A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) "köy grupları" koordinasyon toplantısına davet (en)

From "gresist" <gresist@wanadoo.fr>
Date Thu, 9 Jan 2003 06:59:29 -0500 (EST)


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

Re: G8 - france, 2003 - Alternatif bir anti-kapitalist
köy yaratma çağrısı - 
http://www.ainfos.ca/02/dec/ainfos00262.html
[İngilizce]


Bu mektupla, sizleri, Lyon'da 11 Ocak 2003 tarihinde
yapılacak olan "köy grupları" koordinasyon
toplantısına davet ediyoruz (La Duende 91, rue
Montesquieu Lyon 7e Tube station : Saxe-Gambetta) 
n° tel du Scalp-reflex : 06 98 92 78 65

Bu toplantının katılımcıları şu kişilerden oluşuyor:
halen işler durumda olan "köy grupları" ve ayrıca bir
"köy grubu" yapmayı planlayan insanlar-böylece bu
kişiler de proje ile bütünleşebilecekler. Orada ayrıca
uluslararası örgütlenmeler de yer alacak.

Sizlere aşağıdaki programı önermek istiyoruz:

- "alternatif köy" projesinin sunumu
- her bir "köy grubu", birey ve örgütlenmenin yapacağı
 kısa konuşmalar
- çeşitli bilgiler
- işlerin komisyonlara dağıtılması

Lütfen e-mail yoluyla (nopasaran@samizdat.net)
veya iadeli mektupla geleceğinizi bildirin.

Sizleri 11 Ocak'ta görme umuduyla, eylemci
selamlarımızı gönderiyoruz.

No Pasaran Network.

[ayrıntılı bilgi için, önceki İngilizce emaile
bakabilirsiniz:
http://www.ainfos.ca/02/dec/ainfos00262.html]


[çeviri-batur özdinç]


*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)


A-Infos Information Center