A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Ankaralı Anarşistlerden - ÇAĞRI

From anki anarki <ank_aa@yahoo.com>
Date Wed, 19 Feb 2003 07:54:06 +0100 (CET)


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

 ANARŞİST, anarko-komünist, şiddet-karşıtı/pasifist
   anarşist, eko-anarşist, ilkelci anarşist,
  anarka-feminist, anarko-sendikalist, anarko-
  platformist, anarko-punk, anarko-sitüasyonist,
 liberter/özgürlükçü komünist ve kendilerini farklı
isimlerle tanımlayan ancak benzeri düşüncelere inanan
     tüm GRUP ve BİREYleri...

 SAVAŞ KARŞITI süreçte, her grup ve bireyin kendi
  çizgisini varedebileceği bir oluşum içerisinde
   BİRLİKTE hareket etmeye çağırıyoruz.

     ANKARALI ANARŞİSTLER

   iletişim için: ank_aa@yahoo.com

 **lütfen bu çağrıyı olabildiğince yayın**


*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center