A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages _The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) Nasıl bir Dergi?

From "Kara Kapkara" <dreamnymph@hotmail.com>
Date Sat, 15 Feb 2003 13:56:54 +0100 (CET)


 ________________________________________________
  A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
      http://www.ainfos.ca/
    http://ainfos.ca/index24.html
 ________________________________________________

NASIL BİR DERGİ?

türkiye’de kara, amargi, apolitika, efendisiz, efendisizler, anarşi,
kaosgl,kara mecmua ve daha başka dergiler, fanzinler ifade etmeliyiz ki
birey insan önünde müthiş bir ufuk açtı. bu dergilerin çabalarıyla
birlikte kaos ve öteki yayınlarını da özellikle anmalıyız. bu gelişme
politik dünya kadar sanat-edebiyat dünyasında da yetersiz de olsa bir
karşılık buldu. promete, kül, kunduz düşleri, üto-piya ve kavram
karmaşa,budala dergileri ve bir sürü fanzin yoluyla edebiyat dünyasında
da anarşistlerin varlığını duyurmuş olduk. Buradaki en önemli katkı
okuyan yazan insanın bireyleşmeye ve kendileşmeye yönelik yıkıcı
tavrıydı. bu süreçte içinde taşıdığı zaaflara rağmen bireyliğin
ürettiği ve sözcüğün gerçek anlamıyla bireyin yazdığı ve yaşadığı bir
pratik özelikle şiirde karşılığını buldu. bu gelişme ve eğilimler
bireyin kendinden başlayan yıkıcı bir pratiği geliştirmesine imkan oldu.
ne var ki dergilerin büyük çoğunluğu zaman içinde ya çıkamadı ya da
ortodoks tavırlardan dolayı okur-yazar çevresini bile isteye dağıttı.
bunlardan en sonuncusu olan kavram karmaşa özelikle 16-28 sayıları
arasında ele aldığı konularla anarşizme sanat-edebiyat dünyasında bir
alan açtı. ne var ki, derginin asıl sahibinin ortodoks tavırlarından
dolayı kavram karmaşa dergisi de bir mevzi, bir özgürlük alanı olmaktan
çıktı. bizi anarşist bir dergi oluşturmaya vardıran süreçte böyle
başladı. yalnızca özgürlüğün geçerli olduğu otoriter, totaliter, faşizan
egemenlikçi tavırların dışında başka bir eşitlikçi biçimin
olabilirliğini bir bilinç olarak kabul ediyoruz. bu da ancak anarşist
bir bakış açısıyla ve anarşizmle mümkün olabilir. bir sivil
itaatsizcinin deyimiyle ayrılıklarla ve ayrılıklarla birlikte olmanın
yollarını oluşturmak istiyoruz. bunun mümkün olduğu iddiasındayız. bu
bağlamda blake’in “karşıtlık hakiki dostluktur” demesi bizim için yol
açıcıdır. toparlarsak şimdilik adının iml-a-sız olabileceğini
düşündüğümüz (bu başka önerilere açık olmadığımız anlamına hiç
gelmiyor.) iki aylık anarşist kültür-sanat-edebiyat dergisine her anlamda
 katkıda bulunmak isteyen arkadaşlarla buluşmak istiyoruz. dergiye
yazmaktan., dizgisine, mizanpajına, baskısına, dağıtımına ve maddi
sorunlarına katkıda bulunabilecek arkadaşları aramızda görmek bizi haklı
çıkaracak. bu metin bir kez daha bir buluşma çağrısı olarak algılansın.
dostlukla.
katılımcılar adına halim şafak.
kavramkarmasa@hotmail.com*******
               *******
    ****** A-Infos Haber Servisi ******
   Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
            ******
		TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
		YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
		YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
		WWW: http://www.ainfos.ca/
		BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center