A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ TŁrkÁe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(nl) Oorlog tussen de Klassen in Bagdad - Resistance #22 AF (Ierland) (en)

From Rob@ainfos.ca, Visser@ainfos.ca, rvisser@antenna.nl
Date Wed, 30 Apr 2003 22:56:35 +0200 (CEST)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

Warschau in 1944, Grozny in 1994, Berlijn in 1945, Stalingrad in 1942,
dit waren de militaire metaforen die werden opgeroepen door de media.
Uiteindelijk was het meer zoals Los Angeles in 1992. Opnieuw hebben
de werkende mensen uit Irak hun behoeften voorrang gegeven boven
de sirene roep van het patriottisme.

Het is duidelijk dat het Amerikaanse leger onvoldoende kracht ter
plekke rond Bagdad had om de stad te veroveren, en dat de regering
van Hussein niet werd afgebroken omdat het werd verslagen op een
extern slagveld - (waar was de strijd?) maar omdat bijna hun gehele
leger deserteerde. Bagdad viel ten prooi aan p0lunderaars, waarbij
gewapende groepen de straten overnamen voorafgaande aan de
aankomst van het Amerikaanse leger. Winkels en overheidskantoren
werden kaal geplukt door jubelende menigten van families - de rijkdom
werd herverdeeld in een voorbeeldige demonstratie van socialisme in
actie.

Een glimp van wat zou komen werd gezien in de vroege dagen van de
oorlog, toen Britse troepen werden gedetacheerd om te voorkomen dat
het bestuurlijk apparaat van de zuidelijke olievelden zou worden bevrijd
door de lokale bevolking. Net zoals de wanorde afdaalde naar Bagdad,
kreeg Basra een voorsmaak van een mogelijke toekomst. Daar opende
het Britse leger het vuur, "waarschuwingsschoten" zeiden ze, toen de
lokale bevolking de goederen opeiste die werden geproduceerd door
hun arbeid.

Het stuk film waarin Britse troepen werden gestenigd door woedende
jongeren kreeg niet veel aandacht van de media. Enkele dagen later
voerden Britse soldaten in Basra hun "Noord Ierse training" uit, waarbij
vijf plunderaars werden vermoord, in wat ze een "schotenwisseling"
noemden.

Dit alles betekent een nederlaag voor het Amerikaans Imperialisme.
Washington's strategie gedurende de laatste 12 jaar is geweest om de
werkende mensen uit Irak aan te vallen, met sancties, de bewuste
aanvallen op de voorzieningen voor water en hygiŽne, en
bommentapijten. Een strategie waarvan het doel was zo veel ellende en
lijden te veroorzaken dat de Iraakse werkende mensen niet in staat
zouden zijn zich te verzetten. De creatie van een volledig volgzame
bevolking voor de dag dat de "regime verandering" zou komen. De dag
dat de bezittingen, en arbeidskracht, van het "oude regime" van het
Irakese Nationaal Petroleum bedrijf zou worden overgedragen aan het
nieuwe regime van Exxon.

De Anglo-Amerikaanse propaganda riep mensen op binnen te blijven,
niet in opstand te komen. De enige opstand die ze wilden was een
paleis coup, waarbij de macht zou over gaan van het ene deel van het
staatsapparaat naar het andere. Revolutie is niet vreemd in Irak, en bij
iedere gelegenheid dat rebellen de straat op zijn gegaan stuitten ze op
de verenigde oppositie van alle secties van de heersende klasse.

In 1958, tijdens de eerste gezamenlijke Anglo-Amerikaanse interventie
in het Midden Oosten, trokken troepen Libanon en JordaniŽ binnen om
te voorkomen dat een Irakese opstand zich zou verspreiden. In 1962
gaf de C.I.A. de doodseskaders van de Ba'ath partij een lijst met namen
van militanten uit de werkende klasse. In de jaren '80 werden
chemische wapens die door het Westen waren geleverd gebruikt om
een slachting aan te richten onder degenen die uit het Irakese leger
waren gedeserteerd. In 1991 had de revolutie de controle van Hussein
beperkt tot een gebied rond Bagdad, het werd teruggeslagen door een
combinatie van de Irakese staat en de legers van de VS en Groot
BrittaniŽ.

Ten eerste werd op de weg naar Basra door de luchtmachten van de
VS en Groot BrittaniŽ een slachting aangericht onder duizenden
deserterende troepen.

Ten tweede werd een wapenstilstand gesloten met het Irakese regime,
alle gedachten over het omverwerpen van Saddam werden vergeten,
en werd de Republikeinse Garde intact gehouden om de opstand neer
te slaan.

Als deel van het akkoord werden Irakese anti-oproer helicopters
toegelaten in de 'no fly zones' die werden gecontroleerd door de
Amerikaanse luchtmacht en de Britse luchtmacht. Nu, enkele dagen na
Basra's "bevrijding" worden de wapens van het Britse leger al gebruikt
om de kapitalistische orde op te leggen.

Spoedig zullen ze in hun pogingen het gezelschap krijgen van een
hervormd Ba'ath partij regime (min de naam en de huidige topmensen).
Eveneens zijn elementen in het anti-oorlogskamp, Clare Short, Paul
Rogers, Robert Fisk, uitbundig in hun veroordeling van het Anglo-
Amerikaanse blok omdat ze er niet voldoende in zijn geslaagd "chaos"
en "wanorde" te onderdrukken. De enige verdeeldheid tussen
Washington, de Ba'ath partij, en herboren vredesactivisten als Putin en
Chirac is over de vraag wie welk deel van de buit krijgt, hun "orde",
goedgekeurd door de VN of op een andere manier, betekent geweld en
uitbuiting voor de werkende mensen wereldwijd.

> Van de pagina's van Resistance#22, een regulier maandblad van de Anarchist Federation.

Om het in jouw gebied te verspreiden kunt je contacten opnemen met:
Contact@afireland.cjb.net

Om electronisch te abonneren kun je een email sturen naar:
ResistanceIreland-subscribe@yahoogroups.com

Om je aan te sluiten bij de lijst van 'Vrienden van de AF' kun je een
email sturen naar:
Lists@af-ireland.cjb.net

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center