A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) İşçi Partisi-faşizmin öteki yüzü

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Thu, 9 Jan 2003 09:15:49 -0500 (EST)


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

Sanal Molotof Mesaj Panosu ::: 
ken livingstone & Medyatör

http://www.network54.com/Hide/Forum/thread?forumid=120309&messageid=1042092027

*****************************************************

Panelde sopalar konuştu!


İstanbul Üniversitesi’nde düzenlenen panelde Doğu
Perinçek’e sesini yükselten öğrenciler, İP’liler
tarafından dayakla susturuldu. Salon karıştı, 20
gözaltı var...

SERHAT OĞUZ İstanbul

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Fikir Kulübü’nce
düzenlenen ve eski Dışişleri Bakanı Şükrü Sina Gürel
ile emekli orgeneral Necati Özgen’in de katıldığı,
"Türkiye, Kıbrıs ve Kuzey Irak" konulu paneli
yöneteceği duyurulan İstanbul Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Kemal Alemdaroğlu, toplantıya gelmedi.
Panelde Gürel ve Özgen’den sonra konuşma sırası İşçi
Partisi (İP) Genel Başkanı Doğu Perinçek’e gelince
ortalık karıştı. Demokratik Devrimciler Platformu
adına Ekin Çiftçi konuşmak için sesini yükseltince,
İP’liler onu ve arkadaşlarını susturmak istedi. Çiftçi
ve arkadaşları İP’lilere karşılık verdiğinde ise kavga
çıktı. Kavgada sopalar da kullanılırken, panele ara
verildi.

PROTESTO SÜRDÜ
Kafası yarılan Çiftçi ve hafif yaralı diğer
arkadaşları, İP’liler ve okulun güvenlik görevlileri
tarafından yaka paça dışarı atıldı. Çiftçi hastaneye
götürülürken, arkadaşları salonun dışında Perinçek ve
partilileri protesto etti. Olaylar üzerine yaklaşık 20
kişi gözaltına alındı.

‘SABOTE ETTİLER’
Perinçek, panelin sonunda "Bunlar Türkiye’nin
önümüzdeki günlerde yaşayacağı provakosyonların bir
işaretidir" dedi. Perinçek dayak yiyen öğrencilerin
provokatör olduğunu savunarak, "Sabote edenler tabii
ki etkisiz hale getirilecek. Bunu yapmazsanız Türkiye
dağılır" dedi. Perinçek, "Ama bu kanlı şekilde oldu"
sözü üzerine, "Tabii öyle olacak. Bıçakla sopayla
davranınca öyle olacak. Bundan sonra daha feci olacak.
Türkiye’de Türkiye halkını bölmek, parçalamak
isteyenlerin kafası önümüzdeki dönem ezilecek" diye
konuştu.

------------------------------------------------------

"Size artık zamanın Türk milliyetçiliği lehine
işlemekte olduğunu müjdeleyebilirim. Patlama noktasına
erişmiş, patlama noktasını aşmış bulunuyoruz (...)
Türkiye Halkları sloganını kullanan hainlerle birlikte
onları kışkırtanların da kafaları ezilecektir."
(Alparslan Türkeş) 

_______________________________________________________


Faşizm sözcüğü Latinceden gelir. Eskiden Roma
imparatorlarının arkasında, bir tür muhafız gibi
yürüyen kimi askerler ve bunların ellerinde sopa ya da
kamçı demetleri olurdu. İmparator bir buyruk verdiği
zaman, o sopa demetini yere vururlardı. Bu hareket, o
buyruğun yasa olması demekti. Ve işte o sopa demetine
"fasces" adı verilirdi. 

Daha sonra bu sözcük İtalyancada "fascio" olarak ve
"birlik" anlamında kullanılmaya başlandı. Faşizmin
isim babası ve belki de modern çağlardaki öncüsü
İtalyan diktatörü Mussolini'nin kurduğu "savaş
birlikleri"nin adı, "fascio di combentimento" idi.
Gerçekten, Mussolini 20. yüzyılın tüm faşist
diktatörlerine örnek olmuştu. Ancak örneğin bir Nazi
Almanyası'yla İtalyan faşizmini mukayese edersek,
hiçbir zaman Nazizm kadar "kan içici" olmamıştır.
Hitler'le Mussolini arasındaki "hoca-öğrenci"
ilişkisinde, eskilerin deyimi ile "boynuz kulağı
geçmişti". 

20. yüzyılda faşizmin öncüsü Mussolini olmuştu ama,
modern çağlarda Mussolini'den çok önce (adı konmamış
bile olsa), faşist liderler vardı. Ve 2. Dünya Savaşı
sonrasında faşizm, lanetlenen bir "insanlık suçu"
olarak değerlendirilse bile; kimi ülkelerde adı
konulmadan sürmüştür ve korkarım sürmeye devam
edecektir. 

Diğer siyasal rejimler gibi, faşizm de ülkeden ülkeye
farklı uygulanmıştır ve günümüzde farklı
uygulanmaktadır. Örneğin Mussolini ile Hitler arasında
ne kadar uygulama farkı varsa, Salazar'la
Frankoarasında da o kadar uygulama farkı vardı. Aynı
farklılıklar günümüzün faşist parti ve liderlerinde de
gözlenebilir. 

Fakat tüm faşist rejimlerde ortak olan kimi özellikler
vardır. Bunlardan birincisi, tümünün antidemokratik
olmalarıdır. 

İkincisi, kaybedecek az çok bir şeyleri olan
muhafazakâr orta sınıflara dayanmaları ve çoğu kez,
"şiddeti yücelten" azgın ve gene çoğu kez "ırkçı" bir
azınlığa dayanarak, yürütme gücünü ele geçirmeleridir.


Faşizm her yerde, egemen sınıfların "beslemesi" olarak
ortaya çıkar. Demokratik ya da demokratikleşme
yolundaki ülkelerde; eğer egemen güç, toplumdan gelen
demokratik ve ekonomik hak taleplerini karşılayamazsa,
ya da karşılamak istemezse, faşizm gündeme getirilir. 

Senaryo hemen yer yerde aynıdır. Önce toplumdaki
demokratik güçler "taciz" ve "provoke" edilerek sokağa
çekilir. Daha sonra, el altından desteklenen faşist
zorbalar bunlarla çatıştırılır. Ve "kardeş kavgasına
engel olmak isteyen" kimi güçler, bir darbeyle yürütme
ve yasama gücüne el koyarlar. Ülke kardeş kavgasından
kurtarılır ama "kurtarıcılardan kurtulma" kimi zaman
çok güç olur. 

Şimdi siz karar verin: Perinçek hangi saflarda? 


*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)


A-Infos Information Center