A - I n f o s
a multi-lingual news service by, for, and about anarchists **

News in all languages
Last 30 posts (Homepage) Last two weeks' posts

The last 100 posts, according to language
Castellano_ Català_ Deutsch_ English_ Français_ Italiano_ Português_ Russkyi_ Suomi_ Svenska_ Türkçe_ All_other_languages
{Info on A-Infos}

(fi) Mielipidemittaus Karjalassa: Puun vientia Suomeen supistettava

From Annina Käppi <anka@luontoliitto.fi>
Date Mon, 6 Mar 2000 10:32:38 -0500


 ________________________________________________
   A - I N F O S N E W S S E R V I C E
      http://www.ainfos.ca/
 ________________________________________________LUONTO-LIITTO TIEDOTTAA 3.3.2000 - julkaistavissa heti


MIELIPIDEMITTAUS KARJALASSA: PUUN VIENTIÄ SUOMEEN SUPISTETTAVA

Viime perjantaina Petroskoissa julkistetun mielipidemittauksen mukaan
Karjalan metsäsektorin ongelmat johtuvat parhaan puun halpaviennistä Suomeen
ja metsävarojen kestämättömästä käytöstä. Valtaosa kansasta kannattaa
metsien lisäsuojelua ja kokee ympäristöjärjestöjen toiminnan positiivisena.

Venäjän Greenpeace teetti nyt julkaistun selvityksen Petroskoin yliopiston
opiskelijoiden ympäristöyhdistys SPOK:lla. Mielipidemittaukseen osallistui
tammi-helmikuun vaihteessa 2 338 Karjalan tasavallan asukasta 48 kaupungissa
ja lukuisissa pikkukylissä. Haastateltavat valittiin satunnaisotannalla, ja
he edustavat hyvin Karjalan koko väestön ikä-, sukupuoli-, ja
asuinpaikkajakaumaa.

Valtaosa vastanneista (72%) koki Karjalan metsäsektorin olevan kriisissä.
Ylivoimaisesti suurimpana syynä (54%) tähän pidettiin parhaan raakapuun
halpavientiä Suomeen. Metsävarojen kestämätöntä käyttöä pidettiin toiseksi
pahimpana (36%) ja Venäjän yleistä talouskriisiä kolmanneksi pahimpana (34%)
ongelmana. "Ironista kyllä, Karjalan metsäsektori on viime vuosina
ponnistellut nimenomaan raakapuuviennin volyymin kasvattamisen puolesta",
sanoi Petroskoista vastikään palannut Luonto-Liiton projektisihteeri Aulikki
Lipponen.


VANHOJEN METSIEN HAKKUUMORATORIO EI SYYNÄ ONGELMIIN

Karjalan metsäviranomaiset ovat syyttäneet ympäristöjärjestöjä lähes
kaikista metsätaloudessa ilmenneistä ongelmista. Erityisen huomion kohteeksi
on joutunut ns. vanhojen metsien hakkuumoratorio, eli suomalaisyhtiöiden
sitoumus olla hankkimatta puuta Karjalan aarniometsistä. Karjalan kansa näki
asian kuitenkin toisin - vain 2% mielipidekyselyyn vastanneista koki
aarniometsien hakkuumoratorion tai luonnonsuojelun yleensä negatiiviseksi.
Valtaosa kansalaisista piti sen sijaan nykyistä 5,3% suojelutasoa
riittämättömänä.

"Karjalan ikimetsien hakkuista kritisoitu suomalainen metsäteollisuus on
puolustanut toimintaansa nimenomaan köyhien karjalaiskylien auttamisen
velvoitteella. Mielipidetutkimuksen perusteella kuitenkin vain 12%
karjalaisista piti suomalaisyhtiöiden toiminnan hyötyjä suurempina kuin
haittoja", totesi Luonto-Liiton Venäjä-koordinaattori Otso Ovaskainen.
"Onkin mielenkiintoinen kysymys, miten miljoonien kuutioiden vuosittaisessa
puukaupassa liikkuvat voitot jakautuvat". Peräti 73% mielipidetiedusteluun
vastanneista arveli lahjonnan ja laittoman puukaupan olevan ongelma ainakin
osassa metsäsektorin toimintaa.


Lisätiedot:
Venäjä-koordinaattori Otso Ovaskainen, p. 050-309 2795
Projektisihteeri Aulikki Lipponen, p. 09-863 1876

Kopio raportista "The results of the public opinion poll concerning the use
and protection of the forests of Karelia" on saatavissa postitse tai faxitse
em. yhteystiedoista.

http://www.luontoliitto.fi/metsa

            ********
        The A-Infos News Service
   News about and of interest to anarchists
            ********
        COMMANDS: lists@tao.ca
        REPLIES: a-infos-d@lists.tao.ca
        HELP: a-infos-org@lists.tao.ca
        WWW: http://www.ainfos.ca
        INFO: http://www.ainfos.ca/org

 To receive a-infos in one language only mail lists@tao.ca the message
        unsubscribe a-infos
        subscribe a-infos-X
 where X = en, ca, de, fr, etc. (i.e. the language code)


A-Infos
News