A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(fi) Aasian Kehityspankki ja aktivistit Thaimaan Chiang Maihin

From "Timo Kuronen" <kutian@hotmail.com>
Date Wed, 3 May 2000 06:53:35 -0400


 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________

ADB:n vuosikokous ja jarjestojen vastakokous toukokuun alussa Thaimaassa
AASIAN KEHITYSPANKKI JA AKTIVISTIT CHIANG MAIHIN


Toukokuun ensimmaisella viikolla seka Aasian Kehityspankki (ADB) etta siihen 
kriittisesti suhtautuvat tahot kokoontuvat rinnakkaisiin konferensseihinsa 
Thaimaan pohjoisessa Chiang Main kaupungissa. Kansalaisjarjestojen People's 
Forum 2000 pidetaan toukokuun 3.-5. paivina ja ADB:n vuosikokous on 6.-8.5. 
Viranomaiset ovat varautuneet Bangkokin helmikuisen UNCTAD-kokouksen 
mukaisesti suuren osanottajamaaran kasittelyyn ja aktivisteja ja mahdollisia 
terroristeja pidetaan tarkasti silmalla.

Kun Yhdysvalloissa Maailman Kauppajarjeston ja Maailmanpankin vuosikokousten 
yhteydessa mielenosoitukset ovat muuttuneet yhteenotoiksi poliisijoukkojen 
kanssa, Thaimaassa uskotaan jalleen katuaktiviteettien olevan rauhanomaisia. 
UNCTAD:in aikana mielenosoittajia kiiteltiin ja nytkin kansalaisjarjestot, 
maanviljelijat ja muut ADB:n lainaohjelmia kritisoivat ryhmat lupaavat 
vakivallatonta menoa.

Sen sijaan Chiang Main kovaotteisena tunnetun kuvernoorin Pravit Sihsobhonin 
toivotaan pitavan poliisijoukkonsa kurissa. Ensi viikon mielenilmaukset 
tulevat nimittain juuri vuosi sen jalkeen, kun kuvernoori Pravit maarasi 
viranomaiset lopettamaan vakipakolla Thaimaan etnisten vahemmistojen 
kuukauden jatkuneen rauhanomaisen mielenosoituksen. Joku videokuvasi 
tapahtuman, vuoristoheimolaisten pahoinpitely levisi maailmalle ja Chiang 
Mai sai huonoa mainetta. Nyt kaupungin viranomaiset yrittanevat pitaa kielen 
keskella suuta, silla ADB:n vuosikokoukseen saapuu parisen tuhatta 
ulkomaista vierasta ja lehtimiesta.

ADB:n kokous kay
koyhyyden kimppuun

Aasian Kehityspankin vuosittainen 58 jasenmaan (37 jasenmaista alueen 
kehitysmaita ja loput ADB:ta rahoittavia teollisuusmaita) ministeritason 
edustajien eli kuvernoorien kokous on pankin nakyvin ja suuria linjoja 
piirtava tapahtuma. Lainaohjelmiin ja pankin tekniseen apuun liittyva 
paatoksenteko on sen sijaan pankin 12 johtajasta koostuvan hallituksen 
harteilla. Nama johtajat edustavat joko suuria yksittaisia maita (USA, 
Japani, Saksa) tai maaryhmia rahoitusosuuksiemn mukaan: esim. ADB:n Suomea 
seka muita Pohjoismaita edustaa hallituksessa samaan ryhmaan kuuluvan 
Kanadan Julian Payne. Pankin toiminnan kohdealueelta eli Aasian 
kehitysmaista ainoastaan Kiinalla on oma edustaja, mm. Intia jakaa 
hallitusedustajansa Bangladeshin, Bhutanin ja Laosin kanssa.

Muiden suurten kansainvalisten rahoituslaitosten vanavedessa Aasian 
Kehityspankki on paattanyt nostaa koyhyyden poiston tarkeimmaksi 
tavoitteekseen. Aiemmin pankin paatavoite on ollut talouskasvun edistaminen. 
Tulevassa vuosikokouksessa tullaan keskustelemaan siita, kuinka 
koyhyydenpoistostrategia tulisi panna taytantoon, jotta se olisi 
mahdollisimman tehokas. Pankin edustajien puheissa ja tuoreimmissa 
julkaisuissa (Annual Report 1999 ja Asian Development Outlook 2000) kay 
selvasti ilmi, etta talouskasvun nopeuttaminen on tulevaisuudessakin pankin 
ensisijainen ratkaisumalli koyhyyden poistoon. Muut tekijat, kuten 
inhimilliseen ja fyysiseen infrastuktuuriin investoiminen, maaseutukehitys, 
hallinnon ja osallistamisen kehittaminen seka sosiaalisten turvaverkkojen 
luominen ovat tavoitteissa mukana, mutta riippuvuussuhteessa talouskasvuun 
nahden.

Chiang Maissa ADB puhuu myos uudesta talousarkkitehtuurista. Aasiaan on 
nimittain vakavasti suunniteltu Kansainvalisen Valuuttarahaston rinnalle 
omaa Aasian Valuuttarahastoa, jonka harteille tulisi mahdollisiin tuleviin 
talouskriiseihin puuttuminen. Myos korruption kitkeminen ja hyva hallinto 
ovat keskeisella sijalla ADB:n vuosikokouksessa. Muissa seminaareissa, joita 
jarjestetaan jo toukokuun 4. paivasta lahtien, aiheina ovat mm. 
investoinnit, alueellinen yhteistyo, AIDS ja ymparistoongelmien voittaminen. 
ADB jarjestaa myos parituntisen avoimen keskustelutilaisuuden yhteistyosta 
kansalaisjarjestojen kanssa.

People's Forum 2000
iskee ADB:n kimppuun

Thaimaalaiset kansalaisjarjestot ovat kattojarjestonsa NGO Coordinating 
Committee on Development:n kautta perustaneet ADB:n vaikutuksia monitoroivan 
tyoryhman nimelta The Thai Working Group on the ADB's Impacts. Tama tyoryhma 
jarjestaa yhteistyossa kansainvalisen NGO Forum on the ADB:n kanssa 
kolmipaivaisen vastakonferenssin ADB:n vuosikokouksen alla. Kokoussaliin 
odotetaan 500-700 kansalaisjarjestojen, maanviljelijoiden, 
ammattijarjestojen, paikallisyhteisojen ja akateemisen maailman edustajaa. 
Thaimaalaisten lisaksi vastakokoukseen tulee aktivisteja ja tutkijoita myos 
muista Mekong-joen maista, Etela-Aasiasta, Japanista ja useista lantisista 
teollisuusmaista. Katumielenosoituksiin on arviolta tulossa useita tuhansia 
ihmisia.

People's Forum 2000 -nimea kantava tapahtumasarja huipentuu Chiang Maissa, 
mutta siihen on pitkin kevatta kuulunut lukuisa joukko seminaareja ja 
keskustelutilaisuuksia eri puolella Thaimaata. Naissa seminaareissa Thaimaan 
hallituksen edustajat, tutkijat ja jarjestoaktivistit ovat valilla 
kiivaastikin keskustelleet talouskriisin aikana ADB:n myontamien uusien 
sektorikohtaisten lainojen ja niihin liittyvien ehtojen taytantoonpanosta ja 
vaikutuksista yhteiskuntaan.

Eniten jarjestojen ja muiden maan koyhimpien kansanosien puolesta puhuvien 
tahojen artymysta on herattanyt maataloussektorin hallinnon uudistamiseen 
tarkoitettu yhteensa 600 miljoonan US-dollarin laina (ADB + Japanin 
kehitysluottolaitos), missa yhdeksi ehdoksi on asetettu kasteluvesimaksujen 
periminen thaimaalaisilta maanviljelijoilta. Tama vaikeuttaisi eniten 
pienten, lahinna omaan kulutukseen tuottavien riisinviljelijoiden asemaa, 
juuri niita koyhia, joita ADB:n uusi politiikka pyrkii auttamaan. ADB 
perustelee ehtoaan veden kayton tehostamisella, riisinviljelyn rahallinen 
tuotto vesikuutiota kohti on paljon alhaisempi kuin hedelmaviljelyn tai 
teollisuuden.

Myos sosiaali- ja koulutussektorien reformiin tarkoitetut lainat ovat 
kritiikin kohteina. Thaimaan hallitus sai 500 miljoonan dollarin 
sosiaalisektorin lainan, jonka ohjelmaan kuuluu mm. lukuisten 
valtionsairaaloiden yksityistaminen. Koulutussektorin 300 miljoonan dollarin 
lainassa ADB vaatii valtion kontrollin purkamista yliopistojen hallinnosta. 
Molemmat nama suunnitelmat merkitsevat, etta sairaalat ja yliopistot 
ottaisivat autonomiansa myota vastuuden taloudestaan ja paatoksenteostaan. 
Useiden tutkijoiden mukaan seurauksena voi hyvinkin olla maksukyvyttoman 
kansanosan pelaaminen ulos yliopistoista ja sairaanhoitopalveluista. 
Yksityissektorin tehokkuutta valtionhallintoon verrattuna korostaessaan ADB 
voi julkilausutun politiikkansa vastaisesti vain heikentaa koyhien asemaa.

Vaikka edellamainitut lainaohjelmat ovat esilla myos People's Forum 
-konferensissa, siella puhutaan lisaksi ADB:n roolista alueellisissa 
kehityshankkeissa (Greater Mekong Subregion -ohjelma) ja muissa Aasian 
maissa (Bangladesh, Pakistan, Indonesia) seka mm. ymparistohankkeen nimella 
kulkevasta Bangkokin jattimaisesta vedenpuhdistamosta, joka on vaarassa 
vieda elinkeinon Samut Prakanin maakunnan Klong Danin yhteison tuhansilta 
kalastuksesta ja simpukanpyynnista elavilta ihmisilta.

People's Forumin osanottajat tulevat tekemaan yhteisen julkilausuman ADB:n 
kehityspolitiikasta ja lainaohjelmien vaikutuksista ja luovuttavat sen 
Aasian Kehityspankin edustajille pankin vuosikokouksessa keskusteltavaksi. 
Kansalaisjarjestot ovat kutsuneet ADB:n presidentin Tadao Chinon ottamaan 
henkilokohtaisesti vastaan tama julkilausuma.


TIMO KURONEN

Allekirjoittanut osallistuu ensi viikolla Chiang Main tapahtumiin ja 
raportoi kaydyista keskusteluista listoille. Kehitysyhteistyon 
Palvelukeskusta Kepaa ja sen jasenjarjestoja edustavat Thaimaassa myos 
kehitysyhteistyosihteeri Paivi Ahonen seka Hanna Matinpuro. Suomen 
Ulkoasiainministeriosta ADB:n vuosikokoukseen osallistuu kolmihenkinen 
valtuuskunta.


  __
_ / |_      TIMO KURONEN
(    | ___   Information Officer
(    |_/  \   PER (Project for Ecological Recovery)
| THAILAND  \
|       \  409 Soi Rohitsuk
/ Bangkok   /  Pracharatbampen Road
\   @  ____/  Huay Khwang
 \  / \ /     BANGKOK 10320
  \ |  \)     Thailand
  | /
  //        tel: +66 2 691 0718
 / |_       fax: +66 2 691 0714
 |  |       e-mail: kutian@hotmail.com
  \ \_       (or)  terraper@ksc.net.th
  \___|      (or)  timo.kuronen@kepa.fi            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@tao.ca
        REPLIES: a-infos-d@lists.tao.ca
        HELP: a-infos-org@lists.tao.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@tao.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)


A-Infos
News