen en individuen, met een basisproces, organiserend en
communicerend kader dat is ontwikkeld als een middel om samen te
werken. Lidmaatschap zou gebaseerd moeten zijn op overeenstemming
over de missie, punten van eenheid en de verklaring over het doel. Van
daaruit is het belangrijk een verbintenis om te organiseren te hebben en
actief te zijn in vormen van strijd die invloed hebben op
gemeenschappen van kleur op lokaal niveau, evenals tegen het
kapitalisme en de witte suprematie. Aangezien lokale groepen zich
vormen op basis van actie, is verantwoordelijkheid voor het recruteren
en behouden van lidmaatschap in hun gebieden ook essentieel.
Participanten zijn verantwoording schuldig tegenover hun lokale
collectieven.

We geloven in directe democratie, wederzijds respect en open debat als
een positieve manier om opnieuw sterkere verhoudingen in onze
gemeenschappen op te bouwen. Beslissingen zouden moeten worden
genomen op buurtniveau, waar vertegenwoordigers worden gekozen
door lokale en regionale groepen die meedoen aan discussies en
besluiten (hoewel de bijeenkomsten open staan voor alle leden). Leden
van de comité's en buurten zouden verantwoording moeten afleggen
aan de groep.

Comité's zouden gebaseerd moeten zijn op gemeenschappelijk werk,
zoals het proces, de publiciteit en de organisatiestrategie, en worden
gecoördineerd door een voorzitter die is gekozen door comitéleden op
basis van de betrokkenheid van de kandidaat-voorzitter op het gebied
van het besteden van tijd aan het verspreiden van vaardigheden en
voltooiing van het project. Comité's zouden maandelijks moeten terug
rapporteren aan de buurt.

Conclusie

Veel bewegingen zijn verlamd door Eurocentrische, middenklasse en
bevoorrechte oriëntaties. We betogen dat een beweging van mensen
van kleur niet slechts zou moeten dienen om te onderwijzen, maar ook
om de gemeenschappen waarvan ze deel uitmaken te versterken. Een
organisatie die bestaat uit soortgelijke individuen van kleur zou onze
vormen van strijd tegen de alledaagse onderdrukking versterken. Het
zou ons ook sterker maken aangezien we meedoen aan zulke vormen
van strijd.

We zullen een forum over het voorstel en de mogelijkheden hiervan
huisvesten bij de Conferentie van Anarchistische Mensen van Kleur, 3-5
oktober 2003 in Detroit, Michigan, VS. We verwelkomen ook
opbouwende commentaren, kritiek, suggesties en "feedback"
voorafgaande aan de bijeenkomst. Degenen die het eens zijn met het
voorstel zijn ook welkom om contact op te nemen. Onze email is
thirdworldwarfare@yahoo.com. Je kunt ook schrijven naar P.O. Box
667233, Houston, Texas 77266-7233.


*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center