A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(sv) brand åtalade

From "kurt svensson" <ksvensson@motkraft.net>
Date Fri, 1 Sep 2000 05:04:41 -0400


 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________

JK väcker åtal för uppvigling

Stockholm Justitiekansler (JK) Hans Regner har beslutat väcka åtal vid
Göteborgs tingsrätt mot den anarkistiska tidningen Brand.

Misstankarna gäller tryckfrihetsbrottet uppvigling. Säkerhetspolisen (Säpo) JK-anmälde tidningen efter en artikel i mars i år. Den handlade om olika vapen och våldshandlingar som skulle kunna användas mot polisen vid kravaller.

Bland annat uppmanades läsarna att träna med Molotovcocktails på fritiden och bryta upp gatsten att kasta.

Eftersom det inte finns någon ansvarig utgivare ställs en företrädare för tidningens ägare till ansvar för tryckfrihetsbrottet.

JK har begärt att en polisman som tjänstgjorde i samband med
husockupationen i Linköping i mars ska höras som vittne. Då
hade ockupanterna - ett trettiotal ungdomar - beväpnat sig med sten och
hemgjorda brandbomber som kastades mot polisen. Flera av ungdomarna dömdes för våldsamt upplopp.

JK har begärt att det aktuella numret av tidningen Brand ska konfiskeras. Tidningen har tryckts i minst 1 600 exemplar. 

--
kurt svensson 
c/o brand 
box 150 15 
104 65 stockholm 
sweden 
ksvensson@motkraft.net 
[pgp keys available upon request]

-för revolution i vår livstid-
--

            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@tao.ca
        REPLIES: a-infos-d@lists.tao.ca
        HELP: a-infos-org@lists.tao.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@tao.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)


A-Infos
News