A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Çorlu mitinginde Anarşistler

From "Kara Kapkara" <dreamnymph@hotmail.com>
Date Tue, 28 Jan 2003 01:49:10 -0500 (EST)


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

Çorlu'da yapılan Savaşa Hayır Mitinginde Anarşistler de vardı

http://www.network54.com/Hide/Forum/thread?forumid=120309&messageid=1043577413
Çorlu'da yapılan savaş karşıtı miting 500-600 kadar kişinin katılımı ile
gerçekleşti. Mitinge parti ve sendikaların yanısıra 15 kişilik bir
anarşist grup da katıldı.
hAyır pankartı taşıyan grup, antimilitarist asteriks broşürü ve Çorlu'lu
anarşistler imzalı bir bildiri dağıttı. Mitingde atılan sloganlardan
bazıları :
Reddet, Diren, Hayır de, Askere Gitme
Savaşa karşı anarşist isyan
Seattle, Prag, Cenova, Çorlu ANARŞİ! Her yer isyan her yer anarşi
Biz Anti.. Antimilitaristiz
Öldürmiycez, ölmiycez, kimsenin askeri olmıycaz
Hiç kimsenin askeri olmayacağız
Savaşa hayır
*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center