A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(tr) [anarsistiletisim] Kara Blok Nedir (infoshop'tan çeviri)

From "Ankara Anarsi Inisiyatifi" <ank_aa@yahoo.com>
Date Mon, 28 Apr 2003 09:53:52 +0200 (CEST)


________________________________________________
A - I N F O S H A B E R S E R V İ S İ
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

aşağıdaki metin amerikalı anarşist internet sitesi
infoshop'tan alınarak türkçeye çevrildi.
(http://www.infoshop.org/movement_howto.html)

Tabii ki a.b.d.'deki anarşistlerle türkiye'deki
anarşistlerin eylemlilikleri, zorunlulukları,
birliktelikleri arasında epeyce fark var. Örneğin
maske giymek, polise ve mülke saldırmak gibi
meselelerde. Kesinlikle reçete gibi okunmaması
gerektiğine inanıyoruz, ama yine de "kara blok"
konusunda biraz olsun fikir vereceğini umuyoruz.

A.A.İ

-------------

Kara blok nedir?
Kara blok, belirli bir protesto eylemini organize eden
bir anarşist ve anarşist eğilimli gruplar
topluluğudur. Kara bloğun içeriği eylemden eyleme
değişir, ama ana amaç baskıcı polis devletine karşı
direniş sağlamak ve protesto edilen her ne ise onunla
ilgili anarşist bir eleştiri ortaya koymaktır.

Kara blok bir örgüt müdür?
Kara blok bir YÖNTEMdir, bir grup veya örgüt değil.
Nasıl "Sivil İtaatsizlik Grubu" bir örgüt olamazsa
kara blok da bir örgüt olamaz. Bazı insanlar "kara
blok örgütü"ne katılabilecekleri gibi yanlış bir
izlenime kapılmışlardır. Protestolar dışında sürekli
var olan bir kara blok örgütü yoktur. Asırlardır
süregelen bir anarşist hareket vardır. Kara bloğu bir
protesto yürüyüşünün bir grubunu oluşturan geçici
anarşistler topluluğu olarak düşünebilirsiniz. Kara
blok, sivil itaatsizlikle benzer bir yöntemdir.

Neden bir kara blok?
Anarşistlerin bazı gösterilerde kara blok
oluşturmasının birkaç nedeni vardır. Bu nedenler:
1- Dayanışma : Büyük bir anarşist grup hem polis
baskısına karşı bir siper oluşturur, hem de çalışan
sınıfının dayanışmasının ilkelerini gösterir.
2- Görünürlük: Gay'lerin Onur Yürüyüşü (Gay Pride
March) gibi bir kara blok.
3- Fikirler: Protesto edilen şey hakkında ortaya
anarşist bir eleştiri koyabilme yöntemi.
4- Karşılıklı yardımlaşma ve serbest işbirliği:
Birbirine yakın grupların nasıl bir araya gelip ortak
amaçlarını ifade edebileceklerine dair görsel bir
örnek oluşturur.
5- Kışkırtma: Salt reformizmin ve adaletsizliği
düzeltmesi için devlete başvurmanın ötesine geçecek
şekilde protestoyu ateşlemenin bir yolu olarak (kara
blok).

Kara bloklar nereden çıkmıştır?
Kara blok yöntemi 1980'lerde Almanya'da ortaya
çıkmıştır. Sokaklarda kendilerine karşı çarpışan
otonom ve bina işgalcisi militan gençlik gruplarını
tanımlamak için polisler tarafından uydurulmuştur.
Kuzey Amerika'daki ilk kara blok Körfez Savaşı
protestosunda örgütlenmiştir.(1991)

Kuzey Amerika'daki bazı geçmiş kara blok örnekleri
nelerdir?
Kara blok 1999'da Seattle'da keşfedilmemişti.
1990'lardaki gösterilerde çok sayıda kara blok
toplandı. En büyüklerinden biri 1999'da
Philadelphia'da yapılan Millions4Mumia'ya (Mumia için
Milyonlar) katılan ve 1500 - 2000 kişiden oluşan
bloktur. Amacı Mumia Abu-Jamal ile dayanışmak ve
hareket içindeki solculara bizi hafife almamalarını
hatırlatmak (yine de M4M sonrası solcu basında
yayınlanan makalelerin bazılarında Millions4Mumia'daki
anarşist oluşum tamamen göz ardı edilmiştir. ) olan bu
birleşme, şiddet içermeyen kara bloğa iyi bir
örnektir.

Kara blok şiddete teşvik eder mi?
Kara blok büyük protesto eylemlerinde kullanılan bir
yöntemdir. Belli bir kara blok tarafından kullanılan
yöntemler blok içerisindekiler tarafından belirlenir.
Blok içinde her zaman yöntemlerle ilgili fikir birliği
olmaz, ama farklı yöntemlere tolerans gösterilir.

Kara bloklar neden polise saldırıyor?
Tipik sokak gösterileri sırasında polis kaçınılmaz bir
şekilde ortaya çıkar ve sorun yaratmaya başlar.
İnsanlar sokakta yürüyüş yapma haklarını kullanıyor ya
da bir binanın önünde toplu halde bulunuyor
olabilirler, ama polis birden ortaya çıkıp sorun
yaratmaya başlar. Sokakta protestoculardan kaynaklanan
bir şiddet eylemi gördüğünüzde, bu çoğu zaman polis
şiddetine verilen bir karşılıktır. Polis pek çok kara
bloğa provokasyon olmasa dahi saldırmış ve bu kara
blok içindeki bazı katılımcılar da buna karşılık
vermeyi seçmişlerdir.

İkinci bir neden de polisin engelleyici olmasıdır.
Anarşistlerin çoğunun polis acımasızlığına karşı
olması, denetleme ve hapishanelere bir son getirme
çabası içerisinde olmasının yanında, ana hedeflerimiz
zengin ve güçlülerdir. Polisler de kapitalizmin vahşi
yüzü - diğer bir deyişle zenginlerin bekçi köpeği -
oldukları için, anarşistler sınıf mücadelesini
sürdürmek için ortaya çıktıklarında en önce polislerle
karşılaşırlar.

Bir insanın kara bloğa girmesi için siyah giyinmesi
gerekir mi?
Hayır. Siyah anarşizmin rengidir, bu yüzden "kara"
blok denir. Anarşistler politik görüşlerini dramatize
etmek için siyah giyerler. Ayrıca sokak gösterilerinde
de siyah giyilmesinin nedeni gizlilik sağlanmasına
yardımcı olmasındandır. Terörist polis güçleri tüm
eylemi kameraya kaydederken, bazılarımızın bu
eylemlere katılmasının tek yolu, maskeler de dahil
olmak üzere, siyah giymesidir.

Kayda değer kara blokların kısa bir listesi
1992- Washington, DC - Körfez savaşı karşıtı eylemdeki
kara blok. Dünya Bankasının camları kırılır.
1992- San Francisco - Columbus günü - Kara blok
Kızılderili katliamının 500. yılını
protesto için yürür.
1999- 24 Nisan - Philadelphia - 1500-2000 anarşist
Millions4Mumia yürüyüşünde kara blokta yürür.
1999- 30 Kasım - Seattle - Kara blok şehir
merkezindeki iş yerlerinde "anarşist alışveriş"e
girişir.
2000- 16&17 Nisan - Washington, DC - IMF ve Dünya
Bankası karşıtı gösterideki Devrimci Anti-Kapitalist
Blok (Revolutionary Anti-Capitalist Bloc-RACB).
700-1000 kişi katıldı.
2000- 1 Mayıs - New York, Chicago ve Portland,
Oregon'da kara bloklar. New York kara bloğunda bir
kaç tutuklanma.
2000- 1 Ağustos - Philadelphia - GOP toplantısı
esnasında sokak eylemleri.

Kara blok bir grup genç serseri değil mi?
Kara bloklar farklı yaşlarda olan insanlardan oluşur.
Katılanların çoğu -protestocuların genelini yansıtır
bir şekilde- genç de olsa, 30 yaşın üstünde
katılımcılar da vardır. 50 ve 60 yaşlarında kara blok
katılanları olduğu da bildirilmiştir. İnsanlar kara
bloğu "genç serseriler" olarak suçlarken gençliğe
önyargılı bakma ve bazen şiddet ve mülkiyet yıkımı
içeren bir taktik birliğine katılmayı seçtikleri için
onları marjinalleştirme hatasına düşmektedir. Çok az
eylemci diğer eylemcilerin mülkiyet yıkımına
başvurduklarını inkar edebilir. Kara bloğu
oluşturanları "genç serseriler" diyerek görmezden
gelmek, kara bloğu oluşturanların siyasi görüşlerini
reddetmek için anlamsız bir girişimdir. Bu suçlamadaki
üstü kapalı çıkarım ise kara bloğu oluşturanların "bir
çeşit büyüme evresinden geçmekte" olduklarıdır.

Bütün kara bloklar mülkiyet yıkımı yapar mı?
Duruma göre değişir. Seattle'daki Dünya Ticaret Örgütü
karşıtı N30 gösterisindeki kara blok, kara blokları
uluslararası gündeme yerleştirdi. Mülkiyet yıkımını da
içeren bir dizi faaliyette bulundular. Bu aptalca bir
yeni yetme vandalizminden çok politik nedenlerle
yapılmış bir eylemdi.

Kara bloğu oluşturanlar neden maske giyiyor?
Kara blok taktiğini kullanan anarşistler birçok
nedenden dolayı maske giyer. Asıl neden polislerin
"kırmızı" dosyalarını hazırlamak için eylemcileri
sürekli görüntülemesidir. Polis bu gözetleme ve bilgi
toplama işini, ılımlı eylemcileri korkutup, eylemler
ve sosyal mücadeleye katılmalarını engellemek için
kullanıyor. Polis engelleyici kanunlar varken bile
bunu yapmaktadır. Maskeler eşitlikçiliğin ve
gizliliğin gelişmesini sağlar. Megafondan talimatlar
veren bir "lider" yerine, bloktakiler kararlarını
kendi aralarında alırlar. Maskeler ayrıca yasadışı
faaliyetlere katılıp daha sonra bununla uğraşmak
istemeyenlerin de kimliğini saklar.

Tipik kara blok yöntemleri nelerdir?
Yöntemler kara bloktan kara bloğa değişir. Sık
kullanılanlardan bazıları tutuklatmama ve kol kola
zincir oluşturmadır. Tutuklatmama, bloğun tutuklanmak
istemeyen insanları serbest bıraktırmasıdır. Bu yöntem
genelde sayıca polislerden fazla olunca işe yarar.
Ayrıca eylemcilerin birilerini serbest bıraktırmayı
deneyip, başarması polisleri şok ettiğinden yine bu
yöntem işe yarar. Kol kola zincir oluşturmak ya da
kendini zincirlemek, bloğun bütünlüğünü korumasına
yardım ederken polislerin de bloğu dağıtmasını
zorlaştırır. Bir tür emniyet biçimi olsa da daha
akışkan ve organiktir.

(Çeviri: Duzkar VonDune)


*******
*******
****** A-Infos Haber Servisi ******
Anarşistlerle ilgili ve anarşistleri ilgilendiren haberler
******
TALİMATLAR: lists@ainfos.ca
YANITLAR: a-infos-d@ainfos.ca
YARDIM: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
BİLGİ: http://www.ainfos.ca/org

-A-infos'tan tek dilde ileti almak için lists@ainfos.ca'ya aşağıdaki mesajı gönderin:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
X = en, ca, de, fr, it, pt, vb. (yani, dil kodudur)

A-Infos Information Center