A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Fransa: VAAAG - özgürlükçü bir deneyim (en, fr, it)

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Fri, 26 Dec 2003 11:53:49 +0100 (CET)


________________________________________________
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

Kısa süre sonra, VAAAG ile ilgili bir kitap
yayımlanacak: "Le Village alternatif, anticapitaliste
et anti-guerres, une expérience autogestionnaire"
[Alternatif, Anti-Kapitalist ve Savaş-Karşıtı Köy -
bir öz-yönetim deneyimi]. Kitapta kollektif metinler,
fotoğraflar ve kişisel raporlar yer alacak.
ANNEMASSE - G8'in EFENDİLERİNE KARŞI :
28 MAYIS - 3 HAZİRAN 2003
> Direnmek yaratmaktır
(Spartaküs'ten Sonra) SS 2074 yılında, Avrupa'nın
tamamı Kapitalizm tarafından ele geçirildi. Tamamı mı?
Hayır, özgürlükçülerin küçük bir köyü işgale
direniyor. Evian'daki kale gibi korunan G8 kampında,
kendi kendilerini dünyanın efendileri ilan edenlerin
dayatmalarına karşı direniyor. Bu nedenle,
örgütlü olsun olmasın her renkten özgürlükçü,
alternatif öneriler sunmadan yararsız gösteri ve
eleştiri yaptıkları suçlamasına karşı, gündelik yaşam
üzerinden bir öz-yönetim tecrübesi için geçici bir köy
yaratmaya karar verdi. Şefler, gurular/yol
göstericiler, düşünce efendileri olmaksızın,
sıfırdan, kendi mahalleleri, genel toplantıları,
tartışma ve bilgilendirme alanları ve kendi radyosuyla
bir haftalık bir öz-yönetim köyü yarattılar. Herkesin
söyleyecek sözü olduğu, herkesin çeşitli işleri
üstlendiği ve günlük işlere katıldığı bir köy. G8
zirvesine karşı eylemlerin ve gösterilerin kollektif
şekilde örgütlenmesini de unutmadan. Kollektif olarak
üretilen bu kitapta, köyün öz-yönetim öyküsünü yeniden
yaşayabilecek ve katılımcılarının tanıklıklarını
okuyabileceksiniz. Böylece bu deneyim unutulup
gitmeyecek; kapitalist, devletçi, ataerkil
yabancılaşmadan kurtulmuş, başka bir dünya inşa
etme anlamında bir adım atılabilecek.

32 sayfa fotoğraf içeren 144 sayfa - €10

Éditions No Pasaran
21ter, rue Voltaire
75011 Paris
nopasaran@samizdat.net

Éditions du Monde libertaire
145, rue Amelot
75011 Paris
editionsml@tiscali.fr


[çeviri nmcn+batur özdinç/ainfos]*******
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center