A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(fi) Doha: konsensus kaukana

From Maan ystavat ry <toimisto@maanystavat.fi>
Date Wed, 14 Nov 2001 00:17:36 -0500 (EST)


 ________________________________________________
   A - I N F O S U U T I S P A L V E L U
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________


Maan ystavat ry
Kansalaisjarjestojen WTO-kampanja

Lehdistotiedote 11.11. 2001
Vapaa julkaistavaksi heti


WTO-kokous Dohassa:
KONSENSUS KAUKANA

(Doha/Turku)
WTO:n ministerikokous Dohassa etenee viela lauantaina pienryhmissa.
Neuvotteluja on kayty viidesta eri teemasta: maatalous, Singaporen paatosten
toimenpano (1996), ymparisto, WTO:n saannot seka intellektuaalioikeudet
(TRIPs). Ryhmien puheenjohtajat ovat kutsuneet tapaamisiin ne maat, joilla
heidan mukaansa voi olla tarkeita intresseja asian suhteen. Ryhmat ovat
periaatteessa avoimia, mutta kehitysmaiden edustajat ovat valittaneet, ettei
niiden ajankohdista ja asialistasta saa tietoa. Ryhmien toiminnalle ei
myoskaan ole sovittua kaytantoa, vaan puheenjohtaja paattaa, miten asioissa
edetaan. Esitysluonnoksia odotetaan sunnuntai-aamuksi. Useat kehitysmaat
vastustavat edelleen uusien aiheiden ottamista WTO:n piiriin.
Teollisuusmailla on vaikeuksia paasta sopuun toimeenpanokysymyksista.
TRIPs-sopimuksta ja julkisen terveytta koskevaa erillislausuntoa ei ole
viela lainkaan kasitelty, ja aihe tulee tuottamaan suuria vaikeuksia.

EU:n delegaatiossa on 15 neuvoantajaa, joista viisi on kansalaisjarjestojen
(ymparisto, kehitys jne) edustajia ja ainakin osa muista liike-elaman
edustajia. Tahan mennessa EU on pitanyt tiukkaan kiinni omista kannoistaan,
esimerkiksi kehitysmaiden ja kansalaisjarjestojen vastustamasta
investointisopimuksesta ei olla valmiita tinkimaan. Kansainvalisten Maan
ystavien (FoEI) Alexadra Wandelin mukaan EU on myoskin, maatalouskomissaari
Fischlerin kauniista puheista huolimatta, ollut nihkea vahentamaan
kehitysmaille haitallisia maatalouden vientitukiaan. EU:n mukaan
ministerikokouksen loppuasiakirjaluonnoksessa "mennaan jo liian pitkalle"
vientitukien lakkauttamisessa. Sen sijaan Cairns-ryhma, johon kuuluu suuria
maataloustuottajamaita kehitys- ja teollisuusmaista, on vaatinut kaikkien
vientitukien lakkauttamista ja maatalouden ottamista taysin tavarakaupan
piiriin. USA tuntuu kannattavan suorien vientitukien lakkauttamista, silla
sen oma tukijarjestelma ei ole nimellisesti vienti!
tukea. EU onkin painottanut USA:n myontamien edullisten vientiluottojen
lakkauttamista. Kehitysmaat vaativat "kehityslaatikon" (development box)
luomista maataloussopimuksen yhteyteen, jotta voidaan varmistaa oikeus
omavaraiseen ruoantuotantoon. Yhdysvallat vastustaa esitysta, EU on
Kehitysyhteistyon palvelukeskuksen kehityspoliittisen sihteerin Suvi
Virkkusen mukaan ollut myonteisempi.

Dohan ministerikokoukseen osallistuvista kansalaisjarjestoista
(non-governmental organization) lahes 2/3 on elinkeinoelaman
lobbausjarjestoja. Paikalla ovat ainakin European Services Forum (ESF, jonka
suomalaisena jasenena on Fortum), Transatlantic Business Dialogue (TABD)
seka UNICE (eurooppalaisten teollisuuden ja tyonantajien liitto, Suomesta TT
ja palvealan tyonantajat). Koko ministerikokouksen asialista heijastaakin
yritysten intresseja.

Varsinaiset neuvottelut alkavat sunnuntaina.

Dohan ministerikokousta sponsoroivat muun muassa oljy-yhtiot Exxon Mobil,
Totalfina ELF, Occidental Petrolium of Qatar, erilaiset qatarilaiset pankit,
Samsung Electronics ja Mercedes-Bentz.


Lisatietoja Dohassa:

Alexandra Wandel
Trade, Environment and Sustainability Coordinator
FOE Europe
+539 2747 or 49 172 748 3953 (mobile)

Suvi Virkkunen
Kehitysyhteistyon palvelukeskus
+358-50-323 4600

Suomessa:
Anastasia Laitila
050-331 5136 tai 02-231 0321
www.globalisaatio.net


Maan ystavat ry | Jordens vanner i Finland
Eatnama ustibat | Friends of the Earth Finland
Kirkkotie 6-10 | 20540 TURKU | FIN
tel +358-2-231 0321 | fax +358-2-237 1670
toimisto@maanystavat.fi
http://www.maanystavat.fi
http://www.globalisaatio.net
            ********
         A-Infos Uutispalvelu
            ********
        Komennot: lists@ainfos.ca
        Vastaukset: a-infos-d@ainfos.ca
        Apua: a-infos-fi@ainfos.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca/
        Perustietoa: http://www.ainfos.ca/org
A-Infos
News