A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) İtalya: Cezaevindeki Massimo'dan mektup (en, it)

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Tue, 23 Dec 2003 13:53:10 +0100 (CET)


________________________________________________
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

[Massimo, iki ay cezaevinde kaldıktan sonra, 18 Aralık
Perşembe günü kuzeninin evinde ev hapsi geçirmek üzere
cezaevinden çıkarıldı.]
Geçen 18 Ekim'de şafak vakti gözaltına alındım. Önce
arandım, sonra da tutuklandım. Bir hafta boyunca
tecritte tutulduğum Roma'daki Regina Coeli cezaevine
götürüldüm. Bana yöneltilen suçlama, Avrupa
anayasasının imzalanmasına hazırlık amacıyla 4 Ekim'de
Roma'da gerçekleştirilen, hükümetler-arası hazırlık
toplantısı vesilesiyle düzenlenen
yürüyüş-seferberliğine sızmış olan bir carabiniere'ye
(jandarma) karşı şiddet kullanmaktı. Dayak olayına
karışmamın kanıtı olarak da, rezil çakallardan
birisinin, profesyonel bir röntgencinin çektiği iki
fotoğraf kabul edildi. Arama sırasında, saldırı
eylemini gerçekleştirirken fotoğraflanan kişilerin
giydiği kıyafetlerle karşılaştırmak amacıyla, ilginç
olduğuna karar verdikleri bazı giysilerime de el
koydular.

Operasyon, devlet adına tahkikatı yürüten Vitello'nun
kontrolü altında, bana karşı yıllardır iddianameler
"üretmek"le meşgul olan Viterbo Ros'la ortaklaşa
çalışılarak, Digos (özel polis birimi) ve Roma'daki
Ros (özel carabinieri/jandarma birimi) ile birlikte
gerçekleştirildi. Arama sonucunda bulunanlar:
pantalonlar, ayakkabılar, bandana, dövüş sporu
aletleri, bir elbise askısının parçaları,
düşük-voltajlı ampuller, kullanılmış piller, çalışma
günlüğü.

Şimdiye kadar tutuklu olarak kalmam için bunlar
geçerli neden sayıldı. 5 Kasım'da (ismiyle çelişen)
Hürriyet/Muafiyet Mahkemesi cezaevinden tahliye
istemimi reddetti.

SAYGINLIK KİMLİĞİ KORUMAK, SATACAK HİÇBİR ŞEYİM YOK

Ben bir anarşistim, bir devrimciyim ve
anti-otoriterim, hem düşüncede hem de pratikte. Pek
çok kişi gibi çeşitli alanlarda çalışıyorum:
tutsaklarla dayanışma, cezaevi-karşıtı çalışma,
toplumsal mücadeleler ve yaşadığım yerde diğer
yoldaşlarla beraber aktif mücadele içindeyim.

Ben de bütün insanlar gibi yaşıyor, seviyor, nefret
ediyor, hoşlanıyorum.

Gözetim altındayken, "her ortamda şiddet yanlısı bir
kişiliği olan, şiddet belirtileri göstermeye eğilimli
ve devlet kurumlarına karşı müsamahası olmayan (...)
şehir gerillası yöntemlerine başvuran bir birey"
olarak lanse edildim. Gösteriye sızan birisini
dövmenin, bana atfedilen ya da en azından ilgim olduğu
söylenen şu son bomba paketleri ile ne alakası var?
Çünkü TV ve gazetelerin üzerine yoğunlaştığı şey bu!

Belki bir elbise askısı, (bazısı dolu, bazısı boş olan
kaset yığını arasından çıkarılmış) umumi bir video
kaseti ve bazı ampuller bomba paketi araştırması ile
bağlantılı merak uyandırıcı nesneler olarak
sınıflandırılabilir. Kimin evinde bunlar bulunmaz ki?
Belki de sindirme amaçlı aramalarla geçen yıllar
boyunca, sivil domuzlar geçerli hiçbir şey
bulamadılar?
Ve bunun için çektikleri eziyetin sonucu olarak da,
beni hepse tıkmak için Digos'un sözü geçen şefini ve
dangalak cumhuriyet savcısını beklediler ... yazıklar
olsun size, geri zekâlılar!

Ya da belki, onları (domuzları) bu işin içine sokan da
Ros'tu??

Belki de bazıları, kanıtlarda tahrifat, [kanıt]
"üretimi" ve "görevi ihmal faaliyetleri için teşekkül
oluşturmaktan" diğer subaylarla beraber halen
soruşturma altında bulunan General Ganzer'in,
anti-terörizm dizginlerini elinde bulundurmaya hala
devam ettiğini unutmuştur?

...Yazıklar olsun size, orospu çocukları!

PEK ÇOK ŞEYE TEK BİR KULP BULMAK

Bu anlamda, bu tutuklama bir örnek oluştursun diye
tasarlanmıştır. Bir isim ve herkese gösterilecek bir
yüz. Yarın birgün sıra başka birine gelecek.

NE SUÇLU NE DE MASUM

Masumiyet ve suç: Devletin yargı yöneticilerine göre
kıymetli olan iki kavram. Egemen sınıfın hayat verdiği
boş sözcükler.

Ben bir anarşistim, otoriteye, yoksulluğa, sömürüye,
ayrıcalığa, açlık ve ölüm getiren kapitalist
savaşlara, kendi-kaderini tayin etmek isteyen halklara
boyun eğdirilmesine karşıyım.

BENDEN ÖTE İYİ YA DA ADİL BİRŞEY OLMADIĞINDAN,
BİLDİĞİM TEK ŞEY HAKLI OLDUĞUMDUR

Burjuva sağın etkisi altında bulunanlar, beceriksizce
kılık değiştirmiş bir embesile ders veren kişinin ben
olduğumu ispat edebilecekler mi, güzel, ben de sadece
sorumluluklarımı kabul etmek zorunda kalacağım. Gerçi,
aynı zamanda, burjuva gericilik de Sermaye'nin uşağı
olarak sorumluluklarını üstlenecek, tutuklanan ve
dövülen yoldaşlara karşı ve proleter sınıfın sefaleti
ve baskı altına alınması için.

SİYASİ BİR TUTSAK DEĞİL

Açlık, sömürü ve baskı siyasetin sonuçlarıdır.
Emeklilik reformu - bir ömür boyu kölelik yapan
herkesin suratına atılan bir tokat. Peki ya asbestler
içinde çalışanlara yapılan hakaretler? Ya seni işten
atarız ya da kıçına bir tekme yiyip tek bir peni
almadan çalışırsın.

Peki ya binlerce Iraklının bombardımanlarla katledilip
ardından topraklarının işgal edilmesi? Filistinlilerin
toplu-katliamı? Rus madencilerin ölümü? Futbol
taraftarlarının stadyumlarda kitlesel şekilde
tutuklanması? Denizde ölen göçmenler? "Yasal şekilde"
dövülen yoldaşlar? Yasal saçmalık. Sermayenin
politikaları.

Bütün bu olan biten içinde, her tutsağın siyasi bir
tutsak olduğunu söylüyorum. Her tutsak, onu, özgürlük
ve haysiyettenden yoksun bırakan sınıfın birer
kurbanıdır. Nerede olursa olsun burjuvaziyi korumak
amacıyla kilit altında tutulan tek-tip insanlar.

HALİHAZIRDAKİ CEZAEVİ

Gerçek şu ki, baskı [kendisine] yöneltilen saldırıya
ve toplumsal duruma bağlı olarak kendisini öyle ya da
böyle saldırgan bir yolla belli eder.

Çalışanlar bunu işyerlerindeki geçicileştirme ve
programlı ölümlerle ödüyor. İsyancılar cezaeviyle
ve/veya muharebe alanında ölümle ödüyor. Göçmen
toplama kamplarıyla ödüyor. Toplumun tümü ise
baskıyla.
Dışarısı cezaevi, içerisi ise topyekûn cezaevi. Ve
bunun bedelini ödeyenler göçmen proleterler, burjuva
sendikaların neo-korporatif tarzda yeniden
yapılandırılma seçeneğine karşı mücadele eden işçiler,
ezilen sınıfları savunmak için çalışan kesimler.

TECRİT, BÖLÜM I

Devrimciler, medyanın küçük düşürücü terörist
kampanyalarının ve ezilenlerin mücadelelerine düşük
ölçüde katılımın bir sonucu olarak tecritte kalmak
zorunda kalıyor. Proleter örgütlerinin
resmileştirilmiş süreçleri ve kendi aralarındaki
ihtilaflar dışında, hiçbir şey yok. İdeolojik
anlamda kendini-önemseme mi? Belki de.

Üretim dünyasından gelen berbat istekler nedeniyle
müdahalede bulunma güçlüğü mü? Herhalde. Zor bir iş:
bir tek adım bile geri atmamak.

Proletarya ya devrimcidir ya da hiçbir şey değildir!

SEÇİM KAMPANYALARINA ALDANMAYIN

Dik yokuşlar tırmanmalıyız, etkili müdahaleler yoluyla
daha fazla etki yaratmalıyız, "gösteri tarihlerine
göre çalışmak"tan sakınmalıyız (sokak gösterileri
herşey ve herşeyin sonu olmamalı) ve yöntemsel olarak
gönülden çalışıp, görünmeyen gettodan dışarı
çıkmalıyız.

Bu yolla bizler yalnızca "militan bir gövde" ya da
"politik sınıf" olarak kalmayacağız ... ezilen
sınıflar içinde toplumsal bir gövde olacağız - sudaki
balık gibi!

DEVRİM BİR BAYRAM YEMEĞİ DEĞİLDİR

Devrimcilik bu toplumun eski ve kokuşmuş olduğuna ve
insanlığın omuzlarındaki kapitalist boyunduruğu
yalnızca anti-otoriter doğaya sahip toplumsal bir
devrimin kaldırabileceğine inanmaktır. Bu dünyadan
geriye hiçbir şey bırakmayacağız...

"En güzel sözcükler yalnızca boş bir sayfaya
yazılabilir..."

BİZİM DÜŞMANIMIZ EZİLEN SINIFLARIN DÜŞMANIDIR

Düşmanımız Sermayedir: jeopolitik kontrol amaçlı
emperyalist savaşların nedeni ve karşı-devrimci bir
proje olarak Devlet'in neo-korporatif ekonomik ve
toplumsal anlamda yeniden-biçimlendirilerek
ıslah edilmesinin sorumlusu.

Yolumuz sınıf mücadelesidir, bunu seçim malzemesi
yapmak ve uzmanlaşmak değil, Batı tarafından
sömürülenlerin doğal bir müttefiki olan Arap
kitleleriyle birlikte, mücadele içerisindeki bireyler
ve kollektiflerle yan yana. Sermayenin ne kalbi var,
ne de ruhu. Onunla her gün mücadele edilmeli, doğrudan
eylem, yasadışı grevler, üretim ve "hizmetler"e
karışma yoluyla cinsiyetçilikle, ırkçılıkla ve bütün
otoriteyle mücadele edilmeli.

TECRİT, BÖLÜM II

Öyleyse, bu, Devlet'in sürdürdüğü çirkin bir kan
davası: saat 6'dan 8'e kadar kilit altındayım, her gün
üzerim ve haftada 2 ila 3 kez de hücrem aranıyor,
özünde duygusal ve psikolojik anlamda beni zayıf
düşürmek için tasarlanan, yürürlükteki bir işkence
biçimi olan "özel" bir muameleye tabi tutuluyorum.

Bu muamele hemen sona erdirilmelidir!

BUNLARI SÖYLEDİKTEN SONRA:

İleri yoldaşlar, gurur ve cesaret ... güneşli günler
çok yakın!

* Herbirimizin ve hepimizin özgürlüğü için hep ileri
* Ezilenlerin ve özgürlüğün yolunu tıkayanlara ölüm
(N. Makhno)
* Sermayeye karşı dövüşen tüm yoldaşlara onur ve
saygınlık
* Öz-savunma, direniş ve doğrudan eylem için


Massimo Leonardi,
Sardunyalı anarşist tutsak,
Rebibbia Cezaevi, Aralık 2003.

CEZAEVİNDEKİ YOLDAŞLARINIZI DESTEKLEYİN!

-Massimo Leonardi, Carcere di Rebibbia, via Majetti
70, 00156 Roma.

3 Aralık'ta, başka bir yoldaş, Marco, Roma'da 4
Ekim'de düzenlenen gösteriye sızan bir polisi döven
Massimo'ya yardımcı olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

-Marco Ferruzzi, Carcere di Regina Coeli, via della
Lungara 29, 00165 Roma.


[çeviri - nmcn+batur özdinç/ainfos]*******
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center