A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 40 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ Nederlands_ English_ Français_ Italiano_ Polski_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ The.Supplement
{Info on A-Infos}

(nl) Uruguay, FAU: Verklaring over de situatie in Irak

From Rob Visser <rvisser@antenna.nl>
Date Wed, 2 Apr 2003 21:37:25 +0200 (CEST)


________________________________________________
A - I N F O S N E W S S E R V I C E
http://www.ainfos.ca/
http://ainfos.ca/index24.html
________________________________________________
> Verklaring van de Federacion Anarquista Uruguaya
BLOEDBAD IN IRAK - Werkelijk Kapitalisme van de VS in actie
En zo gebeurde het uiteindelijk. Het bloedbad in Irak door het VS Rijk
was een aangekondigde gruwel. Het wilde het in ieder geval uitvoeren.
Het was genoeg, zoals Chomsky recentelijk zei, dat er in Irak een mes
is. Maar uiteindelijk was een mes niet eens noodzakelijk. Internationale
organisaties, "het Recht", de wijdverbreide oppositie van het volk, niets
deed er toe.

Hun taal is brute kracht. De hamer van de macht is hun geschiedenis.
Een spoor van bloed en geweld en overtredingen is hun zakenkaart.
Een lange ketting van schanddaden markeert hun interventies, de
moorden en macabere spelletjes van de CIA. De mensen uit Latijns
Amerika voelen de effecten in hun lichamen: kogels en honger.

Maar dit is niet exclusief aan het VS rijk. Het is het alledaagse produkt
van dit systeem, toegepast in overeenstemming met meervoudige
voorwaarden.

Dit systeem van privilege voor de weinigen is alleen afhankelijk van
kracht en geweld. Het verbergt de monsterlijkheid onder een jurk -
schijn instituties, symbolen die hun bestaan, repressieve mechanismen
die hun heerszucht in de naam van de algemene orde veilig stellen,
rechtvaardigen. Vandaag is de jurk gevallen en we het zien duidelijk
wat het is.

En de VS is de paradigmatische uitdrukking van het systeem, het is
hegemonisch, het is de nummer een aanstichter van de neo-liberale
ontwerpen in de wereld die miljoenen mensen door honger hebben
vermoord. Het is er een die vermoordt door ellende en raketten.

Vergis je niet, het is een koude, berekende strategie - het VS rijk wil
meer macht; het wil de wereld ten dienste van eigen voordeel opnieuw
vestigen, om de lichamen voor deze fase van het systeem te
disciplineren, om de eerste economische macht te zijn. Het wil ook
totale politieke bescherming voor transnationale bedrijven, en het wil de
olie. Voor ons gebied wil het de FTAA.

Het verwerpelijke cynisme van Bush is misdadig schrift van een
ideologie van macht. Het geeft niets om waarden en het veracht de
intelligentie van de wereld volledig. Zelfs Orwell kon zich zulk
zelfvertrouwen niet voorstellen - het moordende geweld en de angst
legitimeert alles. Een les die de geschiedenis geeft aan de niet
geestdriftige mensen en de timide mensen, aan degenen die om
toestemming vragen om te mogen bekritiseren, aan degenen die nog
steeds geloven dat diep in het systeem nog plaats is voor de armen van
de wereld.

Dit is een historisch moment van brutaal geweld door degenen die de
macht hebben. Maar er is ook een historische constante - het volk heeft
altijd gereageerd, het volk heeft zich altijd verzet.

Met het volk van Irak tijdens dit tragische moment.

We wijzen de genocide die wordt gepleegd door het VS rijk en diens
lakeien volledig af.

Federacion Anarquista Uruguaya

*******
*******
****** The A-Infos News Service ******
News about and of interest to anarchists
******
COMMANDS: lists@ainfos.ca
REPLIES: a-infos-d@ainfos.ca
HELP: a-infos-org@ainfos.ca
WWW: http://www.ainfos.ca/
INFO: http://www.ainfos.ca/org

-To receive a-infos in one language only mail lists@ainfos.ca the message:
unsubscribe a-infos
subscribe a-infos-X
where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)A-Infos Information Center