A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(no) AktivistInfo #32

From Aktivist Info <aktivistinfo@hushmail.com>
Date Mon, 27 May 2002 10:54:09 -0400 (EDT)


 ________________________________________________
  A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________

=========================================================
        _            Nyhetsbrev nr.32
       (_)
 __ _     _       aksjon.fix.no/aktivistinfo
 / _` |    | |       aktivistinfo@hushmail.com
 (_| |    | |
 \__,_|ktivist|_|nfo - Nyhetsbrev for venstre-aktivister
=========================================================


 1.0 NYHETER

 1.1 1. mai rapporter
 1.2 Palestinademoer
 1.3 Trondheim: Pøbelrock
 1.4 Marihuanamarsjen 2002


 2.0 AKTIVISTKALENDER  +---------------------------------------------+
  | 1.0 NYHETER                 |
  +---------------------------------------------+

 ----------------------
 1.1 1. mai rapporter
 ----------------------

Oslo
-----

Tenk deg tjue plaskvåte sortkledde personer danse
svanesjøen-ballett med finlandshette gjennom gatene i
Oslo. Det var et av de jubelfylte innslagene i
Blitzernes blokk i demonstrasjonstoget 1. mai.

Med lastebil og lydanlegg tok Oslos radikalere over
gatene under den årlige 1-mai ferden rundt i Oslo.
Flagg i alle farger vaiet høyt i striregnet og
ballonger med "Blitz 20 år" trykt på, ble delt ut til
barna rundt ikring. Stemningen var høy til tross for
lang ventetid med bløte klær og kalde føtter. "Blitz
20 år ute av kontroll" var en av parolene, sammen med
"Stopp verdensbanken 24.-26. juni i Oslo" og "Fritt
Palestina nå".

Bak Blitzernes bil gikk både den sorte, den rosa og
den hvite blokken. Den rosa blokken er et initiativ
tatt innfør verdensbankenmøtet i sommer, hvor
budskapet er fest, moro og revolusjon. Den hvite
blokken er også kalt "de hvite overallene". Ideen med
å kle seg helt i hvitt kommer fra bl.a den italienske
organisasjonen Ya Basta som er kjent for at de ser ut
som michelin-menn og bruker ikkevold som kampmetode.

Når demonstrasjonen kommet halvveis var plutselig
Gatas Parlament på lastebilen og spilte live til
demonstrantenes jubel. Men høydepunktet var når den
klassiske musikken til "Svanesjøen" ble slått på og et
tjuetall sortkledde og maskerte demonstranter
fremførte ballettstykket med største presisjon og
alvor. Applausen, jubelen og vislingene var øredøvende
og kom fra alle kanter, både fra demonstranter og
folket på gatene.

http://www.blitz.no

/indymedia.no


Trondheim
----------

Rundt 3000 mennesker gikk i tog i Trondheim, og det
var ulike paroler mot Israels krigføring som samlet de
fleste, ca. 1200. Vi samlet oss på en skole like ved
domkirken litt over 12.00, hvor det blei holdt noen
appeller, bl.a. om Israels krigføring. Deretter
begynte det lange toget å snegle seg igjennom byen.
Svartlamoen og UFFA hadde en egen seksjon, med litt
over 100 personer, liv og god stemning.

Toget endte på torget, hvor det blei holdt enda noen
appeller, før folkemengden løste seg opp og folk
begynte å tusle hjem.

/finn


Stockholm
----------

Det blei arrangert en gatefest av gruppen "Gatans
Parlament", som endte med at politiet brutalt grep
inn.

Gatefesten var, i følge arrangørene, en protest mot
bl.a. privatisering av offentlig eiendom i Stockholm,
de strenge straffene i forbindelse med GBG2002, og
solidaritet med folket i Palestina.

Mellom 1500 og 3000 personer tok del i festen. To
lydanlegg på biler ledet de dansende ungdommene
igjennom byen. Politiet forsøkte først å stoppe
festen ved å kutte kablene til høytalerne.

Etter ca. 2 timer var festen over, og rundt 500
deltagere dro da mot et kjøpesenter. På veien dit
blei vinduer knust. Ifølge politiet blei det knust
mer enn hundre vinduer, noe også de store avisene
rapporterte, men undersøkelser har vist at vandalismen
dreide seg om 10-20 knuste vinduer. En kino som
politiet og media også rapporterte at blei angrepet
hadde ikke engang blitt rørt.

- Seks ødelagte butikkvinduer, to knuste ruter ved en
buss-stop og to i en telefonboks. Rigoletto kino var
helt inntakt. Seven-eleven nesten urørt [i følge
politiet var den rundstjålet], skreiv en
foreldregruppe som overvåker demoer i avisa dagen
etter.

Etter dette stengte rundt 200 opprørspoliti av området
og lukket inne rundt hundre ungdommer i gata.
Politiet oppførte seg aggressivt. Grupper med
opprørspoliti dyttet aktivister som var utenfor det
avstengte området tilbake, og noen voldelige
sammenstøt oppstod.

Fem busser blei fylt med aktivister og sendt til
forskjellige usentrale steder av byen, og sju personer
blei arrestert.

Etter arrestasjonene under demoen mot EcoFin-møtet i
Malmø i april 2002 blei det bestemt at alle politifolk
skulle bære nummer på hjelmene for at det skulle være
mulig å identifisere dem. Til tross for dette var det
mange politifolk uten nummer på hjelmene.

Kilde: www.yelah.net

/Stian


1. mai hilsen fra Berlin
-------------------------

Til tross for undertrykningsapparatets forsikringer
til pressen om at de ville holde lav profil, kom det
allerede natt til 1. mai heftige konfrontasjoner
mellom politiet og flere tusen deltagere ved en
folkelig gatefest i Prenzlauer Berg i hjertet av det
østlige Berlin. Mange festdeltagere blei såret av
politiets inngripen, deriblant en kvinne som blei
hardt såret.

1. mai med blå himmel og solskin

På formiddagen demonstrerte rundt 800 nazier i
periferien av det østlige Berlin. Nazi-demoen var
arrangert av det forbudte NPD. Deres demo blei
konstant forstyrret av alle slags anti-fascister
(autonome, sinte bestemødre, fortørnede besteborgere,
folk fra den jødiske menigheten i Berlin, pønks, you
name it). Kun fordi et stort oppbud av politi beskytta
disse avstumpa ignoranter, kunne de gjennomføre sin
"nasjonale demonstrasjon".

Maoistenes demo

Rundt kl. 13.00 samla ml-spektre seg på Oranienplatz.
Det besto av overveiende tyrkiske og iranske
ml-grupper, tydelig dominert av RIM-maoistene og deres
lille tyske søster: Revolutionäre KommunistInnen. De
samla rundt 7-800 deltagere. De viktigste politiske
parolene var solidaritet med politiske fanger (Peru,
Nepal, Tyrkia, med vekt på PCPs fengslede leder
Gonzalo og Mumia Abu-Jamal). Talene var - tradisjonen
tro - frasemessige og forutsigbare, og demo-stilen som
sedvanlig rett, stiv og hierarkisk strukturert..

Autonom anti-imperialistisk demo

Seinere på ettermiddagen samlet så den opprinnelig
forbudte, men deretter tillatte 1. mai demoen til de
autonome og sosialrevolusjonære gruppene. Her samlets
omkring 6000 unge og gamle aktivister, heriblandt
påfallende mange utstødte/sosialt marginaliserte, tett
pakket under svarte og røde faner, samt en hel del
Palestina-faner. Parolene var først og fremst til
støtte for Palestinas venstrefløy, samt
anti-kapitalistiske paroler som "no border - no
nation", "knus kapitalismen - for kommunismen",
"solidaritet med de revolusjonære fangene" - fra RAF,
RZ, Palestina, fra... Maoist/ml-demoen slo seg sammen
med de autonome/sosialrevolusjonære og i fellesskap
gikk demoen igjennom Kreuzberg og arbeiderkvarteret
Neuköln.

Autonom anti-fascistisk demo

På grunn av interne uenigheter vi ikke vil komme inn
på her, var det i år to revolusjonære demoer. Demoen
fra Berlin-Mitte var også en allianse av autonome,
anarkistiske og antifa krefter, først og fremst
dominert av Anti-faschistische Aktion Berlin. Denne
demoen var nesten like stor som den andre autonome
demoen, og hadde etter våres skjønn rundt 5'000
deltagere. Stemningen var meget god. Påfallende var
forskjellen til demoen i Kreuzberg: Denne var helt
dominert av hip-hop miljøet og ikke så politisk
engasjert. Det var ingen felles politiske paroler og
lite aktiv oppbacking av talerne. Noen av talerne var
også musikere, og de fikk mye mer bifall til musikken
enn til deres oppfordringer om å vise solidaritet med
de revolusjonære fangene fra RZ og RAF samt å
engasjere seg i kampen mot regjeringens krigskurs og i
motstanden mot neo-liberalismens globale ødeleggelser.
 Ruten blei ca. 1 km. før Oranienplatz - hvor de to
demoene, til tross for uenigheten skulle forene seg -
omdirigert med makt av et stort paramilitært
politioppbud.

Konfrontasjonen med politiet

De fleste av deltagerne dreiv deretter til Kreuzberg,
hvor konfrontasjonene med statens væpna styrker
allerede var i full gang. Et tradisjonelt ritual, som
mange autonome skulle ønske foregikk utenfor
Kreuzberg, f.eks. i de eksklusive
foretningskvartalene...

Kreuzberger Nächte

I skrivende stund kjempes det stadig vekk i Kreuzberg.
 Til tonene av den legendariske musikkgruppa Ton
Steine Scherbens musikk: "Macht kaputt - was euch
kaputt macht!" (Ødelegg det - som ødelegger deg)

/hilsen noen autonome


 ---------------------
 1.2 Palestinademoer
 ---------------------

Trondheim
----------

Lørdagens (27.04.02) palestina demo i Trondheim trakk
400-500 mennesker som protesterte mot Israels brutale
krigføring mot palestinerne. Bak arrangementet står
bla. Antikrigsnettverket, LO, AP, SV,
Palestinakomiteen, Buss og sporveiens forening, og
handel og kontor.

Toget gikk fra torget til Tordenskjoldparken der det
ble holdt apeller av Hege Bango fra palestinakomiteen,
fylkesordfører Arnt Frøseth som kunne fortelle at
Trondheim fylkeskomune har vedtatt en boikott av
Israelske varer (Hører dere Oslo, våkn opp), Muslimsk
kvinnegruppe, Rekor Torunn Klemp fra Høgskolen i Sør
Trøndelag som oppfordret andre høgskoler og
Universitetet til å ta stilling i forhold til
palestinaspørsmålet, Kristin Bjørnlykke fra LO og
tilslutt en sykepleier fra palestinakomiteen som talte
på direktelinje fra Nablus der hun fortalte om de
enorme ødeleggelsene og det massive behovet for hjelp
som er nødvendig for det palestiske folket. Hun
formidlet også en stor takk fra Palestia til alle de
som har talt palestinas sak i Norge og ba instendig om
at trykket må holdes oppe til et fritt Palestina er en
realitet.

Markeringen gikk rolig for seg, men 3 proisraelske
demonstranter ble bortvist fra toget av politiet
begrunnet med hensynet til deres egen sikkerhet
deriblant en eldre dame med parolen: Palestinakomiteen
+ Arafat = judenrein midtøsten.

/Karsten Bodin

Oslo
-----

Rundt 200 møtte opp foran Stortinget lørdag 11. mai kl
14 for å vise sin solidaritet med palestinerne,
demonstrere mot de israelske overgrepene og mot en evt
invasjon av Gazastripen.

Det ble holdt appeller utenfor Stortinget, deretter
beveget toget seg opp til den israelske ambassaden
hvor demonstrantene ble møtt av politisperringer,
bjeffende bikkjer og opprørspoliti som gjemte seg i
bakgatene. Mens politiets mange foto- og videokameraer
systematisk registrerte deltakerne på et nesten
provoserende vis, ble det holdt appeller på norsk,
arabisk og engelsk.

Etter flere appeller og opplesing av dikt, gikk
marsjen videre gjennom Slottsparken, forbi solbaderne
i parken, frem til USAs ambassade. Vel fremme ble det
holdt appeller foran rekken av opprørspoliti som der
sto oppstilt.

Etter appellene gikk ferden videre ned forbi
Stortinget igjen, ned Karl Johan til Jernbanetorget.
På veien ned gågata i Karl Johan passerte vi
opprørspoliti tre steder: Burger King, Burger King og
McDonalds.

På Jernbanetorget, hvor demoen ble avsluttet med
barnesang/kor, var tilstedeværelsen av opprørskledd
politi fortsatt altfor stor. Fra start til slutt var
politiet tydelig tilstede hele tiden, utstyrt med
dramatiske effekter som svingende batonger, skjold,
svarte hjelmer osv. Politihester, bjeffende bikkjer i
bakgrunnen og konstant åpenlys registrering av
demonstranter. Slik ble rundt 200 demonstranter mot
krigen i Palestina møtt.

Foran Israels ambassade ble det fortalt at det var
slutt på demo hver lørdag. På Jernbanetorget kom det
heldigvis kontrabeskjed: demo hver lørdag foran
Stortinget kl 14.

Boikott Israel!

Etter at demoen ble oppløst dro en liten gruppe til
Kiwi på Grønland hvor IS holdt en markering hvor det
ble oppfordret til boikott av israelske varer.

www.boikottisrael.no

/iago


 --------------------------
 1.3 Trondheim: Pøbelrock
 --------------------------

Tradisjonen tro arrangeres det også i år pøbelrock på
UFFA 15.-18. mai.  Dørene åpner hver kveld 21.00, og
første band går på scenen 22.30. Inngang er 50 spenn.
 Kafe Knaillhard er åpen alle dager under festivalen
fra 14.00 til 18.00.

onsdag 15.05
*Ex Cathedra
*Karushi
*Morte Cerebrale
*Jerk

torsdag 16.05
*RIFU
*Surburban Kids
*Rest of My Life
*Revolveum

fredag 17.05
*Kids Like Us
*Freak Oi Accident
*Crash
*Klompfot

lørdag 18.05
*The Uncurbed
*Blitzerhead
*Lame Ducks
*Korupte Oppkastere

/UFFA


 ---------------------------
 1.4 Marihuanamarsjen 2002
 ---------------------------

Oslo
-----

Tradisjonen tro skinner sola når
legaliseringstilhengerne går i tog i Oslos gater. Slik
var det i år også - tilnærmet skyfri himmel, sol og
varmt.

Årets Oslo Cannabis Festival åpnet på Youngstorget.
Ifølge programmet skulle først den årlige
Marihuanamarsjen holdes og deretter ville det bli fest
(Faa Paa Fest) på Safari Club på kvelden.

Marijuanamarsjen gikk i år for fjerde gang - og for
hvert år som går blir oppmøtet større.
Marijuanamarsjen og Faa Paa Festen er begge arrangert
av NORMAL (Norsk Organisasjon for Revurdering av
Marijuanalovgivningen) - og i år som i fjor inngikk
både marsj og fest i det som kalles Oslo Cannabis
Festival.

Foreløpig består festivalen av kun disse to
arrangementene, men festivalen er også relativt fersk
- første gang var i fjor. I fremtiden er det vel ikke
usannsynlig at noen (NORMAL eller andre) tar initiativ
til flere arrangementer som kan bli en del av
festivalen. F.eks i Trondheim, hvor de arrangerte
Marijuanamarsjen for første gang, tok De Grønne
initiativ til å arrangere en paneldebatt før marsjen,
hvor DG, Venstre, Ungdom Mot Narkotika og Normal
deltok (politiet var også invitert). De samme holdt
også en stand fra 10-16 i Nordregate hvor de delte ut
info om cannabis. Et tips til neste års arr. i Oslo?

Årets Marijuanamarsj startet på Youngstorget og gikk
til Kontraskjæret ved Akershus festning. Rundt 3000
personer møtte opp på lørdag for å vise politikere og
forbudsprofitører at de ikke finner seg i å bli
kriminalisert og forfulgt fordi de nyter cannabis (et
av de svakeste rusmidlene vi har). Mange hadde også
møtt opp for å kreve at cannabisplantens fulle
potensiale blir utnyttet. Cannabisplanten er bl.a. et
miljøvennlig alternativ til petroleum, trehogst,
bomullsdyrking og kjemikaliebruk. Planten kan brukes
medisinsk og skal være mindre farlig og ha mindre
bivirkninger enn de kjemiske giftene
legemiddelgigantene selger for harde livet.

NORMALs talsmann, Thomas Heiersted, sto for den første
appellen. Av/dekriminaliseringen i Europa og
justisminister Dørums avvisning av
straffelovkommisjonens forslag om avkriminalisering av
cannabis var noen av sakene han var innom i appellen
sin: "Andenæs kaller det gammeldags av Dørum og
regjeringen når de ikke engang vil diskutere
legaliseringen av cannabisbruk. Det skal ganske mye
til for å bli kalt gammeldags av en 90 år gammel
mann."

Deltakerne ble oppfordret til å provosere politiet
minst mulig, men, understreket Heiersted til stor
applaus, de ville ikke gripe inn så lenge man "ikke
skadet andre enn seg selv."

Deretter holdt Jan Bojer Vindheim, forfatter av boka
Inn i Hampen og medl. av De Grønne i Trondheim, den
siste appellen. Han holdt en engasjerende appell hvor
han trakk fram det ene eksempelet etter det andre for
å illustrere hvor gal dagens politikk er. Tilhørerne
ble også dratt med og mot slutten av appellen svarte
mange i mengden for Vindheim da han avsluttet nok et
eksempel med "Er det noen fornuft i dette?" med "Nei,
det er det ikke!"

Både før og under appellene og marsjen aksjonerte UMN
(Ungdom Mot Narkotika) i området rundt Youngstorget.
UMNs aksjoner startet dog lenge før selve marsjdagen -
som i fjor hadde de også i år kampanjer hvor de aktivt
klistret over marijuanamarsj-klistremerker. På de
første klistremerkene sto det "fuck drugs" og på de
siste - som kom opp kort tid før 4. mai - sto det
"avlyst".

UMN-ungdommene var veldig aktive også selve
marsjdagen. Først hang de opp et stort banner på
Venstres hus hvor det sto "Slå tilbake hasjen". Dette
ble tatt ned rimelig kjapt. Ifølge UMN og diverse
aviser (bl.a. Aftenposten), skal dette ha skjedd ved
at de ble truet med kniv av en mann. Jeg var øyenvitne
og det var ingen truing med kniv. Så vidt jeg kunne se
kom kniven (en type lommekniv) frem for å skjære over
en hard knute (banneret var bundet fast). På den annen
side kan jeg forstå at hele opptrinnet med en voksen
mann som tar fra dem banneret i seg selv kan virke
truende.

UMN fikk etter hvert tak i banneret sitt igjen og dro
opp på taket av LO-bygget hvor de hang det ut sammen
med et annet ("Nei til legalisering") - akkompagnert
av litt piping og plystring fra deltakerne i
Marijuanamarsjen som så opp å dem fra torget.

UMN sto også klare i løypa til marsjen - et sted
solgte de "hasjfrie vafler", og ved Stortorvet hadde
de nok et banner på en bygning. Jeg er ikke enig med
dem når det gjelder cannabis og det hadde ikke gjort
meg noe om de ikke hadde aksjonert, men sett bort i
fra det ble jeg imponert over de tydelig godt
planlagte aksjonene de utførte og iherdigheten og
engasjementet de utviste (slike ungdommer vil vi ha -
men på vår side!).

Selve marsjen fra Youngstorget til Kontraskjæret
forløp rolig. Det var et langt tog som snodde seg
gjennom Torggata, opp Carl Johan og inn Akersgata før
det oppløste seg på Kontraskjæret.

Paroler som ble sett i toget var bl.a.: "Legaliser
cannabis", "Stopp Hykleriet!", "Hampforbud spotter
skapelsen", "Skal du eller staten bestemme ditt
livssyn?", "Dørum må forstå - eller gå" og "Stopp
dagens heksejakt".

Underveis i toget kom det mange sympatierklæringer fra
tilskuerne På Egertorget dro en gatemusikant i gang
"Legalize marijuana", og det ble tutekonsert og smil
da toget gikk mot trafikkretningen i Akersgata.

Vel fremme på Kontraskjæret oppløste toget seg og
gressplenen ble inntatt. I det fine været satt
hundrevis av mennesker i små og store grupper over
hele plenen. Gjøglere viste fram sine triks, andre
spilte boccia eller musikk, noen lå rett ut og nøt
sola, andre pratet seg imellom - og veldig mange
røyket cannabis åpenlyst. Det eneste synlige politiet
tilstede var to marjer som sto parkert på veien inn
til festningen (enden av Akersgata).

Vi kan håpe politiet var fåtallige under hele marsjen
fordi de hadde funnet ut at vi ikke er en gjeng med
pøbler som vil lage bråk, men mulighetene er tilstede
for at de isteden var opptatt andre steder. Rett før
Marijuanamarsjen ble det arrangert en demonstrasjon
mot Israels krigføring og det kan hende store deler av
politistyrken sto rundt Israels ambassade og ved
slottet. Dagbladet meldte at det sto et titalls
opprørspoliti på Jernbanetorget, angivelig i tilfelle
ting skulle utarte seg under Marijuanamarsjen.

Men politiet var ikke helt fraværende på
Kontraskjæret. Selv om de ikke fysisk spaserte rundt
blant de glade og cannabisrøykende menneskene, så
fulgte de med. Det var minst én mann med kamera som
nøye og lenge filmet alle på Kontraskjæret fra et
vindu i bygningen rett overfor. Storebror følger med.

Alt i alt var det en fredelig og munter marsj uten
noen som helst tilløp til bråk eller uro. NORMAL bør
være fornøyde med årets arrangement. Som i fjor var
alt rolig og vi fikk nok en gang vist at
legaliseringstilhengerne ikke er en gjeng med
bråkmakere, men stort sett som folk flest. Neste år
satser vi på å være minst 5000!

Senere på kvelden, og ut i de sene nattetimer, var det
Faa Paa Fest på Safari Club. Men det referatet
overlater jeg til noen andre å skrive

/iago


Trondheim
----------

Over 200 i tog for avkriminalisering i Trondheim
05.05.2002, 16:55
Kampen forsetter - det her er bare begynnelsen.
I overkant av 200 glade mennesker markerte i går mmm i
Trondheim.
Parolene var "avkriminaliser brukeren" og "Industriell
hamp inn i norsk landbruk ". Politiet var også glad og
plaget ingen . Det var en del fulle russ som var litt
plagsom , men med tanke på hvordan de oppførte seg
støtter det bare våres sak - alkohol er farligere enn
cannabis.
Det virker som om NORMAL blir stiftet i Trondheim i
nær fremtid - så marsjen blir sikkert mye større til
neste år.

/Bjørn Hugo


  +---------------------------------------------+
  | 2.0 AKTIVISTKALENDER            |
  +---------------------------------------------+


 23.05.02: Allmøte i Oslo2002 - Møte
 ------------------------------------
 Oslo, Grensen 5; 19.00

Neste allmøte i "Oslo 2002" er 23. mai på
Likestillingsenteret, Grensen 5, kl.1900.

/Oslo2002


 31.05.02: Sosialisme Nedenfra 2002 - Møte
 ------------------------------------------
 Oslo

Sosialisme Nedenfra 2002 - ideer for den
antikapitalistiske motstanden. Tre dagers seminar med
møter og diskusjoner organisert av Sosialistisk
Arbeideravis og Internasjonale Sosialister. Avsluttes
søndag 2. juni (merk ny dato).

Mer info: www.sosialisme-nedenfra.no

/Intsos


 24-26.06.02: OSLO2002 - Demo
 -----------------------------
 Oslo

Verdensbankens ABCDE-konferanse i Oslo 24.-26. juni
blir møtt med demonstrasjoner.

Mer info: www.oslo2002.no

Det vil også bli arrangert en "Reclaim The Streets"
fest. Mer info kommer...

/oss alle


=========================================================
 AktivistInfo     http://aksjon.fix.no/aktivistinfo
 aktivistinfo@hushmail.com     http://protest.net/ak
=========================================================


   ****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
   Nyheter av intresse för anarkister

 Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
        med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
 Info    -> http://www.ainfos.ca/
 Kopia    -> vg och inkluderar dessa rad
A-Infos
News