A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(sv) SUF: Protestera mot vräkningen av IMC Argentina!

From Mikael Altemark <altemark@home.se>
Date Thu, 10 Apr 2003 13:13:35 +0200 (CEST)


________________________________________________
A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________

Protestera mot vräkningen av IMC Argentina från det ockuperade kvarterscentrumet
i Buenos Aires - skicka protestbrev till stadens borgmästare!
Den andra april skrev domare Francisco Ponte under en vräkningsorder av
byggnaden som före detta var Mayo-banken belägen i kvarteret Barracas i Buenos
Aires. Byggnaden återtogs 2002 av kvartersrådet "Lezama Sur" och har sedan dess
varit ett stort kulturellt och politiskt centrum för Barracas invånare. Sedan
juni 2002 har Independent Media Center Argentina drivit ett öppet kontor i
byggnaden.
Nu ber de oss, deras kamrater världen över, att delta i en protestkampanj för
att sätta press på stadens myndigheter och dess borgmästare Ibarra att avstyra
vräkningen. Nedan finner ni ett exempel på ett protestbrev. Drömmar kan inte
vräkas!

/ Syndikalistiska Ungdomsförbundets Internationella Kommitté

Web: www.suf.cc
c/o Uppsala LS, Studentstaden 17
752 33 Uppsala
Telefon: 018-69 46 89
E-mail: uppsala@suf.cc

Kära Herr Aníbal Ibarra, Buenos Aires borgmästare:

Jag skulle vilja fästa din uppmärksamhet på en viktig fråga i din stad. I mer än
ett år har det rått en växande kris i Argentina och särskilt Buenos Aires. I och
med krisen har det skett upprepade vräkningar vilka kommit att bli upprepade och
systematiska kränkningar av de mänskliga rättigheterna. En av de mest
grundläggande rättigheterna, rätten till bostad, attackeras just nu. Tusentals
familjer i Buenos Aires hotas, attackeras och fängslas med grund i stadens
lagar
på grund av att de inte har någonstans att bo. I många fall har de inlett en
dialog med ägarna, som i fallet med Padelai. Nyligen skrev domaren under en
order för att vräka det demokratiska kvartersrådet från dess kvarterscentrum i
Padelai-byggnaden.

Från mitt land har jag med intresse sett utvecklingen av dessa demokratiska
kvartersråd, vilka förnyat hoppen om alternativa samhälleliga lösningar på
problemen nyliberalismen ställer till världen runt.

Närvaron av kvartersråden hjälper till att skapa utrymme för debatt och gemensam
handling för att lösa närsamhällets och stadens problem. Kvartersrådet Lezama
Sur återtog byggnaden som sedan länge var övergiven av Banco Mayo, innan bodde
där endast kackerlackor och råttor. De lade ner enorma mängder arbete när man
reparerade byggnaden för att kunna använda den som kvarterscentrum. Byggnaden
används för ständiga möten, debatter, fria kulturella workshops, som
folkbibliotek, undervisning åt studenter samt som kontor för ett oberoende
mediecenter.

Det är min uppriktiga önskan att du avblåser vräkningen. Stöd varje medborgares
grundläggande rättigheter att få den utbildning och tillgång till den
kultur som
är nödvändig för byggandet av ett nytt land. Banksystemets legitimitet är
icke-existerande då de olagligen stulit de argentinska medborgarnas
besparingar.
Av dessa skäl uppmanar jag dig att stoppa vräkningen av ex-Banco
Mayo-byggnaden.
Lezama Sur och hela världen tackar dig.

Skicka nedanstående spanska version till aibarra@buenosaires.gov.ar

Señor Jefe de Gobierno Aníbal Ibarra: Me dirijo ante usted como ciudadano de
(lägg in namnet på din stad här), preocupado por la situación que se vive en la
Ciudad donde usted gobierna. Vemos como crece la crisis de la Argentina, como
también vemos como crece en la Ciudad de Buenos Aires. Ante los últimos
acontecimientos, sucedidos en repetidos desalojos, vemos una violación
sistemática de los derechos humanos. Uno de los derechos básicos como es el de
la vivienda digna esta seriamente atacado por las fuerzas policiales. Miles de
familias de la ciudad han sido amenazadas, golpeadas y encarceladas por no
tener
una vivienda según las leyes de la Ciudad, y en muchos casos a pesar de contar
con una situación de propietario son desalojos, como en el caso del Padelai. En
estos momentos se firmo una nueva orden de desalojo, esta ves dirijida a un
espacio recuperado por una Asamblea Popular. Desde nuestro país seguimos con
especial interés el desarrollo de estas organizaciones de poder ciudadano, que
no hacen más que renovar las esperanzas de una solución a los problemas del
neoliberalismo salvaje en el cual se encuentra sumergido el mundo. Su presencia
en los barrios ayuda a encontrar un espacio de deliberación a los problemas de
la ciudad y su localidad. En este caso la Asamblea Popular de Lezama Sur a
recuperado para el barrio un ex- Banco Mayo, abandonado hace años, donde sólo
vivían ratas y cucarachas. El trabajo que se desarrolla es enorme, un
espacio de
deliberación constante, talleres culturales gratuitos, apoyo escolar, una
biblioteca popular, como también diefrentes medios de comunicación
comunitarios.
Todos estos emprendimientos serán abortados con el desalojo, y se perdaran los
derechos más básicos de todo ciudadano, como es el acceso a la educación y la
cultura, hoy tan necesarias para la formación de un nuevo país. Por otro lado la
legalidad de las instituciones Bancarias es nula, dado las estafas reiteradas a
ciudadanos ahorristas que han perdido inversiones de toda su vida. Es por eso
que le exigimos que detenga la ejecución de la orden de desalojo del Ex Banco
Mayo ubicado en Suaréz 1244, sus vecinos y ciudadanos del mundo se lo
agradecen.
Estimadamente:

(lägg till namn, stad, land och/eller organisation här)

*******
*******
****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
Nyheter av intresse för anarkister

Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
Info -> http://www.ainfos.ca/
Kopia -> vg och inkluderar dessa rad

A-Infos Information Center