A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(sv) Anarkistiskt Forum 2003

From Anarkistiskt Forum 2003 <aforum2003@hotmail.com>
Date Wed, 16 Apr 2003 22:31:42 +0200 (CEST)


________________________________________________
A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

Anarkistfestival i augusti
Den 13 till 18 augusti kommer en anarkistfestival att hållas. Den kommer
att bestå av föredrag, diskussioner, workshops och fest. Men andra ord,
nöje, allvar, kunskapsutbyte och organisering i skön förening.
Bakgrunden är att anarkiströrelsen i dag är splittrat och de få gånger vi
träffas är under pressade situationer; antingen i massaktioner eller under
mötesformer där vi är tvingade att driva igenom beslut, med få möjligheter
att driva ett vidare resonemang om och kring anarkismen, dess praktik och
teori. Syftet är alltså att stärka vår rörelse och utjämna kunskapsklyftorna.


Vi behöver din hjälp!
Vi behöver folk som vill jobba med forumet. Allt från folk som kan tänka
sig att arbeta praktiskt inför forumet och de som kan tänka sig att hjälpa
till under forumet. Vi vill ha med folk från så många olika håll som
möjligt. Platsen är inte bestämd ännu, du har alltså all möjlighet att
påverka. Det är inte heller bestämt exakt vad forumet ska fyllas med, vi
har själva en massa idéer, men Dina idéer är minst lika viktiga. Om du har
ett förslag på en workshop, vill visa film eller hålla ett föredrag, har
ett bokbord etc. så är du välkommen att höra av dig till oss! Forumet blir
vad vi gör det till...


Anmäl dig nu!
Vid denna tidpunkt vet vi inte om det kommer att behövas en (frivillig)
avgift, men vi jobbar för att det skall vara gratis att delta. Vi vill dock
att folk redan nu börjar anmäla sig så att vi får en uppfattning om hur
många vi kommer att bli. Vi kommer senare att skicka ut mer information och
program till alla som har anmält sig. Nästa informationsbrev planeras att
skickas i början på juni.


Välkommen!

- Anarkistiskt Forum 2003
aforum2003@hotmail.com

*******
*******
****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
Nyheter av intresse för anarkister

Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
Info -> http://www.ainfos.ca/
Kopia -> vg och inkluderar dessa rad

A-Infos Information Center