A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) [Dusnieuws] fouilleershow

From dusnieuws <redactie@eurodusnie.nl>
Date Sun, 28 Dec 2003 19:34:17 +0100 (CET)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________


Actie tegen preventief fouilleershow van politie Leiden

Zaterdagavond 6 december zullen wij, mensen van ondergetekende
organisaties, protesteren tegen de eerste preventieve fouilleeractie van
de Leidse politie in het gebied op en rond de Nieuwe Beestenmarkt in
Leiden. Met deze publiekelijk aangekondigde fouilleershow wordt een
start
gemaakt met de uitvoering van de onder ex-burgemeester Lemstra tot
stand
gekomen notitie 'Overlast beter bestreden', waarin delen van de stad tot
"veiligheidsrisicogebied" bestempeld worden en de politie extra
bevoegdheden krijgt. Het afgelopen januari door de Leidse
gemeenteraad
aangenomen voorstel kreeg de steun van alle raadsfracties, behalve
GroenLinks en LWG/De Groenen.

Wij zijn van mening dat het zonder enige aanleiding verplicht (fysiek)
onderzoeken van mensen in de openbare ruimte ontoelaatbaar is.
Preventief
fouilleren is allereerst een grove aantasting van de persoonlijke
integriteit, waarmee een grondrecht wordt geschonden. Bovendien leidt
preventief fouilleren, zo leert de ervaring in het buitenland (België en
Frankrijk), veelal tot discriminatoir politieoptreden, hetgeen juist
agressie zal oproepen, juist het tegenovergestelde van wat de
maatregel
zegt te beogen. De politie zal namelijk in de praktijk, en zeker buiten
het zicht van journalisten, een selectie maken van de mensen die ze
preventief gaan fouilleren. Wij voorspellen - gezien het heersende
rechtse
politiek-maatschappelijke klimaat in Nederland - dat migranten al snel
het
slachtoffer zullen worden van preventief fouilleren. Ook andere mensen
die
qua uiterlijk afwijken van het gemiddelde, zoals daklozen en
drugsverslaafden, zullen al snel te maken krijgen met de
fouilleerpraktijken.

Volgens ex-burgemeester Lemstra worden de meeste problemen in de
binnenstad veroorzaakt door een kleine groep "drugs- en
alcoholverslaafden". Voor deze groep is er nauwelijks opvang in Leiden,
waardoor ze noodgedwongen op straat rondhangen. In plaats van het
laten
zien van haar spierballen zou de gemeente daar eens wat aan moeten
doen.
Sowieso vragen wij ons serieus af of het "veiligheidsprobleem" echt zo
oncontroleerbaar is als voorgesteld wordt. De noodzaak van
maatregelen
zoals preventief fouilleren wordt in ieder geval nergens met duidelijke
cijfers onderbouwd. Ook voor de Beestenmarkt wordt niet cijfermatig
onderbouwd dat de criminaliteit is toegenomen. In plaats van zich te
laten
leiden door feiten, zaaien veel politici liever verdeeldheid en angst. Het
zogenaamde "veiligheidsprobleem" wordt buitenproportioneel
opgeblazen. Om
dit zogenaamde probleem te lijf te gaan stellen politici repressieve
maatregelen voor, zoals nieuwe gevangenissen, camera's in de straat,
algemene identificatieplicht en vandaag dus in Leiden: het preventief
fouilleren.

Hoewel wij vraagtekens zetten bij de objectieve "onveiligheid" kunnen
wij
ons levendig voorstellen dat mensen zich onveilig voelen. Daar is
immers
alle reden voor. Zo is de afgelopen jaren veel van wat de samenleving
nog
enigszins bij elkaar hield, in snel tempo afgebroken en prediken politici
individualisme en zelfverrijking. In rap tempo worden publieke en
sociale
voorzieningen afgeschaft, wegbezuinigd of geprivatiseerd. Tegelijk
wordt
een veiligheidspsychose gevoed, waarbij veelal migranten en 'illegalen'
als het probleem worden voorgesteld. Wij zijn niet alleen tegen de
invoering van preventief fouilleren, maar keren ons vooral tegen de door
veel politieke partijen propageerde 'cultuur van angst', waarin mensen
tegen elkaar worden opgezet. Net als de eveneens geplande plaatsing
van
camera's brengt het de oplossing van maatschappelijk problemen en
tegenstellingen geen millimeter dichterbij en zullen de problemen die er
zijn zich enkel verplaatsen.

De actie wordt ondersteund door de organisaties Eurodusnie, De Fabel
van
de illegaal, Anti Fascistische Actie (AFA) afdeling Leiden en Stichting
Marokkaanse Uni - El Moultaka.


Meer achtergrondinformatie:

Eurodusnie reactie op veiligheidsplan van burgemeester Lemstra
http://eurodusnie.nl//2003/12/805.shtml

(Fabel) Brief aan gemeente Leiden over preventief fouilleren en
cameratoezicht http://www.defabel.nl/40140e01.htm

De onveilige puinhopen van het parlementair kapitalisme
http://eurodusnie.nl//2003/07/174.shtml
Van bazendemocratie naar basisdemocratie
kort handboek voor een postparlementair project

From the director's democracy to direct democracy
A short handbook for a post-parliamentary project

http://www.basisdemocratie.tk/

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center