A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Üyelerimizden katkı isteği

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Mon, 13 Jan 2003 06:37:21 -0500 (EST)


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

A-Infos Kolektifi olarak tüm üyelerimize yeni yıl
dolayısıyla iyi dileklerimizi göndermek istiyoruz.

Aynı zamanda bu fırsatla üyelerimizden bizlere
yayınlamamız için haber makaleleri gönderme çabalarını
arttırmalarını rica ediyoruz. Editörlerimiz haber
makalelerinin bir bölümünü bulmaktan sorumlu olsalar da,
bizler temel olarak üyelerimizden ve elbette giderek
artan sayıdaki anarşist ve anti-otoriter grup, kolektif
ve örgütlenmeden gelen katkılara güveniyoruz.

Anarşistlerin veya anti-otoriterlerin katıldığı doğrudan
eylemlerle ilgili haber ve raporları içeren her türlü
makale kabulümüzdür. Anarşist yayınların editörlerinden
bizlere dergilerinden yazılar göndermelerini rica
ediyoruz. Ayrıca bireylerin gönderdiği doğrudan eylem
raporlarını da kabul ediyoruz.

Bizler, anarşistler veya (sınıflı toplum, kapitalizm
ve cinsiyet, ırk, milliyet, vatandaşlık, cinsel
bağlılık, yaş vb. baskı ve ayrımcılık benzeri)
sömürü ve tahakkümün tüm biçimlerine karşı mücadele
içinde yer alan diğerleri tarafından yazılmış olan
haberleri ve özellikle de farklı mücadelelerin
karşılıklı ilişkisine atıfta bulunan haberleri
tercih ediyoruz.

Ayrıca bize gönderdiğiniz Türkçe haber ve makalelerin
diğer dillerdeki çevirileri ve bunun yanında diğer
dillerdeki anarşist haberlerin ve anarşist yayınlarda
çıkan makalelerin Türkçe çevirilerini de özellikle
bekliyoruz.

Editöryal politikalarımızın tüm ayrıntılarını,
A-Infos'un Görüşü ile birlikte şurada bulabilirsiniz:

http://www.ainfos.ca/org/policies.html

Türkçe postalar şu adrese gönderilmelidir: a-infos-tr@ainfos.ca


*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)


A-Infos Information Center