A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(tr) Irlanda, Selam ve Anarşist WSM'nin Red & Black Revolution

From worker-a-infos-tr@ainfos.ca (Flow System)
Date Sun, 14 Dec 2003 12:22:42 +0100 (CET)


7'sine hoşgeldiniz (en)From: Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date: Sun, December 14, 2003 12:12 pm
To: a-infos-tr@ainfos.ca
Sender: worker-a-infos-tr@ainfos.ca
Precedence: bulk
Reply-To: a-infos-d-tr

________________________________________________
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________
Derginin bu sayısında anarşist ve liberterlerin
bugünlerde karşılaştığı mühim meselelerle uğraşma
geleneğimizi sürdürüyoruz. Workers Solidarity Movement
(İşçi Dayanışma Hareketi) üyesi olmayan, o yeni
anarşist toplumu getirmek için gerekli olan teori ve
pratiğin gelişimine katkıda bulunmak isteyenlere alan
sağlamayı da sürdürüyoruz.

Bir North Eastern Federation of Anarcho-Communists
(NEFAC - Anarko-Komunistlerin Kuzeydoğu Federasyonu)
üyesinin Kara Blok'un geleceğine ve ilişkili konulara
ilişkin ve bir Doctors For Choice (Tercih yanlısı
Doktorlar) üyesinin (kişisel kapasite
ile yazıyor) İrlanda'da kürtaj hakları (veya olmayan
kürtaj hakları!) üzerine yazısına yer vermekten
memnuniyet duyuyoruz.
http://flag.blackened.net/revolt/wsm/rbr/rbr7/blackbloc.html

http://flag.blackened.net/revolt/wsm/rbr/rbr7/abortion.html
Daha önce söylediğimiz gibi, bu derginin tartışma için
bir forum olmasını istiyoruz ve başka anarşistlerden
katkıları buyur ediyoruz. Öyleyse katabileceğiniz bir
şey varsa -bu sayıdaki herhangi bir yazıya ilişkin
veya anarşistlerin ilgileneceği herhangi başka bir
konuda- lütfen iletişime geçin.

Geçmişin ve şu anın derslerine bakarak gelecek için
teori ve pratik geliştirebiliriz. Bu sayıda anarşist
tarihin en başarılı dönemlerinden birine bakıyoruz
-İspanyol Devrimi- ve, özelde, İspanya'daki işçi
kollektiflerinin nasıl örgütlendiğine.
http://flag.blackened.net/revolt/wsm/rbr/rbr7/spain.html
Onların başarısı ve anarşizmin o zamanki başarısı
gelecek için bir umut ışığı olmaya devam ediyor.
Sosyalizm yaratmak istiyorsak bunun Devlet iktidarı
değil, gönüllü işbirliği temelli olmasını savunan bir
yazı da var.
http://flag.blackened.net/revolt/wsm/rbr/rbr7/socialism.html
Ek olarak, hareketin yüzleştiği süren bazı meseleleri
inceleyen ve yorum yapan yazılara yer verdik. Kara
Blok taktiği, anti-kapitalist hareketin gelecek
gelişimi ve küresel ile yerel unsurları arasındaki
bağlantılara bakıldı.
http://flag.blackened.net/revolt/wsm/rbr/rbr7/blackblocreply.htm
l

Kapitalist küreselleşme ve "Terörle Savaş"ın
sonuçlarından biri Batı hükümetleri gittikçe
insanların özgür dolaşımına karşı daha fazla bariyer
-hem gerçek hem soyut anlamda- inşaa ederken sınır
kontrollerinin daha da sıkılaştırılması oldu.
Anarşistlerin tüm iltica kontrol çeşitlerine karşı
olduğu bariz olsa da, sağcılar tüm iş ve evlerimizi
almaya gelen göçmen "seller"i ve "dalgalar"ı hakkında
sert uyarılarını ortaya attıklarında işçi sınıfı
insanların korku ve endişelerine her zaman yanıt
verecek tüm argümanlara sahip değiliz. İltica kontrolü
karşıtlığı davasını savunan bir kitabı değerlendirerek
böyle saçmalıklara karşı gerekli biraz daha argüman
sunmayı umuyoruz.
http://flag.blackened.net/revolt/wsm/rbr/rbr7/openborders.html

İslami köktencilik yeni "öcü" ve Batılı hükümetlerin
ABD'ye yapılan 11 Eylül saldırıları sonrasında sözde
"Terörle Savaş"ının bahanesi olarak ortaya çıktı.
http://flag.blackened.net/revolt/wsm/rbr/rbr7/islam.html
Solun geniş kesimlerinin köktencilere yanıtı "yumuşak
yumuşak" yaklaşımı benimsemek oldu. Bir yazıda ise biz
düşmanımızın düşmanının dostumuz olmak zorunda
olmadığını savunuyoruz. 2003 körfez savaşı sırasında
İrlanda savaş karşıtı hareketine de göz atıyoruz. İki
yazıya yer verdik, biri doğrudan eylem hareketine
yoğunlaşırken, diğeri ana akım savaş karşıtı hareketin
liderlerinin politik başarısızlığına bakıyor.
http://flag.blackened.net/revolt/wsm/rbr/rbr7/antiwar.html
http://flag.blackened.net/revolt/wsm/rbr/rbr7/iawm.html

Herhangi bir yazının tüm yanıtları sunmasını
beklemiyoruz, ama yer verdiğimiz yazıların düşünmeyi
kışkırtıcı olacağını ve hareketin daha da gelişmesine
katkı sağlayacağını umuyoruz. Herşeyin üstünde,
buradaki yazıların pratiğe uygulandığında bizi
yeni, özgür bir topluma doğru ilerletecek bir teorinin

gelişimine katkıda bulunmasını istiyoruz.

Kara Blok taktiği işe yararlığının sonuna mı geldi?,
Severino
(Barricada Collective)
http://flag.blackened.net/revolt/wsm/rbr/rbr7/blackbloc.html
Sermaye, Devlet ve ezilmeye karşı taktiksel
çeşitliliğin önemini tanıyan sınıf savaşı anarşistleri
olarak kara bloku önemli bir mücadele aracı olarak
görüyoruz. Çok araç arasından sadece biri, ama yine de
önemli bir tanesi.

Şimdi Nereye? Anti-kapitalist protesto - küresel ve
yerel, Gregor Kerr
http://flag.blackened.net/revolt/wsm/rbr/rbr7/blackblocreply.htm
l
Doğrudan eylemden kaçınan küreselleşme karşıtı
protestoların hareketi öldüreceği, veya en azından
katılımı büyük ölçüde azaltacağı sonucundan kaçınmak
kesinlikle zor.

İrlanda'da Kürtajı bastırmak, Mary Favier (Doctors For
Choice)
http://flag.blackened.net/revolt/wsm/rbr/rbr7/abortion.html
İrlanda Cumhuriyeti dünyadaki en kısıtlayıcı kürtaj
kanunlarından birine sahip. Şu anda kürtaj sadece
hamileliğin sürmesi durumu hamile kadının hayatına
"gerçek ve önemli derecede" risk oluşturuyorsa
yapılabilir - 50.000 hamilelikte 5 kadar vaka.

İrlanda'da savaşa karşı Doğrudan Eylem, Andrew Flood
http://flag.blackened.net/revolt/wsm/rbr/rbr7/antiwar.html
15 Şubat'tan sonra her ülkede savaş karşıtı hareket
sırada ne yapmak gerekir sorusuyla karşılaştı.
İrlanda'da neredeyse tüm doğrudan eylem protestoları
Shannon havaalanını hedef aldı. Yarım düzineden fazla
başarılı eylem gerçekleşti, Ekim'de çitlerin geniş
çapta aşılmasından savaş hazırlığı yükseldikçe
uçaklara fiziksel saldırılara.

IAWM'nin iç karartıcı liderliği. Troçkizm'in
politikalarının bir eleştirisi, Dec McCarthy
http://flag.blackened.net/revolt/wsm/rbr/rbr7/iawm.html
İrlanda Savaş Karşıtı Hareketi'nin yürüyüşlerine
aylarca düzenli olarak katıldıktan ve özellikle
IAWM'nin yol gösteren ışıklarının konuşmalarını
aylarca dinledikten sonra kafam ikiyüzlülük ve retorik
ile vızıldıyor ve uzun süre bir daha gelmeyecek bir
fırsatı yeni kaybetmiş olmanın hüzünlü duygusuna
sahibim.

İspanyol Devrimi sırasında Endüstriyel
Kollektifleştirme, Deirdre Hogan
http://flag.blackened.net/revolt/wsm/rbr/rbr7/spain.html
İspanyol devriminin başlamsından saatler sonra işçiler
3000 işletmenin kontrolünü ele geçirmişti. Buna tüm
toplu taşıma hzimetleri, gemicilik, elektrik ve enerji
şirketleri, gaz ve su işleri, mühendislik ve otomobil
montaj fabrikaları, madenler, çimento işleri, tekstil
imalathaneleri ve kağıt fabrikaları, elektrik ve
kimyasal firmaları, cam şişe fabrikaları ve
parfümeriler, gıda işleme fabrikaları ve bira
fabrikaları dahildi.

Sosyalizm yaratmak istiyorsan - Özgürlük temelli
olmalı, James O'Brien
http://flag.blackened.net/revolt/wsm/rbr/rbr7/socialism.html
Anarşistler de komünizm yaratmayı amaçlar. Ama bizim
için özgürlük merkezi bir rol oynar, sadece gelecek
toplumda değil, oraya nasıl ulaşmaya çalıştığımızda
da. Bu nedenle, komünizmden bahsettiğimizde, liberter
komünizmden bahsediyoruz.

Açık Sınırlar: İltica kontrolleri karşıtlığı davası,
Conor McGloughlin değerlendirildi
http://flag.blackened.net/revolt/wsm/rbr/rbr7/openborders.html
Çoğu ana akım gruplar "cömertlik" savunsalarda sonunda
net bir şekilde iltica kontrolü ve sınırdışı etmelerin
yanlısı oluyorlar. Bu kitap şimdiye kadar küçük ama
büyüyen bir azınlığın ikna olduğu bir konum alıyor ve
tüm sınır kontrollerinin derhal sona ermesini
savunuyor.

İslam'la dert, Andrew Flood
http://flag.blackened.net/revolt/wsm/rbr/rbr7/islam.html
11 Eylül saldırıları, bunu takip eden Afgan savaşı ve
İsrail/Filistin'de süren savaş bir kez daha İslam
meselesini İrlanda ve İngiltere'de birçok anarşistin
zihnine getirdi. Sadece İslam'ın bu çatışmaları
şekillendirmekteki rolü nedeniyle değil, militan
İslam'ın dayanışma gösterilerinde çok daha fark
edilebilir bir varlık haline gelmesinden dolayı da.

Red And Black Revolution 7'nin (Kızıl Kara Devrim) PDF
dosyası
http://flag.blackened.net/revolt/wsm/pdf/rbr/rbr7.html

[En>tr çeviri: O.D.]*******
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center