A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) kara mecmu-A'nın 8. sayısı çıktı

From kara mecmu-A <kara@mecmu-a.org>
Date Thu, 9 Jan 2003 03:13:27 -0500 (EST)


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

Kara Mecmua dergisinin 8. sayısı çıktı...
Genel dağıtımla artık Türkiye'nin her yerinde!
bayilerde ve kitabevlerinde


 * küreselleşme, ulusal devlet ve ille de devrim 
 * hiç kimsenin askeri olmayacaksak eğer... 
 * Mehmet Bal özgür 
 * Mehmet Bal ile söyleşi 
 * İsrail’in efendisi Washington 
 * Paris 68 (#2) 
 * insanlar hakkında sormak isteyip de... 
 * Melamilik ve Nietzsche 
 * sistem ve ayna 
 * tahammül 
 * bi sor bak niye yaptım 
 * arzuhal 
 * askeri psikiyatri: normallik üzerine Ali Cengiz 
  oyunları 
 * yüzüklerin efendisi 
 * Orlan’ın suretleri 
 * devlet ve patronlardan başka terörist yok 
 * Lili Kolektifi’nin tanıtımı 
 * amargi nedir 
 * Lilitza Kolektifi’nin kuruluş bildirgesi 
 * hatırlamalar 


Adres: Piyerloti cad. Dostlukyurdu sok. No. 8
Çemberlitaş-İstanbul
Tel: (0212) 518 25 62
E-posta: kara@mecmu-a.org
http://www.mecmu-a.org


*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)


A-Infos Information Center