A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(nl) Workers Solidarity #76 - Wat is Imperialisme? (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Sun, 3 Aug 2003 16:10:46 +0200 (CEST)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Imperialisme is een van die woorden die vaak weinig meer lijken te zijn
dan een effectieve wijze om er voor te zorgen dat mensen niet meer
naar je luisteren. Echter, ondanks de frequentie waarmee het wordt
rondgestrooid door linkse groepen, met weinig of geen uitleg van de
achterliggende ideeën, heeft het werkelijke betekenis en is het iets dat
we allemaal kunnen herkennen in de wereld om ons heen - in het
bijzonder in dit tijdperk van oorlogen van de VS tegen derde wereld
regimes.

Om het beknopt te zeggen, is het imperialisme het proces waardoor
machtige groepen proberen hun macht uit te breiden en hun rijkdom te
vermeerderen door steeds meer van de wereld onder hun dominantie te
brengen. Hoewel het woord tot ons komt vanuit Romeinse tijden, is het
imperialisme al veel langer aanwezig geweest. In feite was heel wat
bekende oude beschaving een imperialistische macht, waarbij legers
naar het buitenland werden gestuurd om nieuwe landen te veroveren,
van de Egyptische farao's, tot de Azteken en Incas. Zelfs Athene,
geboorteplaats van de democratie, had een rijk en er zijn verscheidene
documenten bekend van momenten dat Atheense legers hun
onderdanen afslachtten om er zeker van te zijn dat ze geen noties van
onafhankelijkheid kregen.

Het imperialisme is een directe consequentie van hiërarchische
organisatie. Macht maakt mensen corrupt en leidt tot een honger naar
meer macht. Aldus, in iedere hiërarchische maatschappij, als een groep
eenmaal de macht heeft gekregen in hun eigen rijk, zullen ze beginnen
naar buiten te kijken en voortgaan met de uitbreiding van hun invloed
door middel van het imperialisme totdat ze van binnenuit worden
afgezet, of een machtiger imperialistische rivaal tegenkomen.

De moderne geschiedenis van het imperialisme dateert van de 15e
eeuw, toen technische vooruitgang in navigatie en zeilen opeens
enorme gebieden van de wereld open stelden voor de Europese
machten. Dit kwam op een moment dat hun expansie naar het oosten
was geblokkeerd door het Ottomaanse rijk, en ze waren vervallen tot
een voortdurende periode van oneindige oorlogvoering onder elkaar.
Hun technische voordelen over de volkeren van de nu toegankelijke
landen, in het bijzonder in de oorlogvoering, maakte expansie in die
richting een zeer aanlokkelijk vooruitzicht. Europese legers en boten
met kanonnen reisden over de wereld. De Britten, Nederlanders,
Fransen, Spanjaarden en Portugezen vochten het gedurende 4 eeuwen
uit in een race om deze nieuwe landen te veroveren en hun
grondstoffen toe te eigenen. Waar ze dat konden, zoals in Amerika en
Australië, namen ze eenvoudigweg het land over en slachtten de
bevolking af of stelde ze aan het werk als slaven.

Elders, in Azië en Afrika, waren de inheemse maatschappijen te
machtig om militair te worden onderworpen, dus vertrouwden ze op hun
monopolie van zeevaart technologie om steeds onevenwichtiger
handelsvoorwaarden op te leggen. West Afrika verschaft een goed
voorbeeld. In de 15e eeuw was de handel een naar verhouding gelijke
ruil van goederen. Kleding, gereedschappen, wijn en paarden werden
geruild voor goud, peper en ivoor. In het midden van de 16e eeuw was
deze handel geheel eenzijdig geworden aangezien de Europese
machten steeds lagere aantallen wapens en ijzer verhandelden in ruil
voor enorme aantallen slaven om te werken op hun Amerikaanse
plantages. Dit onderstreept het feit dat handelsrelaties, evenals
veroverende legers, altijd een machtig wapen zijn geweest in de handen
van de imperialisten.

Vandaag de dag zien we dat dit patroon wordt herhaald. De
voornaamste kapitalisten in de wereld bepalen de wereldwijde regels
voor handel door middel van internationale lichamen als de WTO, het
IMF, de Wereldbank en de VN. Hoewel ze worden voorgesteld als
zijnde neutrale lichamen, met vrijwillig lidmaatschap, zijn ze in feite
imperialistische instrumenten. Ze overzien de verplaatsing van enorme
hoeveelheden van grondstoffen en rijkdom, ieder jaar, van de armere
delen van de wereld naar de bankrekeningen van de super rijken. Na
eeuwen van uitbuiting en diefstal vertellen ze ons dat het Westen van
Afrika naar het schijnt 227 miljard dollar tegoed heeft [1]. Het geweld
van wapens, hoewel normaalgesproken verborgen, is nooit te ver weg.
Als een lokale heerser zwak genoeg is, en niet voldoende meewerkt
aan de regels van het wereldwijde kapitalisme, zullen ze worden
veroverd door middel van wapengeweld en vervangen door een meer
bereidwillige dienaar.

Hoewel het imperialisme vaak wordt gezien als een situatie dat het ene
land het andere onderdrukt, verduistert dit inzicht het beeld. In dit
tijdperk van wereldwijd kapitalisme, vormen de grote kapitalisten de
groep met werkelijke macht. Ze zullen het politieke middel gebruiken
dat het meest geschikt is om hun macht op te leggen. In deze periode is
de VS het onbetwiste centrum van politieke macht in de wereld en dus
is het door middel van de VS dat de kapitalisten hun spierballen tonen.
Het volk van de VS, uitgezonden om te moorden en te sterven voor
Chevron en GM, is evenals de Irakezen, Afghanen en Somaliërs die ze
vermoorden slachtoffers van dit imperialisme. Dus, in plaats van dat de
VS de rest van de wereld onderdrukt, kunnen we het imperialisme het
beste begrijpen, en inderdaad er tegen vechten, als we het zien als de
wereldwijde klasse van kapitalisten die de rest van de mensheid
onderdrukt.

[1] Episcopal news service: http://www.espicopalchurch.org/ens/99-
093D.html

Meer op:

* Anarchism and the fight against Imperialism
http://struggle.ws/wsm/imperialism.html
* Stop refuelling at Shannon warport
http://struggle.ws/wsm/shannon.html
* Stopthewar
http://struggle.ws/wsm/stopthewar.html

Deze bladzijde is van de geprinte versie van het Ierse anarchistische
blad 'Workers Solidarity'
http://struggle.ws/wsm/paper.html

Print het PDF bestand van dit nummer
http://struggle.ws/wsm/pdf/ws/76.html

Print het PDF bestand van het meest recente nummer
http://struggle.ws/wsm/ws/latest.html


*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center