A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(fi) UPM-Kymmenen puunhankinta Indonesiassa kyseenalaista:

From Annina M Kappi <anninamaria@yahoo.com>
Date Mon, 18 Feb 2002 11:31:19 -0500 (EST)


sademetsapuuta, puun laillisuus epaselva
Sender: worker-a-infos-fi@ainfos.ca
Precedence: list
Reply-To: a-infos-fi

 ________________________________________________
   A - I N F O S U U T I S P A L V E L U
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________


Maan ystavien ja Suomen Vientiluottokampanjan tiedote
11.2.2002

UPM-KYMMENEN PUUNHANKINTA INDONESIASSA KYSEENALAISTA:
SADEMETSAPUUTA, PUUN LAILLISUUS EPASELVA

Britannian Maan ystavat julkaisi tanaan raportin APRIL
fools: The forest destruction, social conflict and
financial crisis of APRIL and the role of financial
institutions and paper merchants.

Raportin mukaan UPM-Kymmenen indonesialainen
yhteistyokumppani APRIL on edelleen merkittava
sademetsien tuhoaja. APRIL myos kayttaa
raaka-aineenaan puuta, jonka laillisuus on epaselva.

MAAILMAN SUURIMMAN SELLUTEHTAAN RAAKA-AINEENA MAAILMAN
MONIMUOTOISIN METSA

APRILin omistama, maailman suurin sellutehdas
Indonesian Sumatralla on vuosia pyorinyt lahes
pelkastaan luonnonmetsista hakatulla puulla. APRILin
toiminta on tahan mennessa havittanyt arviolta 220 000
hehtaaria sademetsaa. Sademetsien haviamisvauhti tulee
kasvamaan entisestaan, jos suunnitelmat
kaksinkertaistaa APRILin paperitehtaan vuotuinen
kapasiteetti toteutuvat.

APRIL on riippuvainen luonnonmetsien avohakkuista
vuoteen 2008 asti, jolloin yhtion arvion mukaan sen
plantaaseilta saadaan riittavasti raaka-ainetta
sellutehtaalle. Teollisuusanalyytikot epailevat tata
vahvasti ja jotkut arvioivat APRILin jatkavan
sademetsien hakkuita viela pitkaan vuoden 2008
jalkeenkin.

APRILin hakkuualueet ovat lukuisten uhanalaisten
lajien (mm. intiantapiiri, aasiannorsu ja
sumatrantiikeri) luontaisia elinymparistoja.
Sademetsien muuttaminen plantaaseiksi vaistamatta
vahentaa tallaisten lajien elintilaa ja taten lisaa
niiden sukupuuttouhkaa. APRILin toiminta edistaa
luonnonsuojelullisesti arvokkaiden metsien tuhoamista.
Yksi naista alueista on Tesso Nilo, joka WWF:n
tutkimusten mukaan on maailman monimuotoisin
alankometsaalue.

PUURAAKA-AINEEN LAILLISUUS EPASELVA, SUOMALAISYHTIOITA
MUKANA

WWF jaljitti hiljattain 110 tukkirekkaa Tesso Nilon
sademetsasta APRILin sellutehtaalle. On epaselvaa,
onko APRILilla tarvittavat luvat alueen hakkuisiin.
Hakkuut ovat myos ilmeisesti ristiriidassa Indonesian
hallituksen ja kansainvalisten lainanantajien (mm.
IMF) vuonna 2000 sopiman metsanraivauskiellon kanssa.
WWF ja paikalliset asianosaiset vaativat APRILia
lopettamaan aluen hakkuut valittomasti ja vetoavat
hallitukseen alueen saattamisesta valittomasti tayden
suojelun piiriin.

UPM-Kymmene on APRILin Sumatran sellun suurin ostaja.
Indonesialaista sademetsasellua kaytetaan UPM-Kymmenen
Kiinan paperitehtaassa. UPM-Kymmene on myontanyt
APRILille myos lainan, 121 miljoonaa dollaria. Muita
APRILia rahottaneita suomalaistahoja ovat Suomen
Vientiluotto ja Merita (nyk. Nordea) seka lainat
taannut Finnvera.

Lisatietoja raportista:
Ed Matthew, Britannian Maan ystavat (Friends of the
Earth EWNI), edmat@foe.co.uk, p. +44-20-7566 1720

Lisatietoja vientirahoituksesta:
Tove Selin, Suomen Vientiluottokampanja,
tove.selin@sll.fi, p. 041-5100 616 / 09-228 081

Koko raportti ja lisatietoja nettisivuilla:
www.maanystavat.fi/upm/fools
            ********
         A-Infos Uutispalvelu
            ********
        Komennot: lists@ainfos.ca
        Vastaukset: a-infos-d@ainfos.ca
        Apua: a-infos-fi@ainfos.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca/
        Perustietoa: http://www.ainfos.ca/org
A-Infos
News