A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ TŁrkÁe_ The.Supplement
First few lines of all posts of last 24 hours || of past 30 days | of 2002 | of 2003

Syndication Of A-Infos - including RDF | How to Syndicate A-Infos
Subscribe to the a-infos newsgroups
{Info on A-Infos}

(nl) El Libertario - De Venezuelaanse anti-terrorisme wet stelt anarchie strafbaar met een gevangenisstraf van 1 tot 3 jaar (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Mon, 8 Dec 2003 20:57:37 +0100 (CET)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

(Een ontwerp van de binnenlandse Anti-terrorisme wet, voorgesteld
door groepen die zijn verbonden met de Chavistische regering, werd
tijdens de eerste discussie in de Nationale Vergadering goedgekeurd -
er moet tijdens drie gelegenheden over worden gedebateerd voordat
het in werking kan treden. Op ons verzoek wordt de huidige versie -
beschikbaar op www.asambleanacional.gov.ve - van het ontwerp
geanalyseerd door een advocaat en een sociaal activist uit Caracas, die
interessante verbanden heeft ontdekt tussen de vertogen van
Washington en Miraflores.)
> Commentaar op het ontwerp voor de Anti-terrorisme wet door Humberto Decarli hachede@cantv.net
Het ontwerp voor de Anti-terrorisme wet lijkt op imperialistische
verklaringen die zijn geschreven door een unilaterale macht voor de rest
van de mensheid, en in het bijzonder voor de achtertuin van Uncle Sam.
Na 11 september 2001 hebben de Verenigde Staten de gebeurtenissen
van die dag misbruikt om initiatieven te nemen met de bedoeling het
terrorisme dat ze tijdens de Koude Oorlog zelf hebben geschapen, en
dat zich later tegen hen keerde met Osama Bin Laden en Saddam
Hussein, te vervolgen. In de context van de anti-terrorisme activiteiten
heeft Washington een prioriteit gemaakt van het onmiddellijk de kop
indrukken van iedere uiting in de wereld van hun vijand - het Al Qaeda
Netwerk en andere groepen. De naties ten zuiden van de Rio Grande
lazen het bevel en voerden het in verschillende richtingen uit,
waaronder de wetgeving. De Chavez regering heeft, om consistent te
zijn in haar samenwerking met het Noorden, er mee ingestemd haar
plicht te doen, en doet dit door middel van het ontwerpen van deze wet.

De verklaring van motieven verschaft een volledige verklaring voor de
noodzaak van het ratificeren van dit wettige instrument, dat gebaseerd
is op al de gebruikelijke, clichť redenen.

Toch waren ze zo voorzichtig om Staatsterrorisme weg te laten, terwijl
dat net zo gevaarlijk is als het terrorisme van Islamitische
fundamentalisten. Maar zo'n overtuiging wordt verworpen door de
wereldleiders en de leider Sabaneta handelde overeenkomstig.

Behalve dat doen ze dit in de naam van de zogenaamde "libertaire"
traditie van het Venezuelaanse volk, terwijl ze zelf heel goed weten dat
de richting van de huidige geschiedenis een duidelijk autoritaire is,
omdat de hedendaagse macht haar wortels heeft in de Gomez dictatuur
om de Staat te centraliseren, een (Pruisisch) leger te vormen, en alle
tekenen van het federalisme te vernietigen.

De inhoud van het ontwerp geeft in artikel 3 een definitie van terrorisme
die opvalt door de afwezigheid van terrorisme door de Staat, en
vanwege dit weglaten, kan dit systeem het voortbrengen. Sectie 11 stelt
"Iedereen die de bedoeling heeft schrik aan te jagen en anarchie te
veroorzaken Ö" zal worden gestraft met een gevangenisstraf van een
tot drie jaar. De term "anarchie" wordt zoals gewoonlijk gebruikt in een
brede zin, en de betekenis is wanorde. Aangezien het een term met
veel betekenissen is zou het kunnen worden geinterpreteerd als
"anarchist", en dienovereenkomstig kan iedereen die libertaire ideeŽn
heeft of hier sympathie voor heeft het actieve subject van de misdaad
zijn. Reusachtig schrijven.

Artikel 12 bestraft iedereen die in de naam van het terrorisme desertie
onder de beoefenaren van Staatsgeweld aanmoedigt met een
gevangenisstraf van 10 tot 15 jaar. Dit is zeer gevaarlijk omdat het de
voornaamste factor van binnenlandse macht beschouwt en deze
uitbundig beschermt.

Artikel 13 bestraft het gebruik van administratie en het voorzien van
financiŽle middelen voor terrorisme met 15 tot 25 jaar. Deze straf wordt
geinspireerd door de Islamitische netwerken die geheime financiŽle
middelen en fiscale paradijzen gebruikten om hun westerse meesters
tegemoet te treden. Sectie 21 verschaft het Openbaar Ministerie een
flinke uitbreiding van bevoegdheden door het toe te staan iedere
eenheid als hulpmiddel te gebruiken.

Artikel 23 staat de opschorting van de reguliere juridische procedures
toe in het geval van een aanklacht. Dit is een modus operandi die
typerend is voor de Amerikaanse praktijk in strafzaken. Het staat de
onmiddellijke toeŽigening door het onderdrukkende juridische lichaam
toe van goederen en diensten die werden gebruikt door terroristen, tot
het punt van in beslag name als er sprake is van overtuigende schuld
(artikel 24).

Sectie 27 van deze tekst staat de onderbreking van communicatie toe
als er een verdenking van terroristische daden is. Er is een naam voor
dit soort wetgevende uitdrukkingen: Al Qaeda. Tenslotte biedt artikel 28
een compensatie van duizend bolivars als een beloning voor het
bestrijden van terrorisme. Dit is de vorm van rechtvaardigheid die we
zijn gaan verwachten van de Amerikanen. We kunnen concluderen dat
dit project volledig voldoet aan de doelen van de gringo's op het gebied
van het terrorisme. En Hugo Chavez's regime doet er alles aan de
internationale machtsbalans niet te verstoren, omdat hij zich er van
bewust is dat dit de manier is om zijn voortgaande verblijf in de regering
te garanderen.

Laten we ons, in overeenstemming met dit gedrag, de betaling van de
buitenlandse schuld in de meest rigide vorm, het Verdrag van Geen
Dubbele Belasting met Washington en enkele Europese staten,
herinneren; het contract om olie te leveren aan de yankees dat
Venezuela heeft veranderd in een paradijs voor buitenlandse
investeerders, wat hen een hoge winst biedt, maar wat niet goed is voor
het land; het schept geen banen en put de lokale economie uit op
buitenlandse markten.

Vertaling: Erin

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center