A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ TŁrkÁe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(nl) ItaliŽ: FdCA Verklaring over de oorlog (en,it)

From Rob@ainfos.ca, Visser@ainfos.ca, rvisser@antenna.nl
Date Wed, 9 Apr 2003 22:04:30 +0200 (CEST)


___________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
-________________________________________________

"DE VIJAND MARCHEERT ALTIJD AAN JE HOOFD"
De Anglo-Amerikaanse invasie van Irak is slechts de laatste militaire
episode in de wereldoorlog die uitbrak aan de vooravond van de 21e
eeuw als een gevolg van conflicterende belangen tussen grote machten
en wilde regionale elites. Op het spel staat de economische controle
over grondstoffen, deposito's, commerciŽle routes. Op het spel staat de
politieke en ideologische onderwerping van de volksmassa's van de
zich ontwikkelende of zeer arme landen aan de dominante burgerlijke
klassen. In een continu proces van ontbinding en destabilisatie van het
huidige geopolitieke scenario in het Midden Oosten, zetten Groot
BrittaniŽ en de VS het doel om iedere ontwikkeling van politieke,
economische of religieuze machten die de Anglo-Amerikaanse
kapitalistische belangen zou kunnen schaden, door. Na de Balkan,
Afghanistan en Palestina is het nu de beurt aan Irak dat alleen schuldig
is in die zin dat het in een strategisch deel van de planeet ligt en wordt
bestuurd door een bloeddorstige dictator die is "losgebroken" van (of "in
de steek is gelaten" door) zijn ex-bondgenoot, de VS.

De financiŽle opbrengsten van de oorlog voor de VS economie zullen
van korte duur zijn, als ze er al zijn (zie, bijvoorbeeld, de recessie die
volgde op de oorlog in 1991), maar de effecten voor de instabiliteit die
het wil voortbrengen in het gehele gebied moeten worden beschouwd
als schade toebrengend en lang durend.

Hoe gelukkig we ook kunnen zijn als gevolg van de schade voor de
internationale instituties en de internationale balanzen van macht
(scheuren in de VN, de EU, de NAVO, de effecten op de al ruzieŽnde
WTO, de hoon van Rusland en China, de groei van het Islamitisch
fundamentalisme) zijn er bepaalde andere aspecten waar we ons
zorgen over maken:

* de expansionistische kracht van de kapitalistische globalisering door
de mondialisering van markten en financiering, de wereldwijde
uitbreiding van precaire en flexibele arbeid en de privatisering van de
collectieve sociale en milieu rijkdom, lijkt zijn offensieve gevecht
slechts te hebben uitgeput met de gewelddadige wapens van uitbuiting
en slavernij. Een aanzienlijk deel van het Kapitaal heeft besloten tot het
opnieuw aan de gang brengen van een aanval, deze keer met de
werkelijke wapens van het militarisme en oorlogvoering.

* De kapitalistische heerschappij samen met het militarisme treft de
mensen die al zwaar worden uitgebuit harder en stelt ze bloot aan
nationalisme en religieus fundamentalisme; het zaait repressie aan het
interne front en eist dat de verschillende anti-globaliseringsbewegingen
zich er bij aan sluiten.

* De anti-globaliseringsbeweging, die het kapitalisme sinds het einde
van de 20e eeuw op een internationaal niveau ter discussie heeft
gesteld en heeft bekritiseerd, moet haar effectiviteit tegenover het
militaristische kapitalisme versterken.

De taak van anarchistisch communisten is dan de nauwe verbanden
tussen het kapitalisme en het militarisme te onthullen en onze ideeŽn
over de anti-militaristische en anti-kapitalistische strijd, waarin het
streven naar vrede centraal staat, bekend te maken. Binnen de
pacifistische beweging zelf is het noodzakelijk de kennis dat werkelijke
vrede zonder en tegen het kapitalisme, zonder en tegen het militarisme,
wordt gebouwd, te verspreiden en op basis hiervan te handelen. Om
deze reden nemen we deel aan de demonstraties en mobilisaties die nu
in heel ItaliŽ plaatsvinden. Om deze reden zullen we op 5 April bij
Aviano zijn. Om deze reden bouwen we aan massacomitee's tegen de
oorlog om voor de onmiddelijke toekomst het volgende te eisen:
* een wapenstilstand
* de terugtrekking van de aanvallende legers
* de demilitarisering van het gebied
* het opnieuw instellen van civiele-, politieke- en vakbondsvrijheden in
Irak
* internationale hulp en een solidariteitscampagne voor het Irakese volk
* een einde aan het embargo
* een werkelijk en onmiddellijk einde aan de Italiaanse betrokkenheid
van enige aard bij de steun aan de huidige oorlog

FEDERAZIONE DEI COMMUNISTI ANARCHICI
(Federatie van Anarchistische Communisten)

internazionale@fdca.it
http://www.fdca.it

Noot: zie http://www.disertalaguerra.da.ru/

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center