A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

SAC Pressmeddelande och ppetbrev

From "kurt svensson" <ksvensson@motkraft.net>
Date Thu, 9 Mar 2000 15:42:07 -0500


 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________

> From: "Hannele Peltonen" <hannele-peltonen@sac.se>

Slut upp på rättegången mot nazisterna!

Under den första dagens förhandlingar vid Stockholms Tingsrätt, där tre nazister står åtalade för mordet på syndikalisten Björn Söderberg, inträffade något i dessa
sammanhang ovanligt. De åtalade nazisternas kamrater, som hade för avsikt att besöka rättegången, fick inte plats. 

Vid andra rättegångar mot nazister har vittnen och anhöriga till offren i en redan pressad situation tvingats möta hånflin och nazistiska symboler när de sett ut över
åhörarplatserna. Ett viktigt steg i den allmänna kamp mot nazismen som mordet på Björn Söderberg har väckt är att bryta denna obehagliga tradition. Syndikalister kommer
fortfarande att närvara vid rättegången för att hålla rättssalen fri från demokratins fiender, men kampen mot nazismen är en angelägenhet för alla demokratiska
organisationer i samhället. Vi uppmanar därför alla andra fackföreningar att hjälpa oss att fylla åhörarplatserna med fackföreningsmedlemmar. Efter mordet på Björn
Söderberg har vi visat att vi kan samlas i gemensamt motstånd mot nazismen. Låt oss fortsätta på den vägen.

Stockholm den 9 mars 2000

Hannele Peltonen

SAC:s sekreterare

Tel. 08/ 673 35 59
www.sac.se

 

Tiderna för rättegången:

10 MARS
09.30-12.00, 13.30-16.30 Sakframställningarna fortsätter, förhör med de misstänkta Hellekant, Lindberg Hernlund och Niklasson.

16 MARS
09.30-16.30 Förhören med de tilltalade fortsätter

17 MARS
09.30-12.00 Reservtid för förhör med de tilltalade
13.30-16.00 Vittnesförhör med 5 olika SÄPO-spanare.

20 MARS
09.30-12.00 Vittnesförhör
13.30-15.30 Vittnesförhör

21 MARS
09.30-12.00 Vittnesförhör

22 MARS
reservdag

24 MARS
09.30-16.30 Preliminär tid för åtalspunkterna nr 2-4 (vapenbrott, dopingbrott). Ev kan det bli utrymme för personaliagenomgång under dagen.

Målets fortsatta handläggning bestäms senare, följande dagar kommer att finnas tillgängliga för den fortsatta huvudförhandlingen:
30 MARS
31 MARS
5 APRIL
6 APRIL
10 APRIL


=====
Pressmeddelande från SAC/Syndikalisterna 2000-03-09

SAC uppmanar till uppslutning på rättegången mot nazisterna.

I ett brev till Sveriges övriga fackföreningar uppmanar idag SAC:s sekreterare Hannele Peltonen till allmän uppslutning vid rättegången mot de tre nazister som står
åtalade för mordet på syndikalisten Björn Söderberg. Bakgrunden är att de nazister som sökt sig till rättegången för att stödja sina åtalade meningsfränder fick återvända
med oförättat ärende.

"Vid andra rättegångar mot nazister har vittnen och anhöriga till offren i en redan pressad situation tvingats möta hånflin och nazistiska symboler när de sett ut över
åhörarplatserna. Ett viktigt steg i den allmänna kamp mot nazismen som mordet på Björn Söderberg har väckt är att bryta denna obehagliga tradition" skriver Peltonen.

SAC:s pressgrupp

Jens Bergsten

Jone Källsäter

SAC:s sekreterare

Hannele Peltonen

tel: 08/ 673 35 59
070 787 3440
www.sac.se
--
kurt svensson 
c/o brand 
box 150 15 
104 65 stockholm 
sweden 
ksvensson@motkraft.net 
[pgp keys available upon request]

-för revolution i vår livstid-
--

            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@tao.ca
        REPLIES: a-infos-d@lists.tao.ca
        HELP: a-infos-org@lists.tao.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@tao.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)


A-Infos
News