A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Slovenya-Ljubljana; F15 savaş-karşıtı eylemler (en)

From Tine Frece <tine1@volja.net>
Date Sun, 23 Feb 2003 19:44:44 +0100 (CET)


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

Ljubljana-Slovenya'da 7 ile 10 bin arasında kişi toplandı. Bu gösteri
Slovenya'nın bağımsızlığını kazanmasından bu yana gerçekleştirilen en
büyük anti-otoriter gösteriydi. Gösteriyi örgütleyen F15 girişimi,
anarşistlerin epeyce aktif olduğu alışıldık bir eylemci ağından
oluşuyordu. Bu açıdan gösteriye katılanların sayısı gerçekten büyük bir
başarı anlamına geliyordu ve şaşırtıcıydı. Sanırım bunda NATO karşıtı
direnişin ve uzun süredir devam eden NATO-karşıtı kampanyanın etkisi
vardı. Önemli olarak gördüğüm nokta ise bu kadar çok insanın çeşitli
partiler ya da sivil toplum kuruluşlarının değil - radikal solcular,
anti-otoriterler ve anarşistlerin çağrısıyla toplanmasıydı. Gösterinin
mesajı yalnızca Irak üzerinde yoğunlaşmıyordu, aynı zamanda düzen,
küreselleşen kapitalizm karşıtlığı ve bunun Slovenya'daki durum üzerindeki
etkilerine de vurgu yapılıyordu. Slovenya, ABD'nin Irak'a saldırısını
bütünüyle destekleyen Vilneus Bildirgesini imzalamış bulunuyor. Bu
gösteri, halkın sloven hükümeti ve devlet politikalarına katılmadığının
bir başka işaretiydi. Parlamento çoğunluğu ve hükümet 10 yıldan fazla
zamandır LDS'nin (NATO ve AB'ye katılım öncelikli hedefleri arasında
bulunan ve tümüyle neo-liberal kapitalist etki altında olan-Liberal
Demokratlar) elinde bulunuyor. Sayılı günleri kaldığını düşünüyorum ve
aynı zamanda halkın NATO'ya katılım konusundaki referandumda "HAYIR"
diyeceğine içtenlikle inanıyorum! İlginç olan nokta şu ki NATO'ya ve 
AB'ye katılım konusundaki muhalefetin etkisiyle referandumun sonucunda 
hükümetin düşme olasılığı var ve bu aşamada Slovenya halkı bütün
politik-elit garnitürün devrilmesini talep etmelidir. Bu gerçekleştiği
zaman insanlara yeni seçimlerin ya da farklı bir hükümetin doğru yanıt,
çözüm yolu veya seçenek olamayacağını anlatmamız gerekeceğinden bizlere
çok daha fazla iş düşecek. Kuşkusuz bu durumda anarşistler -gerçek bir
yaşam alternatifi yaratma mücadelesinde- çok etkin olacaklar. Ancak henüz
o noktaya ulaşmış değiliz...
Savaş-karşıtı gösterilere katılmak için yunanistanda bulunduğumdan,
Ljubljana'daki kitlesel gösteri konusunda detaylı bilgi veremiyorum.
Yoldaşların dediğine bakılırsa acayip güzelmiş.

anarşist selamlar

Tine


[çeviri-batur özdinç]*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center