A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(sv) Vi har introducerat en rad nya arkiv på vår sajt

From Worker <a-infos-sv@ainfos.ca>
Date Fri, 8 Aug 2003 14:37:56 +0200 (CEST)


________________________________________________
A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

Kära prenumeranter,

Vi har introducerat en rad nya arkiv på vår webbsajt.

----------

http://www.ainfos.ca/index24.html

Detta är den deljerade flerspråkiga webb-indexeringen
av de senaste 24 timmarnas postningar till A-Infos.
Den inkluderar, förutom ämnesrubrik och avsändare,
även de första raderna av varje brev.

----------

http://www.ainfos.ca/index24/

Detta är arkivet över a-infos-index24@ainfos.ca listan.
Prenumeranter på denna lista mottar en ett brev varje morgon
som innehåller ämnesrubriken och de första raderna av
varje brev till A-Infos från dagen innan. Detta arkiv innehåller
indexering för de senaste 30 dagarna.
För att prenumerera på denna lista skicka ett brev

Till: lists@ainfos.ca

med följande ord i brevet:

subscribe a-infos-index24

(Länkarna i de indexeringar som postas på den här listan går
till A-infos permanenta arkiv.)

----------

http://www.ainfos.ca/index24/index24-02/

Detta är arkivet över a-infos-index24@ainfos.ca breven de
sista månaderna av 2002 (börjar 23:e september).

----------

http://www.ainfos.ca/index24/index24-03/

Detta är arkivet över a-infos-index24@ainfos.ca breven för
år 2003.

----------

http://www.ainfos.ca/en/indiez.html

Detta är index-sidan över de senaste 10 postningarna på a-infos-en
ämnesrubrik och de första raderna på varje brev. Det finns ett
liknande arkiv för var och en av A-infos språken – byt bara ut
/en/ med språkkoden för motsvarande lista i ovanstående URL.
(Svenska - /se/; Franska – /fr/ osv.)

* * * * *

För att bättre skydda enskilda bidragsgivare från ökande mänger
med spam så introducerar A-infos en anti-spam policy.


Från och med nu så kommer bidragsgivarens namn och e-post adress
inte längre att stå i "From:" raden i brevhuvudet, utan kommer
att flyttas till den första raden av brevet.

The @ will also be replaced by -A- which means addresses will
appear like this:
Symbolen @ kommer också att bytas ut mot -A- vilket betyder
att adresser kommer att se ut så här:

namen-A-domän.xx istället för namn@domän.xx

* * * * *

Slutligen så skulle vi vilja påminna webmasters att det nu är
möjligt att syndikera A-Infos till din egen webbsajt. Instruktioner
finns att läsa på vår hemsida här:
http://www.ainfos.ca/syndication/Syndication_Of_A-Infos.html

Med frihetliga hälsningar,

A-Infos kollektivet


*******
*******
****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
Nyheter av intresse för anarkister

Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
Info -> http://www.ainfos.ca/
Kopia -> vg och inkluderar dessa rad

A-Infos Information Center