A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) ABD,Cincinnati,Irkçılığa Karşı Devrimci Bir Mücadele İçin (en)

From Worker <a-infos-tr@ainfos.ca>
Date Fri, 15 Aug 2003 16:02:22 +0200 (CEST)


________________________________________________
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

"İnsanlık dışı muameleye tabi olan birisinin,
kendisini savunacak hiçbir şey yapmadan bu muameleyi
kabul etmeye devam etmesi bir suçtur." - Malcolm X
Cincinnati'deki beyaz olmayan* topluluklara karşı
adaletsizlik ve şiddet sürüyor. Örgütleniyor ve
yürüyoruz. Boykot ediyor ve tartışıyoruz. Ancak günlük
yaşamlarımızı geri alabildik mi? İktidardakiler
taleplerimizi kabul ettiler mi? Polis topluluklarımıza
karşı yürüttüğü savaşı durdurdu mu? Hayır!
Liberal direniş yöntemlerinin bize karşı işlenen
suçlarla mücadele edebilme anlamında yetersiz kaldığı
açığa çıktı. Zaman, devrimci çözümler ve devrimci
yöntemler zamanıdır. CPD** hiçbir zaman bizim
tarafımızda olmayacak, bu nedenle suç
mahallelerimizden biz kendimiz kurtulmalıyız. Polisin
bizim için çalıştığını düşünecek kadar aptal olamayız.

Bizim mahallelerimiz suç odağı haline gelirken, onlar
yönetici sınıfın zengin yaşamlarını savunmak için
çalışırlar. Eğer bizler için çalışsalardı, bizi
öldüremezlerdi! Mahkemeler katil polisleri suçlu
bulmaz, bu nedenle bizler başka yöntemlerle onları
adil davranmaya zorlayabiliriz. Gerçek ekonomik adalet
bize eşya gibi davranan ve ailelerimize bakamayacak
durumda bırakan bu kapitalist sistem içerisinde
bulunamaz. Zenginler hiçbir zaman bize ekonomik adalet
sağlamazlar! Bize birkaç kırıntı verebilirler, bize
ait olanları geri alabilmek yine bize bağlıdır.

Peki ya okullarımız? Sağlık bakımı? Çocuk bakımı?
BUnları biz kendimiz örgütlemeye başlamalıyız çünkü
iktidara sahip olanlar bizlere hiçbir şey vermiyor.
Eğer bizleri tahakküm altında tutanlarla işbirliği
yaparsak, bizi sömürmeye devam edeceklerdir.
Zenginlerin mahallerine karşı ayaklanmayı başlatmanın
zamanıdır!

Kadın Cinsi Kollektifi www.geocities.com/yoshomon

Kızıl ve Anarşist Eylem Ağı (RAAN) www.kazm.net

Cincinnati'de kaşı karşıya kaldığımız krizlere
devrimci çözümler isteyen ve bu fikirleri bir
kollektif içinde keşfetmeye ilgi duyan, anti-otoriter
mantığa sahip herkesi cincyraan-owner@yahoogroups.com
üzerinden bizimle bağlantı kurmaya çağırıyoruz.
Böylelikle bu düşünceleri pratiğe dökerek bir diyalog
ortamı yaratabiliriz.

Link: http://www.geocities.com/yoshomon


* [siyah, latin vb. topluluklar, "renk" toplulukları]
** [CPD: Cincinnati Police Department - Cincinnati
Polis Dairesi]
[çeviri: b.ö./ainfos]*******
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center