A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

Etkinlik:Deneyim aktarımı (tr)

From "Ugur" <ugur@savaskarsitlari.org>
Date Mon, 21 Jul 2003 21:32:53 +0200 (CEST)


________________________________________________
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

Deneyim aktarımı (*)

Savaş ortamında vicdani ret

- Filistin ve İsrail'deki şiddetsiz direnişler
- İsrail ordusunun yapısı
- İsrail'deki vicdani ret hareketi

Konuk : Can Başkent (*)

(*) Bu yıl, WRI [War Resisters' International - Uluslararası Savaş
Karşıtları]'nın uluslararası katılımlı 15 Mayıs Vicdani Retçiler Günü
etkinliği ve eylemi, İsrail'de yapıldı. Can Başkent Türkiyeli
antimilitaristler adına bu etkinliğe katılmak için İsrail'deydi.

25 Temmuz 2003, Cuma 19:00-21:00 arası
Adres : TAV (Toplumsal Araştırma Vakfı)
İstiklal Caddesi Bekar Sokak No:14 Kat : 3-4-5(Tiyatro salonu), Beyoğlu
Tel : (212) 293 72 95/96

IAMI (İstanbul Antimilitarist İnisiyatif)
REDDET, DİREN, HAYIR DE!
*******
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center