A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Uruguay: Anarşist Buluşma 19/20 Temmuz (en, ca, it)

From Nelson Méndez <mendezn@camelot.rect.ucv.ve>
Date Thu, 10 Jul 2003 19:48:48 +0200 (CEST)


________________________________________________
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

Uruguaylı özgürlükçüler 19 Temmuz Cumartesi ve 20 Temmuz Pazar
tarihlerinde, böylesi bir toplantının bizleri ilgilendiren ve
teorimizi güncelleştirmemizle, yayınlarımızın içeriği ve
günlük pratiğimizle doğrudan ilgili olan düşünce ve deneyimlerin
değiş-tokuşu açısından gerekliliğinin farkında olanlara bir fırsat
sunacak bir Anarşist Buluşma düzenleme konusunda anlaştılar.
En bilinen kolektiflerin yanında hiçbir gruptan olmayan bireyler
son birkaç aydır bu olayın hazırlıklarına katıldılar ve bunun
önemine ve bunun yapılması gereken doğal bir şey olduğuna
içtenlikle ikna oldular. Buluşma'nın temel niteliklerini aşağıda
bulabilirsiniz.

* * *

GÜNDEM & ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ

19 Temmuz Cumartesi

9am - 1pm - Atölyeler

· Eğitim
· Emek meseleleri
· Toplumsal kontrol

Eğitim: yeni ilişki biçimleri (ayrımcılık ve tahakkümün
farklı biçimleri); özgürlükçü eğitim (deneyimleri);
sistemin ve alternatiflerin eleştirisi.

Emek meseleleri: sendika mekanları; emek konsepti;
işsizlik; kooperatifçilik; öz-yönetim.

Toplumsal kontrol: cezaevleri; yoksulların ve toplumsal
mücadelelerin kriminalizasyonu; sistemin analizi
(yok etmek mi veya yeniden inşa etmek mi?).


1.00 pm - Öğle yemeği

3.00 - 7.00 pm - Sabahki oturumların devamı

7.00 - 8.30 pm - Ara

8.30 pm - Atölyelerden gelen raporlarla birlikte genel oturum


20 Temmuz Pazar

9.00 am - 1.00 pm - Atölyeler

Anarşizmin yayılması: alternatif medya; anarşist-olmayan
ortamlarda anarşistler; kısa ve uzun-vadeli alternatifler;
alternatifler inşa etmek.

1.00 pm - Öğle Yemeği

3.00 - 7.00 pm - Atölyeler

Anarşist eylem:

1. Evlerin ve toprağın işgali.
2. Kitlesel eylemlerde anarşist katılım.
3. Belediyecilik ve bölgesellik.
4. Ataerkillik
5. Anarşizmden temel alan somut öneriler.
6. Metodoloji. Seçim karşıtı kampanya.
7. Anarşist eylem ilkeleri. Taktikler ve stratejiler.
8. Yatay ve otonom örgütlenme deneyimleri.
Geçmişi geri getirmek.
9. Post-modernizmin etkisi

7.00 pm - Ara

8.30 pm - Tüm atölyelerden gelen raporlarla
birlikte genel oturum. Kapanış. Son sözler.3 Ağustos Cumartesi

Yoldaşça değerlendirme

Çalışma kriterlerimizden bazıları:

Bizler herkes arasında zenginleştirici, kardeşçe,
rekabetçi-olmayan ve katılımcı değiş-tokuş ve tartışmaların
gerekli olduğunu düşünüyoruz.

Tartışmalar düşünce ve anlayışlar üzerinedir, kişiler
ya da örgütlenmeler üzerine değil.

Kollektif mekan, kazanan ve kaybeden olmaksızın savunulacaktır.

Bu bir toplumsal değiş-tokuş olacaktır: ne çoğunlukta olanların
ne de azınlıktakilerin sonuş bildirgesi yayınlanmayacaktır.
Oylanacak hiçbir şey olmayacak, çeşitlilik olacaktır.

Sonuç raporu hiçbir görüş ya da düşünceyi dışarda bırakmadan
tutumların bir özetini içerecektir. Bu nedenle katılım ve
tartışmalar basitliğe kaçmadan açıkça gerçekleştirilmelidir.

Sonuç raporu bir onay ya da tartışma metni değildir. Ortak,
konsensüse dayalı bir sonuç bildirgesi olmayacaktır. Bu metin
bilgileri, fikirleri, deneyimleri ve pratikleri paylaşmak ve
yaymak için tasarlanacaktır. Görüşlerin değiş-tokuşu ve gelişmesi
için tasarlanacaktır.

Her türlü iletişim, bilgi istekleriniz vb. için lütfen iletişime
geçin: encuentroanarquista@hotmail.com


[çeviri - b.ö./ainfos]*******
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center