A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) ABC-Ankara açıklaması

From Anarsist Kara Ay <abcankara@yahoo.com>
Date Fri, 17 Jan 2003 02:10:23 -0500 (EST)


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

Yurtdışındaki ABC (Anarşist Kara Haç) gruplarından
biri tarafından haberi iletilen aşağıdaki sempozyumu
"örgütleyen" esas grup(lar) Türkiye'deki ölüm orucu
mücadelesini başlatan ve sürdüren DHKP-C ile
tutsakları destekleyen TAYAD'dı. Sempozyumun
katılımcıları arasında bulunan çeşitli anarşist ABC
grupları, aslında örgütleyici stalinist grubun
yönlendirmesinin de farkındaydılar (örneğin;
uluslararası komitenin emaili olarak verilen
isolation@post.com adresi de bu stalinist grubun email
adresi), Ayrıca sempozyum sonrası düzenlenen gösteride
Türkiyeli iki grup arasında (DHKP-C ve TKP/ML TİKKO)
kavga çıktığı da iletildi. Bütün bunlara rağmen bazı
anarşistler cezaevlerindeki tecrite karşı mücadeleyi
önemli bulduklarından sempozyumun katılımcıları
arasında yer aldılar.

Bizler Anarşist Kara Ay grubu olarak çoğu anarşist
gibi hapishane sisteminin tümüyle
ortadan kaldırılmasından yanayız. Bu bağlamda,
cezaevlerindeki tutsaklar üzerindeki baskının
arttırılması, tutsakların mevcut "hak"larının
azaltılması, tecrit altında tutulmaları ve F-tipi
beyaz hücrelere nakledilmeleri gibi devlet
politikalarına karşı mücadele ediyoruz. Ancak bu
mücadelemiz Marksist-Leninist vb. otoriter devrimci
grupların politikalarıyla uyum içerisinde bulunduğumuz
şeklinde algılanmamalıdır. Bizler anarşistler olarak
bu grupların kendi içlerinde, kendi aralarında ve
dışarıya karşı geliştirdikleri stalinist-otoriter
tarzdan farklı bir örgütlenme, eyleme ve mücadele
tarzını benimsiyoruz. Devleti ele geçirmeyi değil
yıkmayı ve onun yerine öz-yönetime dayalı ve
hiyerarşik olmayan toplumsal örgütlenmelerin
yaratılmasını savunuyoruz. Bu nedenle tutsaklarla
ilgilenen sol gruplardan farklı olarak genel veya
siyasi tutsaklara yönelik bir affı değil, hapishane
sisteminin onu oluşturan bütün ekonomik ve politik
kurumlarla birlikte yıkılmasını savunuyoruz.

Bu anlamda, ölüm orucundaki tutsakların mücadelelerine
saygı duymakla birlikte hiçbir tutsağa açlık grevi
veya ölüm orucu tarzı eylemliliği önermiyoruz çünkü
bizler gerçekten içinde bulunmadığımız bir duruma
ilişkin tavsiyelerde bulunmanın anarşist etiğe uygun
olmadığının farkındayız. 

Bizler öncelikle anarşist, otorite ve hiyerarşi
karşıtı tutsakları destekleyen bir grup olarak,
devletin tutsaklar üzerindeki baskısına olduğu kadar
adli tutsaklar arasındaki koğuş "ağa"larına da, sol
grupların kendilerinden olmayan veya muhalif tutsaklar
üzerindeki baskısına da karşı çıkıyoruz.

YIKILSIN ZİNDANLAR!

Anarşist Kara Ay - Ankara

*******************************************************

-Uluslararası tecritle mücadele günü nedenıyle
Hollanda Noordwijk'te düzenlenen sempozyumun
sonuçları-

19-21 Aralıkta Hollanda'da düzenlenen ve Türkiye, Bask
ülkesi, Filistin, İspanya, İtalya, Almanya,
Yunanistan, Belçika, Lübnan, Fas, Peru, Fransa, 
Avusturya, Kolombiya, Danimarka ve Hollanda'dan 55
temsilcinin katıldığı sempozyumda şu sonuçlara
varıldı:

2000 yılı 19-22 Aralık tarihleri arasında Türkiye'de
28 tutsak F tipi hücrelerde tecrit altına alınmama
mücadelesinde katledilmiştir.

Dünyanın hemen heryerindeki gibi, Türkiye'deki politik
mahkumların da direnişlerinin kırılmasının ve
yokedilmesinin tek yolu onları tecrit altına 
almaktır. Mahkumlar buna karşı devlet terörü ve tecrit
işkencesi karşıtı hareket tarihinde örnek
gösterilecek, 2 yıldan uzun bir açlık grevi 
sürdürmektedirler. Bu mücadele şimdiye kadar yüzden
fazla direnişçinin ölümü pahasına sürdü ve hala da
sürüyor.

Tecrit baskının en uç noktalarından biridir,
kayıplar(özellikle Arap dünyası ve Latin Amerika'da),
işkence ve cinayet gibi.

Tecritin amacı düşünceyi, özellikle politik düşünceyi
yok etmektir.

Tecrit bir işkence yötemidir ve insan haklarına
tamamen aykırıdır. Tecrit ABD ve AB gibi emperyalist
ülkelerin "yasal" işkencesidir.

Dünya çapında süren baskı ve sömürü karşıtı mücadelede
yer alan tüm insanları tecritle mücadeleye
çağırıyoruz.

Bu yüzden 19-22 aralık arasının tüm dünyada tecritle
eylemli mücadele günü olmasını istiyoruz.

Tecrit fiziksel ve psikolojik olarak yıkıcı, insanlık
dışı ve insanlık hukukuna aykırıdır.

Biz çalışmalarımızda tecrite karşı mücadele pratikleri
uygulayacağız.

TÜM POLİTİK TUTSAKLARA VE SAVAŞ TUTSAKLARINA ÖZGÜRLÜK!

YAŞASIN ULUSLARARASI DAYANIŞMA!

[çeviri-erol]

*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center