A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(sv) GBG2001-nyhetsbrev: Världsbanksprotester Oslo 2002

From Pettersson Louise <lojis@yahoo.se>
Date Wed, 3 Jul 2002 10:30:25 -0400 (EDT)


 ________________________________________________
  A - I N F O S N Y H E T S P R O J E K T
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________
Världsbanksprotester Oslo2002

INNEHÅLL:
Rapport och pressmeddelanden angående
världsbanksprotesterna i Oslo

- Rapport midnatt efter demonstration mot Världsbanken
och början på
reclaimfest i Oslo 24.6
- Oslo seger för demokratin som visar vägen för
Köpenhamn, 25 juni
- Oslo kan bli en seger för demokratin, 24 juni
- Polisen registrerar icke misstänkta, 23 juni

--------------------------------------------------------------------------

Rapport midnatt efter demonstration mot Världsbanken
och början på
reclaimfest i Oslo 24.6.

Mycket god stämning har rått på både den
globaliseringskritiska
demonstrationen och reclaimfesten. Oslo2002 har fått
ut sitt budskap
om att Världsbankens politik är ett hot mot fattiga
länder. 10.000
demonstranter tågade genom centrala Oslo som trots
polisens stängning
av kollektivtrafik och parkeringsförbud var fullt av
folk som
flanerade och tittade på. Karnevalsinslagen i tåget
var många, allt
från en stark delegation i folkdräkt som krävde
respekt för alla
länders kultur och de autonoma från Blitz som spelade
wienervals och
som svartklädda och delvis maskerade dansade ballet på
gatan till
publikums begeistring.

Några få minimala incidenter har hittills
rapporterats. Ett par
stenar slängdes mot en Macdonalds restaurang under
demonstrationen,
dock utan att krossa någon ruta och
demonstrationsvakterna tog hand
om det hela. Polisen ger ros åt Oslo2002 och säger
att vakternas
ingripande bevisar att
arrangörerna klarar att hålla ordning själva och ger
detta äran av
att demonstrationen blev fredlig. Vid avslutningen
uppstod också viss
oro framme vid scenen när en person som föreföll
berusad störde
talaren och blev avvisad av vakter. Vid reclaimfestens
början uppger
både Indymedia och Nettavisen att det förekommit någon
form av
slagsmål och två personer jagades bort från festen.

En person från ett vaktbolag som bevakade festen från
en bro uppgav
att han såg positivt på att polisen höll sig undan
festen. Problem
kunde inträffa senare under natten men det inträffar
varje kväll när
många människor är ute på stan menade han.

Stämningen på gatufesten blev bättre och bättre och
var på topp när
vi gick därifrån vid elvatiden. Många dansade, hoppade
hopprep,
spelade fotboll, blåste såpbubblor, spelade på trummor
eller satt i
gräset och hade picknick eller på utecafeer i
närheten. Vid samma tid
på kvällen som skotten föll mot reclaimfesten i
Göteborg för ett år
sedan syntes inte en polis till i närheten i Oslo. Det
kändes som en
befrielse att gå hemåt och hoppas att det skulle
fortsätta bra med
fest och politik även nästa dag.

Tord Björk


--------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------

PRESSMEDDELANDE

OSLO SEGER FÖR DEMOKRATIN SOM VISAR VÄGEN FÖR
KÖPENHAMN


Oslo och inte Göteborg måste nu visa vägen inför
kommande toppmöten
säger Tord Björk, medlem i Demokratinätets
koordineringsgrupp.

De lyckade demonstrationerna och gatufesten i samband
med Världsbankens
möte i Oslo 2002 är en seger för demokratin. Några
folkliga aktiviteter
kvarstår innan Världsbankens experter lämnar Norge.
Men redan kan det
sägas att protesternas höjdpunkt med massdemonstration
och reclaimfest
är över utan problem och att eventuella incidenter som
fortfarande kan
uppstå knappast kommer att ha större folkmassor
inblandade.

Den globaliseringskritiska rörelsens protester i Oslo
visar att det går
att genomföra toppmötesprotester utan problem om
polisen undviker att
provocera säger Anders Svensson, aktiv i
Demokratinätet och med i
ledningen för flera av det stora demonstrationerna
under EU-toppmötet i
Göteborg. Efter Osloprotesterna, den lyckade
reclaimfesten i Göteborg 15
juni i år då polisen dansade med festdeltagarna på
natten och de lyckade
manifestationerna vid EU-toppmötet i Sevilla har nu
globaliseringsrörelsen visat att det går att genomföra
folkliga aktioner
utan större problem om bara polisen tillåter det.

Demokratinätet förutsåg i ett uttalande på
eftermiddagen 24 juni att
demonstrationen och gatufesten under kvällen skulle
föra till betydligt
mindre eller inga problem alls jämfört med toppmötet i
Göteborg. Detta
pga av den norska polisens löften om att inte
provocera fram
ordningsproblem genom att maximalt utnyttja lagen och
genomföra
drastiska preventiva ingripanden av den typ som
utlöste så många
kravaller i Göteborg.

Det råder dock en missuppfattning i Norge om att
problemen har undvikits
främst pga av förhållningssätt hos polisen och
Oslo2002 inför den
lyckade massdemonstrationen med 10.000 deltagare på
måndag kväll. I
jämförelse med Göteborg finns här ingen skillnad.
Samtliga tre
massdemonstrationer i Göteborg genomfördes på samma
lyckade sätt av
svensk polis och arrangörer.

Den radikala skillnaden jämfört med Göteborg är
polisens
förhållningssätt till breda motkonferenser,
informationscentraler och
radikalare gruppers demonstrationer, gatufest och
civila
olydnadsaktioner. Mest tragisk är skillnaden mellan
reclaimfesten i
Göteborg och Oslo. Ungefär lika många personer deltog
i bägge städerna
på detta sociala toppmötesalternativ utan tillstånd av
polisen. Men i
Göteborg valde polisen att ringa in och ingripa mot
gatufesten med
kravallpolis vilket slutade med skotten som skadade
tre personer medan
Oslopolisen valde att hålla exakt samma fredliga
hållning gentemot
icke-tillståndsgivna folkliga aktiviteter som man hade
gentemot de stora
massmedonstrationerna med tillstånd.

En husockupation som startades mitt under
Världsbankens möte har polisen
helt avstått från att ingripa mot för att inte skapa
mer oordning än
nödvändigt. Man har också visat att man inte vill
utnyttja lagens
möjligheter maximalt utan på förhand lovat att den
efterlyste Stein
Lillevolden från det autunoma kollektivet Blitz fritt
ska få demonstrera
under Världsbankens möte, allt för att minimera
provokationer och
underlätta för demokratiska protester och ordning. I
både Göteborg och
Oslo har också Internasjonale Sosialister arrangerat
en demonstration
tillsammans med andra radikala grupper. I Oslo undvek
polisen helt att
ingripa mot demonstrationen där den efterlyste
Lillevolden deltog. I
Göteborg ingrep polisen innan några allvarliga
incidenter inträffat
vilket ledde till en stark motreaktion och påföljande
kravaller på
Avenyn.

Tacka det autonoma Blitz och polisen

Det finns en klar skillnad mellan den radikala
demonstrationen i
Göteborg och Oslo på så sätt att i Sverige skedde
demonstrationen fram
till avspärrningarna kring EU-toppmötet utan
allvarliga incidenter fram
till dess att polisen angrep bakre delen av tåget i
preventiva syften.
Det kan också sägas att toppmötet i Oslo var ett
expertmöte medan
statschefer träffades i Göteborg. Men det förklarar
bara en mindre del
av den radikala skillnaden. Det har förekommit
våldsamma protester också
på expertmöten som när OECD ordnade konferens om IT i
Neapel våren 2001
eller vid Världsbankens inställda expertmöte i
Barcelona förra sommaren.
Reclaimfesten hade samma karaktär i både Oslo och
Göteborg och
uppfattades av polisen i bägge länderna som det
största ordningshotet.
Men genom radikalt annorlunda förhållningssätt
lyckades Norge visa att
det går att förena fest och politik. Mer än Oslo 2002
är det alltså
polisen tillsammans med den autonoma norska rörelsen
Blitz som
arrangerat reclaimfesten och stod bakom en radikal
demonstration som vi
har att tacka för att det som av Attac och andra i
förväg utmålats som
det största hotet blev en fredlig, festlig och
antinyliberal
manifestation.

För Norden är de lyckade aktiviteterna vid toppmötet i
Oslo
betydelsefulla säger Tord Björk. Sverige blev först i
världen med att
storma en motkonferens och skola för boende samt
skjuta på demonstranter
under ett toppmöte i Göteborg 2001. Det tillsammans
med flera preventiva
massingripanden som utlöste samtliga våldsamma upplopp
under
EU-toppmötet bidrog till att över tusen
frihetsberövanden genomfördes i
Göteborg. Det är mer än på något annat toppmöte före
eller efter svenska
EU-ordförandeskapets höjdpunkt. I Oslo valde polisen
att gå i motsatt
riktning. Nu tycks polisen i Köpenhamn bygga upp en
polarisering
gentemot protester mot EU-toppmöten i höst liknande
den som svensk polis
gjorde. Det måste motverkas med Oslo som ett gott
exempel.

Våldsamma toppmötesprotester började i Norden

I Köpenhamn genomfördes de första våldsamma
protesterna någonsin mot ett
toppmöte. Det var 1970 när Världsbanken lovade att
satsa på hjälp till
de fattiga länderna och kitkerna avfärdades som
oförnuftiga som inte
insåg att Världsbankens nya satsning på u-länderna
skulle leda till
postiva resultat. Polismotorcyklar kördes med fara för
demonstranternas
liv in i protestleden och efter flyende personer.
Molovcocktails
kastades mot polismotorcyklar som brändes upp.
Delegater på det
officiella mötet träffades av kastade föremål under
kravallerna som
pågick i flera dagar. Det är därför symboliskt av
historisk betydelse
att de våldsamma toppmötesprotester som inleddes på
Världsbanksmötet i
Köpenhamn och fortsatte med upptrappning under
EU-toppmötet i Göteborg
nu kan få en nedtrappning genom Oslomodellen för hur
ett toppmöte med
Världsbanken och massprotester kan genomföras
demokratiskt och festligt.
Om en större förståelse kan uppstå om behovet av visst
samförstånd och
ibland samarbete mellan antikommersiella radikala
krafter som
reclaimrörelsen och fackföreningsrörelsen och andra
krafter i Oslo2002
kan en massrörelse byggas som kan vinna stora
politiska segrar medan
splittring kan leda till stora nederlag i en tid när
sociala klyftor
ökar.

Internationell solidaritet

Demokratinätet uppmanar samtidigt norska folkrörelser
och partier att
engagera sig internationellt för att motverkar
kriminalisering av
globaliseringsrörelsen. Den totala strafftiden för de
som dömts för att
bemanna informationscentraler som stormats av polisen
eller deltagande i
våldsamt upplopp unde EU-toppmötet i Göteborg är 238
gånger högre än
efter toppmöten i Seattle, Prag och Nice. Sverige
behöver
internationella påtryckningar för att inte
mångdubbling av straff för
politiska protester ska skapa bestående klyftor i
Sverige och driva på
en brutalisering internationellt med ökad
kriminalisering av
folkrörelser.

Tord Björk

medlem i demokratinätets koordineringsgrupp

För mer information om rättvisa och demokrati efter
Göteborg 2001:

<http://www.demokratinatet.nu>http://www.demokratinatet.nu
<http://www.folkrorelser.nu>http://www.folkrorelser.nu
<http://www.manifest.se>http://www.manifest.se

----------------------------------------------------------------------------
---


OSLO KAN BLI SEGER FÖR DEMOKRATIN


Om Oslomodellen segrar avslöjas polisens och
politikernas ansvar för
Göteborgskravallerna

Några timmar före kvällens globaliseringskritiska
demonstration och
reclaimfest har den norska polisen, massmedia och
folkrörelser visat
att det går att agera på flera sätt rakt motsatt den
som användes
inför EU-toppmötet i Göteborg. Demokratinätet som är
på plats i Oslo
menar att förutsättningarna finns för att protesterna
mot
Världsbanksmötet de kommande dagarna kan genomföras
med betydligt
mindre eller inga alls kravaller av den typ vi fick se
under
EU-toppmötet i Göteborg. Om konfrontationerna blir
betydligt mindre
innebär det inte bara en seger för norsk demokrati
utan också en
kraftig kritik av svensk polis, massmedia och
ansvariga politiker.

Oslomodellen innehåller flera punkter som visar att
norsk polis och
möjligen också de politiker som haft möjlighet att
påverka
myndigheternas agerande har valt en politik som visar
att man förstår
polisens dubbla uppgift att upprätthålla både lag och
ordning. Medan
polisledningen under svenska EU-ordförandeskapet i
Malmö och Göteborg
valde att maximalt använda lagens alla möjligheter för
att genomföra
preventiva massingripanden mot demonstranter har den
noska polisen
valt den motsatta linjen. I Oslo är det inte bara
säkerheten för
delegaterna på det officiella Världsbanksmötet som
står i fokus för
det främsta intresset utan också full respekt för
demokratiska
rättigheter och Oslobefolkningens behov av ordning
samt
demonstranternas behov av säkra platser för
informationscentraler och
motmöten. Oslomodellen för att upprätthålla respekten
för protesterna
och både lag och ordning visas bl.a. av:

1. Att polischefen utlovat att ingen husrannsakan
kommer att ske
under de dagar Världsbanksmötet pågår. I Göteborg
genomfördes tre
husrannsakningar. Demonstranternas motkonferens,
boende och
informationscentral stormades flera gånger vilket
skapade stora
ordningsproblerm för polis och folkrörelser.

2. Att polischefen utlovat att polisen inte kommer att
vara beväpnad.
Det omöjliggör en repetition av den tragiska utgången
av polisens
ingripande mot reclaimfesten under EU-toppmötet i
Göteborg och har en
lugnande effekt. Norsk polis är ej vanligtvis beväpnad
men
möjligheten att använda sig av mer extrema vapen som
vattenkanon för
att bekämpa protester har avvisats som
kontraproduktivt vilket är
positivt.

3. Att polisen utlovat att inte gripa efterlysta
personer som är
verksamma i den norska autonoma miljön kring Blitz
under
Världsbanksmötet. Tvärtom har man markerat vikten av
att alla, även
efterlysta ska kunna demonstrera dessa dagar. Den
efterlyste
Lillevolden deltog också öppet i en demonstration för
demokratiska
rättigheter och mot terroristlagstiftningen på lördag
utanför
stortinget inför Världsbanksmötet utan att polisen
ingrep vilket
visar att de vill hålla sina löften.

4. Att polisen inte maximalt utnyttjar möjligheten att
trakassera
tillresande demonstranter som skedde i Göteborg. I
Sverige gick
myndigheterna in för att sabotera tillresandes
möjlighet att delta i
demonstrationer genom att hålla kvar alla passagerare
på en del
bussar på väg till EU-kritiska demonstrationer den
maximala tiden sex
timmar utan att undersöka om vilka personer som kunde
anses vara skäl
att avvisa förrän när den maximala tiden höll på att
gå ut. I Norge
har man genomfört kontrollen mycket snabbt och nästan
omedelbart
släppt igenom alla som inte är registrerade. Hittills
har man
dessutom undvikit den typ av avvisningar av ostraffade
personer som
genomfördes i Göteborg om informationen om den
avvisade svensken är
korrekta. Vad som händer med en grupp danskar vars sak
nu prövas är
dock oklart.

5. Att norska polisen utryckligen tagit avstånd från
brutala
ingripanden mot toppmötesdemonstranter som förekommit
i en del andra
länder vilket rimligen också innebär kritik av den
svenska polisen
fungerar lugnande.

En del agerande från den norska polisens sida är dock
värt att
kritisera. Det tidiga polishotet som framf¨rts i
Klassekampen om att
straffa personer som varit registrerade med två års
utvisning har
hittills visat sig vara falskt men har bidragit till
polarisering.
Att polisen verkade för att stänga en redan hyrd skola
för
demonstranternas övernattning har fungerat
provocerande. Både genom
dess praktiska konsekvenser men också genom att den
motiverades med
den kontroversiella uppfattningen att det var gemensam
övernattning
och inte polisens stormning av skolor i Göteborg som
skapade problem
under EU-toppmötet 2001. De extrema åtgärder med
stängda
tunnelbanestationer och parkeringsförbud i Oslo
centrum förefaller
vara en anpassning till en internationell modell och
bidrar till en
uppskruvad hotbild som knappast kan vara relevant vid
ett expertmöte
för Världsbanken och i Norge. Att det från polishåll
enligt massmedia
spritts rykten som utnyttjats av pressen för att hetsa
upp stämningen
är också negativt.

Intressant också är den annorlunda roll som massmedia
har i Norge
inför toppmötesprotester. Medan motkonferensens
politiska budskap
före demonstrationerna i Norge fått stor uppmärksamhet
osynliggjordes
samma typ av motkonferenser som pågick i två dagar
före de uppstått
några kravaller i svensk media. Norsk massmedia låter
också i olika
proteströrelser fortlöpande komma till tals helta
tiden före mötet på
ett sätt som inte skedde i Sverige. Istället för en
politisk
beavkning av protesterna var svenska massmedia insälld
på att
eskalera hotbilden och dag för dag föra ut alltmer
rykten som bidrog
till problem. Falska påståenden om att
demonstranmterna hade
grantkastare och vaepnömmor i skogen eller planerade
att frakta
hundra molotovcocktails från Köpenhman fördes på
allvar fram i allt
större grad dagarna före EU-toppmötet. I Norge fanns
för en vecka
sedan delvis än värre allmänna rykten om
konfrontationer i massmedia
där ord som krig användes för att öka försäljningen.
Men nu n¨ramare
m¨tet har massmedia gått i rakt motsatt riktning
snarare framhävt
fredliga demonstrationer och gett folkrörelser och
andra utrymme för
att lugna ner situationen. En systematisk jämförelse
mellan sbvensk
och norsk toppmötesjournalistik kan bli ett värdefullt
bidrag till
hur en demokratisering av internationell politik kan
hjälpas fram
istället för motverkas av massmedia.

Mot denna bakgrund blir kvällens demonstration och
reclaimfest inte
bara en test på hur norsk demokrati kan hantera
toppmötesprotester
utan också intressant för hur vi ska se på den svenska
demokratins
hantering av sdamma typ av konflikter i dagesn
internationaliserade
samhälle.

Tord Björk

medlem i Demokratinätets koordinerings- och
uttalandegrupp
och organisatör av Göteborgsaktionens motkonferens och
demonstration
under EU-toppmötet i Göteborg


24 juni 2002 kl 17.00

----------------------------------------------------------------------------
--


Polisen registrerar icke misstänkta!
by Tord Bjoerk.Sunday June 23, 2002 at 08:29 PM


27 danskar fick identitetskort kopierade när de
passerade gränsen och
5 personer hålls av polisen. Samtidigt lovar
Oslopolisen att inte
genomföra husrannsakan och vara obeväpnade under
Världsbanksmötet.

Pressmeddelande

Idag söndagen 23 juni satt 14 personer fast hos
polisen i Oslo efter
att ha stoppats på väg till demonstrationen mot
Världsbanken som ska
äga rum i morgon kväll. En har nu avvisats och
ytterligare 4 får nu
sin sak prövad.

Detta är ett led i en sedan lång tid upplagd strategi
från polisen
med stöd av justitiedepartementet, där man gått ut i
förväg och sagt
att personer som blivit registrerade i samband med
toppmötet i
Göteborg inte är välkomna i Norge.

27 personer på danska Attacs buss har därtill fått
sina
identitetshandlingar kopierade.

Det är anmärkningsvärt att man på detta sätt ägnar sig
åt att
registrera personer trots att dessa inte är misstänkta
för brott,
säger Tord Björk, talesman för Demokratinätet som
bildades i april i
Malmö i syfte att värna de medborgerliga demokratiska
rättigheterna
efter Göteborg.

Det är dessutom oroande att man driver upp stämningen
inför
morgondagen med att genomföra mer eller mindre
undantagstillstånd i
staden. Parkeringsförbud råder i stora delar av
centrum och flera
tunnelbanestationer och annan kollektivtrafik i
stadskärnan kommer
att vara avstängd i morgon kväll från kl. 17.00. Det
verkar inte som
det är meningen att vanliga människor ska våga komma
sig ut och delta
i manifestationerna, menar Louise Pettersson, förra
året aktiv med
Göteborgsaktionen som också är på plats i Oslo.
Demonstrationsarrangörerna i sin tur är också nervösa
för den
gatufest som även ska äga rum.

I stället borde man både från polisen och
arrangörernas sida satsa
energi på att så mycket som möjligt lugna ner
situationen och få allt
att fungera som normalt menar de. Demokratinätet har
goda
erfarenheter från en demonstration och efterföljande
gatufest i
Göteborg på ettårsdagen av EU-toppmötet 15 juni där
många vuxna var
närvarande i syfte att lugna ner situationen, med gott
resultat. I
Oslo har polisen också sent berövat demonstranterna
den skola som
hyrts för övernattning. Trötta och upprörda människor
är sämre om man
vill göra situationen lugn vilket
Göteborgserfarenheterna visar. Att
polischefen Gjengedal lovat att polisen ska vara
obeväpnad och att
ingen husrannsakan ska genomföras är dock positiva
tecken. I Norge vill man
förhoppningsvis inte upprepa Göteborgspolisens
misstag.
*******
          *******
   ****** A-Infos Nyhetsprojekt *****
   Nyheter av intresse för anarkister

 Prenumerera -> epost LISTS@AINFOS.CA
        med meddelandet SUBSCRIBE A-INFOS-SV
 Info    -> http://www.ainfos.ca/
 Kopia    -> vg och inkluderar dessa rad


A-Infos
News