A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(nl) Wildcat #2 - Rechtszaak van Anti-Oorlog Activisten - AF/ASF Ierland (en)

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Sat, 2 Aug 2003 22:44:52 +0200 (CEST)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Twee anti-oorlog activisten, waaronder Mairtin O'Cathain een ASF
kameraad, moeten op maandag 8 september naar een rechtszaak bij
Lisburn Court. Ze werden gearresteerd als gevolg van vreedzame anti-
oorlog acties tijdens de oorlogstop van Bush en Blair bij Hillsborough
Castle op maandag 8 april.

De volgende dag woonden de anti-oorlog activisten in Belfast een
minuut stilte en massale "die in" voor het gemeentehuis van Belfast van
de Stop de Oorlog Coalitie bij. Tijdens een massaal "sit down" protest
blokkeerden activisten ook de weg buiten het gemeentehuis en werden
brutaal aangevallen door oproerpolitie van de PSNI. Een aantal mensen
werd door de politie van de weg geslagen, van de weg getrokken en
gearresteerd. Na een terugtrekking, en het bij de haren van de weg
trekken van een vrouwelijke anti-oorlog activiste, trok de oproerpolitie
zich terug. Kort daarna hieven de activisten hun blokkade van de weg
op.

Peter Bunting en Alisa Keane van NIC - ICTU brachten een persbericht
uit in de naam van de Stop de Oorlog Coalitie waarin de activisten
werden veroordeeld, waarbij de indruk werd gewekt dat ze gewelddadig
waren en probeerden de politie te kalmeren. Dezelfde politie die
duidelijk had opgetreden namens de krachten van de onderdrukking en
het imperialisme die verantwoordelijk waren voor de onrechtvaardige en
laakbare oorlog tegen het volk van Irak.

De documentatie van NIC - ICTU tijdens de anti-oorlog campagne
spreekt voor zich. De NIC - ICTU voorkwam in feite dat de Coalitie zich
solidair verklaarde met twee leerlingen die werden geschorst van Abbey
High in Newry vanwege deelname aan anti-oorlog activiteiten. Anti-
oorlog activisten bij Shannon zijn ook door Peter Bunting aangevallen
als zijnde "gewelddadige idioten" omdat ze probeerden niet-
gewelddadige directe actie te ondernemen tegen het gebruik van
Shannon tijdens de oorlog door het leger van de VS. Samen met de
activisten die betrokken waren bij niet-gewelddadige directe actie in
Hillsborough en bij het gemeentehuis van Belfast zijn ze veroordeeld als
zijnde anarchisten en subversievelingen.

Het persbericht van de NIC - ICTU werd uitgegeven op een moment dat
Hillsborough werd geblokkeerd door de PSNI, beveiligingsmensen van
Bush, en het leger om een Oorlog Top die het volk van Noord Ierland
werd aangesmeerd toe te staan. Ondertussen gaven burgerslachtoffers,
waarvan het aantal in Irak opliep met het bombardement van Bagdad
en vermeende "anti-oorlog" politici, de Oorlog Top van Bush en Blair
een vernisje respect door de oorlogshitsers te ontmoeten. Door een
verklaring uit te geven waarin de Stop de Oorlog Coalitie afstand nam
van een daad van vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid in Belfast,
keurde de NIC - ICTU de aanval op deze activisten door de politie in
feite goed.
De verklaring werd uitgegeven zonder overleg met vertegenwoordigers
van de Coalitie, waarvan velen bij de volgende Coalitie bijeenkomst
woedend waren vanwege de inhoud van de verklaring die in hun naam
was uitgegeven. Een herziening werd beloofd maar met het afglijden
van de oorlog naar een bezetting gaf de NIC - ICTU er de voorkeur aan
de Coalitie rustig te laten inzakken en er werden geen bijeenkomsten
meer georganiseerd. De SIPTU afgevaardigde voor de Coalitie, Jason
Brannigan vertelde Wildcat!:

"Ik en een aantal andere vertegenwoordigers eisten een herziening van
- en excuses voor - het persbericht dat op 8 april in de naam van de
Stop de Oorlog Coalitie door NIC - ICTI werd uitgegeven. Ze
probeerden mensen beet te nemen met de belofte van een herziening
en hebben in plaats daarvan de Coalitie rustig laten wegsmelten. Tegen
de bureaucraten bij NIC - ICTU zeg ik dit, ik zou eerder in verband
worden gebracht met de principiële en waardige anarchisten en
subversievelingen die het mikpunt van een brutale aanval van de politie
waren, en al degenen die actie ondernamen en werden geslagen,
vernederd en gearresteerd tijdens het verloop van anti-oorlog activiteit
in Ierland, dan met de voltijds bureaucraten en betaalde medewerkers
die de arbeidersbeweging uitzuigen en die geen notie hebben van
solidariteit, principe of oprechtheid".

Een protest zal worden gehouden bij Lisburn Court om de aandacht
terug te brengen naar de werkelijke criminelen in deze oorlog - de
oorlogsmisdadigers Bush en Blair.

**********************************************************************

> Van de bladzijden van Wildcat #2, gemeenschappelijk bulletin van de

Anarchistische Federatie (Ierland) en de Anarcho-Syndicalistische Federatie.

Neem voor verspreiding contact met ons op via:
Afi_asf@yahoo.com

http://www.oasf.org.uk
http://www.afireland.org


*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center